Šola prijaznih ljudi

Niste našli želenih informacij?

S pomočjo UPI svetovalke odgovore dobite hitro in brez dodatnega brskanja.
Ponujamo vam:
Poklepetajte z nami v živo.
03 713 35 76
Pišite nam preko e-pošte.
Pošljite nam e-obrazec.

Projekti - UPI ljudska univerza Žalec Namenjeni so vsem prebivalcem Spodnje Savinjske doline

Teden vseživljenjskega učenja 2016

Z izvajanjem raznolikih dogodkov, prireditev v TVU in koordinacijo najrazličnejših inštitucij na našem območju pomagamo pri udejanjanju slogana ''Slovenija, učeča se dežela''.

Projekt financira/sofinancira:
Andragoški center Slovenije
Obdobje trajanja projekta:
Vrednost projekta:
Ciljna skupina:
Partnerji/sponzorji projekta:

UPI – ljudska univerza Žalec v Tednu vseživljenjskega učenja (TVU) kot območni koordinator sodeluje že 21 let, to je od začetka izvajanja tega vseslovenskega projekta pod okriljem Andragoškega centra Slovenije (ACS). Na ta način aktivno prispevamo k promociji izobraževanja in učenja v Spodnji Savinjski dolini in širše v Savinjski regiji. Z izvajanjem raznolikih dogodkov, prireditev v TVU in koordinacijo najrazličnejših inštitucij, preko 50 jih je vsako leto, na našem območju pomagamo pri udejanjanju slogana '' Slovenija, učeča se dežela''.

Lani smo v okviru TVU koordinirali 88 izvajalcev, skupaj pripravili in izvedli 188 brezplačnih dogodkov, delavnic..., ki jih je obiskalo kar 6.200 udeležencev.

Letos nas vse izvajalce TVU dogodkov povezuje geslo '' SODELOVANJE BOGATI ZNANJE''.


STROKOVNI DOGODEK - "Razvoj ključnih znanj in spretnosti zaposlenih kot odgovor na izzive 21. stoletja"

Na UPI – ljudski univerzi Žalec so v torek, 31. maja, organizirali strokovni dogodek z naslovom Razvoj ključnih znanj in spretnosti zaposlenih kot odgovor na izzive 21. stoletja. Cilj dogodka je bil s sodelovanjem različnih deležnikov ugotoviti, katera so znanja, ki jih zaposleni potrebujejo danes, da bodo zaposljivi (in konkurenčni) tudi jutri.

Prvi del strokovnega dogodka je bil namenjen predstavitvam dobrih praks na področju krepitve kompetenc zaposlenih. Predstavili so se:

-       mag. Aleš Vidmar (Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije) – Z RAZVOJEM LJUDI USPEVAMO (predstavitev kompetenčnih centrov za razvoj kadrov);
-       Renata Dobnikar (Ljudska univerza Kranj) – MOČ JEZIKOVNIH KOMPETENC;
-       Mihaela Anclin (UPI – ljudska univerza Žalec) – ODKRIVANJE SKRITIH POTENCIALOV (predstavitev projekta Ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenih znanj) in
-       dr. Ivana Huber (Nacionalni inštitut za javno zdravje) – SKUPAJ ZA ZDRAVJE.

V drugem delu dogodka so sodelujoči na okrogli mizi, ki jo je moderirala Franja Centrih, direktorica UPI – ljudske univerze Žalec, spregovorili o ključnih kompetencah zaposlenih. Stališče delodajalcev je zastopal Franc Preložnik (Etra d.o.o.), stališča podpornih institucij Stojan Praprotnik (Razvojna agencija Savinja) in mag. Tatjana Štinek (Območna obrtno-podjetniška zbornica), razpravi pa sta se pridružila tudi mag. Aleš Vidmar in Mihaela Anclin.

In do kakšnih zaključkov so prišli? Gostje okrogle mize so se strinjali, da so za zaposlene zelo pomembna računalniška znanja in spretnosti, znanje tujih jezikov, praktična znanja, pa podjetništvo in samoiniciativnost, veščine s področja medosebne komunikacije, timskega dela, ustvarjanja dobrega vzdušja in razreševanja konfliktov, funkcionalna pismenost ter organizacijska in trženjska znanja. Predvsem pa si moramo vsi – tako predstavniki izobraževalnih ustanov kot tudi predstavniki podpornih institucij in podjetij prizadevati za to, da znanje (zopet) postane vrednota. Za vsako delovno mesto je danes značilna hitra spremenljivost, ki od zaposlenih terja nenehno prilagajanje in učenje, zato je pomembno, da se zaposleni z veseljem učijo in da se tudi znajo učiti.

Da pa bi bili zaposleni uspešni in produktivni, morajo biti najprej zdravi, zadovoljni in motivirani. Zato smo popoldanski del strokovnega dogodka namenili promociji zdravja na delovnem mestu. Delavnico Promocija zdravja pri delu v praksi je izvedel dr. Klemen Podjed z Inštituta za produktivnost d.o.o.

manifest_16Na podlagi vseh mnenj, ki smo jih slišali in prebrali na strokovnem dogodku, je nastal manifest o ključnih znanjih zaposlenih. Tega smo predstavili tudi na mednarodni letni konferenci NATIONAL POLICY – LOCAL IMPLEMENTATION evropske mreže za ključne kompetence EBSN, ki je potekala 2. in 3. junija v Ljubljani.

Priložen je tudi rezultat strokovnega dogodka oz. MANIFEST

Pripravila: Biserka Neuholt Hlastec

PARADA UČENJA 2016

Osrednji dogodek TVU prireditev je bila letos PARADA UČENJA, ki smo jo organizirali v sredo, 18. maja 2016 od 10. do 15. ure, na Podeželski tržnici Žalec. Na paradi so se obiskovalcem predstavljale različne univerze, šole, organizacije, društva, posamezniki in drugi, ki so želeli opozoriti na pomen vseživljenjskega učenja.

kola_pu_1

 Več o dogajanju si lahko ogledate na naši FB strani SODELOVANJE BOGATI ZNANJE.


PRETEKLI DOGODKI TVU

Video z otvoritvenega dogodka.

Video s fotografijami brezplačnih dogodkov


Dobitniki priznanj Andragoškega centra Slovenije

ACS od leta 1997 dalje v okviru TVU podeljuje priznanja za izjemne dosežke pri bogatitvi lastnega znanja ter za strokovne in promocijske uspehe pri bogatitvi znanja drugih. Namen tega zdaj že tradicionalnega prazničnega dogodka je najširši javnosti kot zgled postaviti posameznike, skupine in organizacije, ki v učenje in izobraževanje veliko vlagajo in zato tudi dosegajo lepe uspehe. S svojimi prizadevanji spreminjajo sebe, osebno rastejo, si zboljšujejo položaj in pozitivno vplivajo na svojo okolico – bližnje, soseščino, skupnost in celotno družbo.

Med dobitniki priznanj ACS za promocijo učenja in znanja odraslih je bila v letu 2013 kot učeča se ustanova dobitnica tudi UPI - ljudska univerza Žalec. Priznanje so prejeli na nacionalni otvoritvi TVU 2013, ki je bila 10. maja v Novi Gorici.

UPI - ljudska univerza Žalec ob prejemu nagrade

nagrada

Priznanja so bila podeljena na Nacionalnem odprtju TVU 2015, 15. maja 2015 v Črnomlju, kjer smo premierno predvajali video-portrete posameznih dobitnikov.

tvu_2016_1Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je najvidnejša promocijska kampanija na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt usklajuje Andragoški center Slovenije, ki ga prireja v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in posameznikov po vsej državi pa tudi onkraj naših meja.

Z njim opozarjamo slovensko javnost na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja - v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema. Vsi, ki projekt soustvarjamo, bodisi v vlogi izvajalca prireditev bodisi kot udeleženci, prispevamo k udejanjanju slogana 'Slovenija, učeča se dežela'. TVU je član mednarodnega gibanja festivalov učenja po vsem svetu.

Poslanstvo TVU

Je promovirati pomen, vlogo ter možnosti učenja in izobraževanja v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih človek prevzema - kot posameznik, član družine, delovnega kolektiva in drugih skupnosti.

Vizija TVU

Je (p)ostati vodilna promocijska kampanija, ki utira pot razumevanju in uresničevanju kulture vseživljenjskega učenja.

Vrednote, katerih pomen zagovarja TVU, so:

  • znanje in ključne spretnosti za ustvarjalno vključevanje v družbo in svet dela,
  • naklonjen odnos do učenja in izobraževanja ter osveščenost o njunem pomenu vseprisotnosti,
  • enake možnosti kakovostnega učenja in izobraževanja za vse ljudi vseh generacij,
  • socialna vključenost in zaposljivost ter
  • dejavno državljanstvo.

Več o TVU najdete tukaj.