Šola prijaznih ljudi

Niste našli želenih informacij?

S pomočjo UPI svetovalke odgovore dobite hitro in brez dodatnega brskanja.
Ponujamo vam:
Poklepetajte z nami v živo.
03 713 35 76
Pišite nam preko e-pošte.
Pošljite nam e-obrazec.

Projekti - UPI ljudska univerza Žalec Namenjeni so vsem prebivalcem Spodnje Savinjske doline

Teden vseživljenjskega učenja in Parada učenja

Teden vseživljenjskega učenja je najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Njen namen je opozarjati na pomembnost in vseprisotnost učenja v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema. Parada učenja je osrednji in festivalski dogodek TVU-ja, njen namen pa je ozaveščanje o pomenu učenja, informiranje o priložnostih, povezovanje v učečo se skupnost ter navduševanje z zgledi.

Projekt financira/sofinancira:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Občina Žalec
Obdobje trajanja projekta:
maj - junij
Vrednost projekta:
Ciljna skupina:
posamezniki, društva, podjetja, zavodi,....
Partnerji/sponzorji projekta:

Parada učenja 2019

V sredo, 15. maja, je v telovadnici na UPI - ljudski univerzi Žalec potekala Parada učenja 2019. Parada vsako leto razživi naše lokalno okolje in poveže različne akterje, ki v Spodnji Savinjski dolini skrbijo za rast in širjenje znanja. Zato ne gre le za praznovanje in promocijo vseživljenjskega učenja, ampak tudi za spodbujanje sodelovanja, druženja in medsebojnih izmenjav, ki jih v sodobni družbi vse bolj pogrešamo. Parada učenja s svojo barvitostjo, navdušenjem in iskrivostjo tako najbolj neposredno razblinja mit o neprivlačnosti učenja. Parado učenja so otvorili Janko Kos - župan Občine Žalec, Urša Zgojznik – predsednica društva Ekologi brez meja in Slovenka leta 2018, mag. Andrej Sotošek – direktor Andragoškega centra Slovenije ter Franja Centrih, direktorica UPI – ljudske univerze Žalec.

Parada učenja 2a

Poleg bogatega kulturnega programa in predstavitev organizacij po stojnicah, so istočasno potekale delavnice, ki so bile namenjene udeležencem. Ti so se lahko preizkusili v Tai Chi-ju, gasilskih veščinah, vajah za ravnotežje, likovnih delavnicah, izdelovanju rož iz krep papirja ter mnogimi drugimi delavnicami.

 

Parade učenja so se udeležili otroci enot Vrtcev Žalec, šolarji in učitelji, srednješolci, študentje, udeleženci v izobraževanju odraslih, člani društev univerz za tretje življenjsko obdobje…

Z gotovostjo lahko potrdimo, da je letošnja Parada učenja v Žalcu ponudila široko paleto različnih vsebin in tako omogočila prebivalcem lokalnega okolja večje zavedanje o izobraževalni in prostočasni ponudbi za vse generacije.

Parada učenja 2018 pestra in zanimiva

V sredo, 16. maja, je na Podeželski tržnici Žalec potekala Parada učenja 2018. Žalska parada je ena od petnajstih, ki se je v Sloveniji zgodila na isti dan. Že šestič je parado organizirala UPI – ljudska univerza Žalec v sodelovanju s skoraj 25 partnerskimi organizacijami. Parado učenja so otvorili in zbranim spregovorili: Janko Kos - župan Občine Žalec, Neža Zagoričnik - vodja JSKD Žalec, Andrej Sotošek – direktor Andragoškega centra Slovenije ter Franja Centrih, direktorica UPI – ljudske univerze Žalec.

Kolaž_2Kolaž_1 (FOTO: Gregor Audič)

Ker je leto 2018 Evropsko leto kulturne dediščine, smo to tudi umestili v Parado učenja. Okrepili smo sodelovanje s kulturnimi društvi, povezali različne generacije in spodbudili razmišljanje o kulturni dediščini. Vrednotenje kulturne dediščine je namreč zrcalo ozaveščenosti družbe. Povabilu za sodelovanje so se z veseljem odzvali vranski folklorniki, ki so poskrbeli za oživitev tega plesa med obiskovalci Parade. Folklora predstavlja izvirno starožitnost ljudstva, ljudsko slovstvo in ljudsko duhovno kulturo. Prav tako smo poskrbeli za medgeneracijsko zastopanost sodelujočih, večgeneracijsko sodelovanje in vključevanje učečih se v Parado učenja. V okviru Parade učenja smo nagovorili učeče se skozi celotno vertikalo vseživljenjskega učenja. Dogodka so se udeležili otroci enot Vrtcev Žalec, šolarji in učitelji, srednješolci, študentje, udeleženci v izobraževanju odraslih, člani društev univerz za tretje življenjsko obdobje …

UPI – ljudska univerza Žalec je območni koordinator TVU-ja na področju Savinjske doline od leta 2006 naprej in letos nam je k sodelovanju uspelo pritegniti kar okoli 70 različnih izvajalcev, skupaj pa bomo izvedli skoraj 200 TVU-dogodkov (ti bodo potekali od 11. maja do konca junija in jih najdete  TUKAJ

Za vas smo pripravili nekaj utrinkov s Parade učenja v kratkem filmčku:  KLIKNI IN POGLEJ. (Avtor: Gregor Audič) 

Koledar prireditev TVU 2018

Skupaj s številnimi (pod)izvajalci smo za vas, obiskovalce pripravili koledar prireditev TVU 2018, ki se bodo pod koordinatorstvom UPI - ljudske univerze Žalec zvrstile v mesecu maju in juniju 2018 na različnih lokacijah Spodnje Savinjske doline. Vse BREZPLAČNE prireditve si lahko ogledate v  Koledarju prireditev TVU 2018. VABLJENI, da se jih udeležite.


flamenko_4tvu_delavnica_2tecaji_vadbe20170622_081320DSC01970

Utrinki prireditev TVU 2017 (foto: Arhiv UPI Žalec)

Pričenja se Teden vseživljenjskega učenja 2018

Tudi letos bo v mesecu maju že 23. leto zapored potekal Teden vseživljenjskega učenja. To je nacionalni projekt, ki je najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Kot območni koordinator v projektu sodeluje tudi UPI - ljudska univerza Žalec skupaj s podizvajalci na področju celotne Savinjske regije.

Kot vsako leto, si tudi v tem želimo povezati čim večje število različnih društev, občin, podjetij, šol, zavodov, posameznikov in drugih organizacij iz širšega okolja. Vsi dogodki, izobraževanja, prireditve, razstave, dnevi odprtih vrat … se bodo odvijali na območju Savinjske doline (Občina Žalec, Prebold, Polzela, Braslovče, Vransko in Tabor) in bodo za vse obiskovalce BREZPLAČNI. Dogodki bodo zgoščeni v dneh od 11. maja do 30. junija 2018. Koledar prireditev bo v začetku meseca maja objavljen na spletni strani https://www.upi.si/.

Z dogodki v okviru TVU želimo poudariti vseprisotnost predvsem pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema.

Tudi v letošnjem letu Teden vseživljenjskega učenja sovpada s Tednom ljubiteljske kulture (tretji teden v maju). Namen tedna ljubiteljske kulture je, da se želimo pokloniti ljubiteljskim kulturnim ustvarjalcem ter opozoriti na pomen, kakovost in množičnost ljubiteljske kulture v sodobni družbi. V ta name so prireditve in dogodki v TVU še toliko bolj povezani s kulturo, običaji in ljudskimi izročili.

Osrednji dogodek vseh TVU prireditev bo tudi letos PARADA UČENJA, ki se bo odvijala na Podeželski tržnici Žalec, v sredo, 16. 5. 2018 od 10.30 ure dalje. Na Paradi učenja se bodo predstavile občine, društva, organizacije in podjetja iz lokalnega okolja. Poleg raznovrstne ponudbe na stojnicah vas bodo navduševali tudi odrski nastopi (folklorna skupina, pevski nastopi, lutkovna predstava …), obiskovalci se bodo lahko vključevali v različne ustvarjalne in športno-sprostitvene delavnice ter si ogledali razstave izdelkov naših partnerjev.

Teden vseživljenjskega učenja 2017 (TVU)

TVU je najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Pod okriljem Andragoškega centra Slovenije poteka že 22. let, njegov namen pa je opozarjati na pomembnost in vseprisotnost učenja v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema. V okviru tedna se zvrstijo izobraževalni, promocijski, informativno – svetovalni, družabni in kulturni ter drugi dogodki. Lani je bilo teh na območju celotne Slovenije kar 11 tisoč, udeležilo pa se jih je več kot 215 tisoč udeležencev. 

UPI – ljudska univerza Žalec v Tednu vseživljenjskega učenja (TVU) kot območni koordinator sodeluje že 22 let, to je od začetka izvajanja tega vseslovenskega projekta pod okriljem Andragoškega centra Slovenije (ACS). Na ta način aktivno prispevamo k promociji izobraževanja in učenja v Spodnji Savinjski dolini in sirše v Savinjski regiji. Z izvajanjem raznolikih brezplačnih dogodkov, delavnic, predstavitev, dnevov odprtih vrat, razstav, delavnic,… v TVU in koordinacijo najrazličnejših inštitucij, preko 50 jih je vsako leto, na našem območju pomagamo pri udejanjanju slogana »Slovenija, učeča se dežela«.

Prireditve, ki jih bomo letos, skupaj s številnimi (pod)izvajalci, organizirali in izvedli v TVU, odražajo pomen in pojavne oblike vseživljenjskega učenja ter seznanjajo javnost o vseprisotnosti in pomembnosti učenja v vseh življenjskih obdobjih.  V letu 2016 smo v okviru TVU koordinirali 88 izvajalcev, skupaj pripravili in izvedli 189 brezplačnih dogodkov, ki jih je obiskalo več kot 6200 udeležencev. 

Kolaž_tvu_natečaj

Utrinki z natečaja TVU ''Radi pišemo z roko'', maj-junij 2017_foto: arhiv UPI

TVU_delavnice_2017

Utrinki z delavnic TVU ''Čas je za vodno dieto in Več neformalnega učenja-več motivacije'', maj-junij 2017_foto: arhiv UPI

Parada učenja 2017

Parada učenja je festivalski dogodek, ki se odvija v mestnih središčih, kjer se srečajo ponudniki znanj in tisti, ki po znanju povprašujejo. Namen parade je ozaveščanje o pomenu učenja, informiranje o priložnostih, povezovanje v učečo se skupnost ter navduševanje z zgledi. Parade učenja so del Tedna vseživljenjskega učenja (TVU), ki je praznik učenja za vse generacije. 

Letošnji osrednji dogodek pod sloganom »Znanje navdihuje in povezuje« je bila Parada učenja, ki je potekala 17. maja 2017, že 5.-ič zapored na Podeželski tržnici v Žalcu. kot vsako leto, smo tudi letos pripravili pester in zanimiv kulturni program, ki ga je spremljalo dogajanje na stojnicah, kjer so se predstavljala številna društva in organizacije – vse to pa so povezovale spremljevalne aktivnosti v parku. Ob otvoritvi so nas letos nagovorili direktorica UPI - ljudske univerze Žalec, podžupanja Občine Žalec in predstavnica Andragoškega centra Slovenije.

Kolaž_Parada učenja

Utrinki s Parade učenja, maj 2017_foto: arhiv UPI

O TVU

TVU je najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Pod okriljem Andragoškega centra Slovenije poteka vsako leto, namen pa je opozarjati na pomembnost in vseprisotnost učenja v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema. V okviru tedna (ožji in širši termin) se zvrstijo izobraževalni, promocijski, informativno – svetovalni, družabni in kulturni ter drugi dogodki.