Šola prijaznih ljudi

Niste našli želenih informacij?

S pomočjo UPI svetovalke odgovore dobite hitro in brez dodatnega brskanja.
Ponujamo vam:
Poklepetajte z nami v živo.
03 713 35 76
Pišite nam preko e-pošte.
Pošljite nam e-obrazec.

Projekti - UPI ljudska univerza Žalec Namenjeni so vsem prebivalcem Spodnje Savinjske doline

Volunteers in migrant language education – roles and competences

V projektu VIME so v središču pozornosti prostovoljci, ki se vključujejo v jezikovno izobraževanje migrantov in tako pomenijo dodano vrednost v procesih učenja jezika. Eden od ciljev projekta je prepoznati različne vloge, ki jih lahko imajo prostovoljci, ki migrantom pomagajo pri učenju jezika, vključevanju v družbo in aktivnem državljanstvu (na primer kot izvajalci učne pomoči, spremljevalci, pomočniki učiteljev jezika).

Projekt financira/sofinancira:
Evropska unija, Erazmus+
Obdobje trajanja projekta:
01. 10. 2016 - 31. 09. 2018
Vrednost projekta:
284.666,00 EUR
Ciljna skupina:
1. Prostovoljci, ki pomagajo priseljencem pri učenju jezika in vključevanju v družbo. 2. Učitelji, ki delajo na področju poučevanja in opismenjevanja migrantov. 3. Ponudniki programov učenja jezika in pismenosti za migrante. 4. Odločevalci. 5. Priseljenci (odrasli).
Partnerji/sponzorji projekta:

13. in 14. 9. 2016 je na Univerzi v Ljubljani potekal 1. sestanek projektnega tima. Partnerji iz Nizozemske, Danske, Velike Britanije in Slovenije smo sprejeli ključne dogovore glede izvajanja projekta in se dogovorili o prvih aktivnostih na terenu. Trenutno izvajamo intervjuje s prostovoljci, učitelji, odločevalci in organizacijami, ki se ukvarjajo z integracijo priseljencev. 

20. aprila smo v sodelovanju s Centrom za slovenščino kot drugi/tuji jezik izvedli strokovni posvet, na katerem smo predstavili trenutne rezultate projekta. Posveta so se udeležili predstavniki ljudskih univerz, nevladnih organizacij, ministrstva za notranje zadeve, Upravne enote Žalec, prostovoljci in učitelji slovenščine. Oglejte si video prispevek o posvetu.

8. in 9. 5. 2017 je na Danskem potekal 2. sestanek projektnega tima.

 Danska-sestanek


V projektu VIME so v središču pozornosti prostovoljci, ki se vključujejo v jezikovno izobraževanje migrantov in tako pomenijo dodano vrednost v procesih učenja jezika. Eden od ciljev projekta je prepoznati različne vloge, ki jih lahko imajo prostovoljci, ki migrantom pomagajo pri učenju jezika, vključevanju v družbo in aktivnem državljanstvu (na primer kot izvajalci učne pomoči, spremljevalci, pomočniki učiteljev jezika).

V okviru projekta bomo:

  • Pripravili model za vključevanje prostovoljcev v jezikovno izobraževanje migrantov, ki bo opredelil specifične vloge prostovoljcev in za to potrebne kompetence. Model pa bo tudi predlagal mehanizme za učinkovito sodelovanje med prostovoljci in poklicnimi učitelji jezikov.
  • Predlagali postopke izbiranja, ki bodo ponudnikom jezikovnih izobraževanj v pomoč pri iskanju primernih prostovoljcev.
  • Pripravili module usposabljanja prostovoljcev za prevzemanje specifičnih vlog in pridobivanje ustreznih veščin za opravljanje teh vlog.
  • Pripravili model za oblikovanje in razvijanje jezikovne politike v zvezi z vključevanjem in razporejanjem poklicnih učiteljev jezikov in prostovoljcev.
  • Pripravili priročnik za koordinatorje, učitelje jezikov in prostovoljce, ki jih bo seznanjal z njihovimi vlogami in s tem povezanimi obveznostmi ter jih opozarjal na pomen vzajemnosti v procesu jezikovnega izobraževanja.