Šola prijaznih ljudi

Niste našli želenih informacij?

S pomočjo UPI svetovalke odgovore dobite hitro in brez dodatnega brskanja.
Ponujamo vam:
Poklepetajte z nami v živo.
03 713 35 76
Pišite nam preko e-pošte.
Pošljite nam e-obrazec.

Projekti - UPI ljudska univerza Žalec Namenjeni so vsem prebivalcem Spodnje Savinjske doline

Krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc v Savinjski regiji 2018 - 2022

Projekt Krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc 2018 - 2022 je nadaljevanje iztekajočega se projekta Krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc zaposlenih v Savinjski regiji 2016 - 2019. Namenjen je vsem zaposlenim in tudi brezposelnim, med temi pa prednostno starejšim od 45 let, ki so nižje izobraženi ali manj usposobljeni in potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na trgu dela oziroma na delovnem mestu. Programi za pridobitev temeljnih in poklicnih kompetenc so sofinancirani s strani Evropskega socialnega sklada in Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport, zato so za vključene udeležence BREZPLAČNI!

Projekt financira/sofinancira:
Evropski socialni sklad in Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport
Obdobje trajanja projekta:
14. 9. 2018 - 31.10. 2022
Vrednost projekta:
836.542,69 EUR
Ciljna skupina:
Odrasli (zaposleni in brezposelni), ki so manj usposobljeni, nižje izobraženi, prednostno starejši od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.
Partnerji/sponzorji projekta:
UPI - ljudska univerza Žalec, Ljudska univerza Rogaška Slatina, Šolski center Celje
Projekt je sofinanciran v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnih ciljev: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje. Več na  www.eu-skladi.si
LOGOTI 


BREZPLAČNO DO ZNANJA TUDI SPOMLADI 2022!


V letu 2022 vas v okviru projekta Krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc v Savinjski regiji vabimo v naslednje tečaje:

RDO EXCEL ZAČETNI IN NADALJEVALNI - pričnemo 7. 3.                        SPLETNA PRIJAVA EXCEL

PRIPRAVE NA ZUP IZPITA - pričnemo 19. 4.                                                SPLETNA PRIJAVA ZUP  


Na vse razpisane tečaje sprejemamo spletne prijave. Če pri prijavi potrebujete pomoč, smo vam na voljo na spodnjih kontaktih.

V tečaje in izpite se lahko BREZPLAČNO vključite tako zaposleni kot tudi brezposelni, ki ste manj usposobljeni in prednostni tisti s končano največ srednjo šolo.

Pri vključitvi bodo imeli prednost starejši od 45 let.


INFORMACIJE:

Biserka Neuholt Hlastec, organizatorica izobraževanja, e: biserka.neuholt@upi.si,  tel.: 03 713 35 68 


Vabilo k oddaji ponudb za izvajanje različnih izobraževalnih programov 

Vabilo k oddaji ponudb za izvajanje različnih izobraževalnih programov

UPI – ljudska univerza Žalec vabi k oddaji ponudb za izvajanje različnih izobraževalnih programov, ki jih bomo organizirali v okviru projekta Krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc v Savinjski regiji 2018-2022.

Iskana področja:
- računalništvo: začetni, nadaljevalni, Excel, Office 365;
- tuji jeziki: angleščina, nemščina, italijanščina, francoščina;
- slovenski jezik za priseljence;
- priprave na NPK (socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu);
- priprave na ZUP;
- programi Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja, Razgibajmo življenje z učenjem;
- priprave na ECDL spričevalo;
- komunikacija. 

Kriteriji izbora: 
izobrazba in reference,
- izkušnje z izobraževanjem odraslih,
- prilagodljivost glede termina,
- cena.

Cenik plačila storitev je objavljen v navodilih MIZŠ za izvajanje operacij EKP v programskem obdobju 2014-2020.

Rok prijave: 1. september 2020 oziroma do zaključka projekta.

Zainteresirane izvajalce bomo kontaktirali pred pričetkom izvajanja posameznega izobraževalnega programa.

Prijave (CV in dokazila) nam lahko pošljete na elektronski naslov lu-zalec@upi.si ali po pošti na naslov UPI – ljudska univerza Žalec, Ulica Ivanke Uranjek 6, 3310 Žalec

Dodatne informacije: biserka.neuholt@upi.si; projektna.pisarna@upi.si

Vabljeni k sodelovanju.   

TPK projektni zajtrk 2021

TPK projektni zajtrk 2021

9. marca smo na UPI - ljudski univerzi Žalec organizirali letni sestanek konzorcijskih partnerjev v okviru projekta Krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc v Savinjski regiji 2018-2022 oziroma projektni zajtrk TPK 2021. Udeležili smo se ga predstavniki vseh konzorcijskih partnerjev: Ljudske univerze Rogaška Slatina, Šolskega centra Celje in UPI - ljudske univerze Žalec.

Sestanek je bil namenjem pregledu doseženih kazalnikov in izvedenih aktivnosti v okviru projekta v letu 2020, pa tudi načrtovanju za leto 2021. Dotaknili pa smo se tudi skupne zaključne konference v okviru projekta, ki jo bomo organizirali predvidoma konec maja 2022. 

IMG_20210309_085923IMG-3707

Tehnologija nas ni povozila. Zaradi tehnologije smo zvozili.
Izobraževanje na daljavo v času epidemije virusa Covid-19

Tehnologija nas ni povozila. Zaradi tehnologije smo zvozili.
Izobraževanje na daljavo v času epidemije virusa Covid-19

V okviru projekta ESS Krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc v Savinjski regiji 2018-2022 je bil prehod na e-izobraževanje nekaj, kar se je zgodilo skoraj kot nekakšen naravni proces.  

Z vsemi 3 izobraževalnimi programi, ki smo jih v marcu izvajali (Uporaba računalniške in digitalne tehnologije za potrebe poklica, Uporaba pametnih telefonov/tablic v vsakdanjem življenju in UŽU Izzivi podeželja) smo po 16. marcu nadaljevali na daljavo. Seveda, po tehtnem premisleku, pogovorih z učitelji o načinu izvedbe ter po tem, ko smo pri udeležencih preverili, ali razpolagajo z ustrezno opremo in vsaj minimalnih znanjem za e-izobraževanje. Za izvajanje izobraževanja na daljavo uporabljamo Arnesove spletne učilnice v učnem okolju Moodle, orodje Teams, ki omogoča virtualna srečanja in sinhrono komunikacijo ter orodje Google Hangouts, ki je bil sprva, ko je bil dostop do Arnesovih spletnih učilnic onemogočen, le izhod v sili. Udeleženci vseh tečajev so e-izobraževanje vzeli kot priložnost, da se naučijo še nečesa novega, kot »dobro izkoriščen čas, sedaj ko so doma« in nič jim ni bilo nerodno, če je kdaj kaj »zmrznilo«, če se kdo ni mogel »priklopiti« ali če je kdo koga po pomoti zbrisal iz skupine. Vsi taki pripetljaji so postali anekdote o tem, kako smo se učili v času korona virusa.

Generaciji 45+ niti korona virus ne more preprečiti, da ne bi nadaljevali s tečajem Uporabe pametnih telefonov. Ravno prav smo se družili na predavanjih na UPI-ju v Žalcu v sklopu programa Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od konca meseca januarja, da smo se dodobra spoznali med sabo in se že marsikaj koristnega naučili, ne samo kako se pokliče ali pošlje sporočilo. Ob izvrstnem predavanju in pripravi odličnih gradiv našega super predavatelja gospoda  Andreja Slonjška ter UPI Žalca mi s predavanji nadaljujemo varno od doma. Z uporabo spletne učilnice in s sodobnim načinom komuniciranja – z Googlovo mobilno spletno klepetalnico Hangouts, se vidimo in slišimo vsak četrtek vsak iz svojega doma, bodisi preko računalnika ali preko telefona. Ob res super  pripravljenem gradivu, ki ga prejemamo na elektronski naslov  ali ga prevzamemo v spletni učilnici, se na  predavanjih »v živo« učimo o različnih pripomočkih in nastavitvah, ki nam jih ponujajo  naši pametni telefoni,  različnih mobilnih aplikacijah in orodjih, o  pravilni uporabi fotoaparata, sodobnih načinih komuniciranja  in še marsičemu,  kar nam pride zelo prav tako v vsakdanjem življenju, kot tudi na poklicni poti na delovnem mestu. Več kot odlično izkoriščen čas, ki ga imamo, sedaj ko smo doma.  Toplo priporočam vsem, tako starejšim kot tudi mlajšim,  da se udeležijo naslednjega tečaja Uporabe pametnih telefonov - če pa jih bo učil g. Andrej Slonjšak, pa  itak dobite »top of the top« koristnega znanja in informacij. Naša skupina nestrpno že komaj čaka četrtka, da  se »vidimo«, pokažemo, kaj smo naredili  in se naučimo zopet kaj novega. Velika hvala g. Andreju Slonjšku! Srečno! 
Klavdija Kač, udeleženka Uporabe tablic/pametnih telefonov v vsakdanjem življenju
fotka tečaj MarkoAndrej mobilni telefoni
Oglejte si tudi videoposnetka, na katerih predavatelja v okviru projekta Krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc v Savinjski regiji 2018-2022 Andrej Slonjšak in Marko Kužner opišeta svojo izkušnjo z izobraževanjem na daljavo v času koronavirusa.

Delovno srečanje na Zasavski ljudski univerzi

Delovno srečanje na Zasavski ljudski univerzi 

14. februarja 2020 smo se sodelavke UPI - ljudske univerze Žalec odpravile v Zasavje. Cilj naše poti je bila Zasavska ljudska univerzi, kjer tudi izvajajo projekt Pridobivanje temeljenih in poklicnih kompetenc 2018-2022. Dan smo sodelavke na projektu obeh ljudskih univerz namenile predstavitvi dobrih praks, izmenjavi izkušenj in pregledu vodenja projektne in vsebinske dokumentacije. 

zlu srecanje 1zlu srecanje 2

TPK projektni zajtrk

TPK projektni zajtrk

4. februarja 2020 smo na UPI - ljudski univerzi Žalec organizirali sestanek konzorcijskih partnerjev v okviru projekta Krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc v Savinjski regiji 2018-2022. Ker je sestanek potekal v zgodnjih urah in bolj v sproščenem vzdušju, smo ga poimenovali kar TPK zajtrk. 

Sestanka so se udeležile predstavnice obeh konzorcijskih partnerjev - tako Ljudske univerze Rogaška Slatina kot tudi Šolskega centra Celje. Namen sestanka je bil podrobno preučliti dosežene kazalnike v letih 2018 in 2019 ter na podlagi tega sprejeti usmeritve, ki jim bomo sledili v letu 2020. Dogovorili smo se, da bomo v tem letu prednostno izvajali računalniške izobraževalne programe in vztrajali na uporabi inovativnih učnih metod. Ob zaključku sestanka smo pregledali tudi finančni načrt za tekoče leto in se seznanili z aktualnostmi. 

partnerji v okvirju projekta TPK_4.2.2020

Predstavitveno srečanje 

Predstavitveno srečanje

V dvorcu Novo Celje smo 21. marca 2019 za vse, ki so v okviru projekta Krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc v Savinjski regiji 2018-2022 izrazili namero za sodelovanje, pripravili krajše predstavitveno srečanje. To je bilo namenjeno predstavitvi partnerstva, projektnih ciljev in aktivnosti ter dogovoru o konkretnem sodelovanju v okviru projekta. Srečanje je bila tudi idealna priložnost za mreženje in krepitev medsebojnega sodelovanja. 

predstavitveno srecanje TPK

Prvi partnerski sestanek in novinarska konferenca

Prvi partnerski sestanek in novinarska konferenca

6. januarja 2019 smo na UPI - ljudski univerzi v Žalcu organizirali prvi partnerski sestanek v okviru projekta Krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc v Savinjski regiji 2018-2022. Temu je sledila predstavitev projekta za medije.

V okviru prvega partnerskega sestanka smo konzorcijski partnerji Ljudska univerza Rogaška Slatina, Šolski center Celje in UPI - ljudska univerza Žalec obravnavali naslednji dnevni red:
  • vsebinska predstavitev projekta (cilji, ciljne skupine, kazalci, plani aktivnosti, izobraževalni programi in izpiti)
  • CGP projekta
  • določitev projektnih komunikacijskih poti
  • finance in priiprava poročil
  • kratkoročni načrt izvajanja izobraževalnih programov in izpitov (programi, promocijske aktivnosti, deležniki)
  • razno

Projektnemu sestanku je ob 11.30 uri sledila novinarska konferenca. Na njej smo projektni partnerji skupaj z udeleženci izobraževalnih programov javnosti predstavili celoten projekt, ki je pomemben za naše lokalno okolje, saj vsem zaposlenim in brezposelnim prebivalcem, starejšim od 45 let in z največ srednješolsko izobrazbo, omogoča brezplačno pridobivanje znanje in potrjevanje le-tega na izpitih.

Osnovni podatki o projektu

Osnovni podatki o projektu

Naziv projekta: Krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc v Savinjski regiji 2018 - 2022

Konzorcijski partnerji: UPI – ljudska univerza Žalec (prijavitelj), Ljudska univerza Rogaška Slatina, Šolski center Celje

Trajanje projekta: 14. 9. 2018 – 31. 10. 20
2

Skupna vrednost projekta: 836.542,69 EUR

Cilj javnega razpisa je izboljšati temeljne in poklicne kompetence odraslih, ki so nižje izobraženi (manj kot štiriletna srednja šola oziroma vključno z ISCED 3 - nižje poklicno in srednje poklicno izobraževanje ) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let.

Cilji projekta so:
- odraslim (zaposlenim in brezposelnim) s pripravo in izvedbo ustreznih izobraževalnih programov omogočiti, da bodo povečali oziroma izboljšali svoje splošno in poklicno znanje, spretnosti in kompetence,
- pomagati odraslim, da bodo izboljšali svojo sposobnost prilagajanja spremembam na trgu dela in v družbi ter povečali svojo konkurenčnost na trgu dela,
- povečati zaposljivost brezposelnih oseb in njihovo mobilnost na trgu dela,
- ozaveščati odrasle o pomenu vseživljenjskega učenja za izboljševanje znanja, spretnosti in kompetenc ter za osebno rast, lažje obvladovanje sprememb in načrtovanje poklicne kariere,
- povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko izobraževanje in učenje
- prispevati k socialnemu vključevanju, aktivnemu državljanstvu in osebnemu razvoju odraslih,
- povezati čim več ključnih deležnikov v lokalnem okolju in tako prispevati k zmanjšati strukturnega neskladja na trgu dela.

Specifični cilji projekta pa so:
- skupaj s konzorcijskimi partnerji za odrasle pripraviti in izvesti kakovostne izobraževalne programa za krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc s poudarkom na razvoju kompetenc s področja IKT tehnologij in preverjanja za javno veljavne izpite, nacionalne poklicne kvalifikacije, ECDL;
- izvajati svetovanje v procesu izobraževanja, ki vključuje naslednje elemente andragoškega dela s ciljno skupino: pripravo izvedbenega načrta, svetovalno podporo med izvajanjem izobraževanja, spremljanje napredovanja in evalvacijo, ki vključuje tudi samooceno udeleženca in popis kompetenc po programu;
- razvijati in v programe vpeljevati nove učne metode in tehnike v skladu z najnovejšimi ugotovitvami strokovne javnosti;
- ažurno in v skladu z zahtevami javnega razpisa spremljati izvajanje in doseganje določenih kazalnikov;
- organizatorjem in izvajalcev izobraževalnih programov omogočiti udeležbo na usposabljanjih, povezanih z razpisom, v organizaciji ACS ali ministrstva;
- izvesti zaključno konferenco;
- krepiti in nadgraditi že obstoječe konzorcijsko partnerstvo in sistematično skrbeti za izmenjavo dobrih izkušenj in praks;
- okrepiti sodelovanje med gospodarstvom in Zavodom za zaposlovanje na eni strani ter med izobraževanjem in podpornimi institucijami v Savinjski regiji na drugi strani;
- skupaj s partnerji in ključnimi deležniki izvajati stalne promocijske, animacijske  in evalvacijske aktivnosti in skrbeti za nenehen dvig kakovosti izobraževalnih storitev.

Ciljna skupina: ODRASLI, ki so MANJ USPOSOBLJENI, NIŽJE IZOBRAŽENI (vključno z ISCED 3 - nižje in srednje poklicno izobraževanje), s poudarkom na STAREJŠIH OD 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.

Pričakovani kazalniki učinka
- 1333 vključenih udeležencev v izobraževalne programe, od teh jih bo najmanj 70% starejših od 45 let;
- 1333 zbranih obrazcev 7 Vprašalnik za spremljanje podatkov udeležencev na operacijah (zbrani podatki o udeležencih glede na spol - enakopravna zastopanost, izobrazbo in status).

Pričakovani kazalniki rezultata
- 1308 udeležencev bo uspešno zaključilo program (98% od 977);
- 1308 izdanih potrdil o usposabljanju skupaj s popisom kompetenc;
- 1308 zbranih obrazcev 7 Vprašalnik za spremljanje podatkov udeležencev na operacijah (zbrani kazalniki glede na statusne spremembe udeležencev najkasneje 4 tedne po zaključenem programu in najkasneje 6 mesecev po zaključenem programu).

Izobraževalni programi v okviru projekta

Izobraževalni programi v okviru projekta


PROGRAMI, ki se bodo izvajali v skladu z analizo potreb za celoten konzorcij

a) Javno veljavni programi UŽU:
Beremo in pišemo skupaj
PROGRAM UŽU BIPS
Izzivi podeželja
PROGRAM UŽU IP
Razgibajmo življenje z učenjem
PROGRAM UŽU RŽU
Knjige so zame
PROGRAM Knjige so zame

b) Javno veljavni program Slovenščina kot drugi in tuji jezik
PROGRAM Slovenščina kot drugi in tuj jezik

c) Javno veljavni program Začetna integracija priseljencev
PROGRAM ZIP

d) Javno veljavni program Računalniška pismenost za odrasle
PROGRAM RPO

e) neformalni izobraževalni programi za odrasle NIPO
e1 Program sporazumevanje v slovenskem jeziku
PROGRAM Sporazumevanje v slovenskem jeziku

e2 Program sporazumevanje v tujih jezikih na ravneh:
PREŽIVETVENA RAVEN A1 (angleščina, nemščina, italijanščina, ruščina, francoščina)
PROGRAM Sporazumevanje v tujem jeziku_preživetvena raven
OSVEŽITVENI TEČAJ A2 (vmesna raven; angleščina, nemščina, italijanščina, ruščina)
PROGRAM Sporazumevanje v tujem jeziku_osvežitveno 

e3 pridobivanje in zviševanje ravni pismenosti, temeljnih zmožnosti in izboljšanje splošne izobraženosti
KOMUNIKACIJA NA DELOVNEM MESTU IN V PROSTEM ČASU
PROGRAM - Komunikacija na delovnem mestu in v prostem času

e4 pridobivanje digitalnih kompetenc RDO
UPORABA RAČUNALNIKA IN DIGITALNE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE POKLICA
PROGRAM RDO Uporaba računalnika in digitalne tehnologije za potrebe poklica
UPORABA PAMETNIH TELEFONOV/TABLIC V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU
PROGRAM Pametni telefoni,tablice v vsakdanjem življenju
DIGITALNE NAPRAVE ZA KOMUNICIRANJE S SVETOM
PROGRAM Digitalne naprave za komuniciranje s svetom
DIGITALNE VEŠČINE SODOBNIH INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ V INDUSTRIJI 4.0 

f) Program za uporabo načel HACCP sistema
PROGRAM Usposabljanje za uporabo načel HACCP sistema

g) Programi priprav na preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij
USPOSABLJANJE ZA PRIPRAVE NA NPK OPERATER/OPERATERKA NA CNC STROJU
PROGRAM PRIPRAV NA NPK S PODROČJA VARJENJA
PRIPRAVE NA NPK SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU
PROGRAM Priprave na NPK socialni oskrbovalec na domu

PRIPRAVE NA NPK V GOSPODINJSKIH IN PODOBNIH STORITVAH
PRIPRAVE ZA NPK HIŠNIK/HIŠNICA
PRIPRAVE ZA NPK VIZAŽIST/VIZAŽISTKA

Izvedeni izobraževalni programi v letu 2020/2021

Izvedeni izobraževalni programi v letih 2018/2019

DATUMI IZVEDB - RDO PAMETNE NAPRAVE ZA VSAK DAN!
DATUMI IZVEDB - RDO UPORABA RAČUNALNIKA IN DIGITALNE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE POKLICA (11. 2. 2020 - 14. 4. 2020)
DATUMI IZVEDB - RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA ODRASLE (20. 1. 2020 - 27. 2. 2020)
DATUMI IZVEDB - SPORAZUMEVANJE V TUJEM JEZIKU - ANGLEŠČINA  A1 (7. 11. 2019 - 13. 2. 2020)
DATUMI IZVEDB - SPORAZUMEVANJE V TUJEM JEZIKU - ANGLEŠČINA A1 (17. 9. 2019 - 29. 10. 2019)
DATUMI IZVEDB - SPORAZUMEVANJE V TUJEM JEZIKU - ITALIJANŠČINA A1 (3. 10. 2019 - 12. 12. 2019)
DATUMI IZVEDB - SPORAZUMEVANJE V TUJEM JEZIKU - FRANCOŠČINA  A1 ( 1. 10. 2019 - 12. 12. 2019)
DATUMI IZVEDB - PRIPRAVE NA STROKOVNA IZPITA IZ UPRAVNEGA POSTOPKA (23. 9. 2019 - 3. 10. 2019)
DATUMI IZVEDB - SPORAZUMEVANJE V TUJEM JEZIKU - ITALIJANŠČINA A1 (11. 9. 2019 - 20. 11. 2019)
DATUMI IZVEDB - SPORAZUMEVANJE V TUJEM JEZIKU - NEMŠČINA A1 (16. 9. 2019 - 7. 10. 2019)
DATUMI IZVEDB - UPORABA RAČUNALNIŠKE IN DIGITALNE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE POKLICA (16. 9. 2019 - 4. 10. 2019)
DATUMI IZVEDB - PRIPRAVE NA STROKOVNA IZPITA IZ UPRAVNEGA POSTOPKA (10. 9. 2019 -19. 9. 2019)
DATUMI IZVEDB - RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA ODRASLE (19. 8. 2019 - 6. 9. 2019)
DATUMI IZVEDB - UPORABA RAČUNALNIKA IN DIGITALNE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE POKLICA (13. 5. 2019 - 16. 5. 2019)
DATUMI IZVEDB - PRIPRAVE NA OPRAVLJANJE IZPITOV IZ ANGLEŠKEGA JEZIKA (8. 5. 2019 - 27. 5. 2019)
DATUMI IZVEDB - PRIPRAVE NA IZPIT IZ SLOVENSKEGA JEZIKA (6. 5. 2019 - 17. 5. 2019)
DATUMI IZVEDB - PRIPRAVE NA STROKOVNA IZPITA IZ UPRAVNEGA POSTOPKA (6. 5. 2019 - 17. 5. 2019)
DATUMI IZVEDB - PRIPRAVE NA STROKOVNA IZPITA IZ UPRAVNEGA POSTOPKA (6. 5. 2019 - 15. 5. 2019)
DATUMI IZVEDB - SPORAZUMEVANJE V TUJEM JEZIKU - ANGLEŠČINA A1 (16. 4. 2019 - 6. 6. 2019)
DATUMI IZVEDB - SPORAZUMEVANJE V TUJEM JEZIKU - NEMŠČINA A1 (8. 4. 2019 - 29. 5. 2019)
DATUMI IZVEDB - SPORAZUMEVANJE V TUJEM JEZIKU - NEMŠČINA A1 (5. 4. 2019 - 26. 4. 2019)
DATUMI IZVEDB - UPORABA RAČUNALNIKA IN DIGITALNE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE POKLICA (2. 4. 2019 - 25. 4. 2019)
DATUMI IZVEDB - RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA ODRASLE (2. 4. 2019 - 26. 4. 2019)
DATUMI IZVEDB - NPK SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU (12. 3. 2019 - 21. 5. 2019)
DATUMI IZVEDB - SPORAZUMEVANJE V TUJEM JEZIKU A1 (5. 2. 2019 - 1. 3. 2019)
DATUMI IZVEDB - PRIPRAVE NA IZPIT IZ SLOVENSKEGA JEZIKA (29. 1. 2019 - 11. 2. 2019)
DATUMI IZVEDB - SLOVENŠČINA KOT DRUGI IN TUJI JEZIK (22. 11. 2018 - 31. 2. 2019)

Povzetek poročila projektnega partnerstva za leto 2019

Projektni partnerji smo skupno izvedli 64 različnih izobraževalnih programov ter pristop k izpitom omogočili 161 kandidatom. Ljudska univerza Žalec je izvedla 24 izobraževalnih programov in 115 izpitov, Ljudska univerza Šentjur 23 izobraževalnih programov in 29 izpitov ter Šolski center Celje 17 izobraževalnih programov in 27 izpitov.

V okviru projektnega partnerstva v letu 2019 beležimo 659 vseh vključitev v izobraževalne programe, od katerih je 641 enkratnih vključitev. 333 udeležencev je bilo starejših od 45 let, 143 pa je bilo takih, ki so bili vključeni v računalniško izobraževanje (RPO, RDO).  

Filmček o programu UŽU Izzivi podeželja ter o tujih jezikih

Filmček o programu UŽU Izzivi podeželja ter o tujih jezikih

Vabljeni k ogledu filmčka o programu Usposabljanje za življenjsko uspešnost Izzivi podeželja, v katerem sta svojo izkušnjo s programom predstavila udeleženka Darja Dimec in mentor UŽU programov Andrej Slonjšak. 

Če pa vas zanima učenje tujih jezikov, si oglejte filmček, v katerem so svojo izkušnjo predstavili Branko Potočnik, direktor podjetja Zagožen ter udeleženca Nataša Juhart in Mirza Glavić.

Naši udeleženci o nas

Naši udeleženci o nas

Poglejte si, kaj je o svoji izobraževalni izkušnji povedala udeleženka tečaja nemškega jezika v okviru projekta Krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc v Savinjski regiji gospa Milka Koštomaj.