Šola prijaznih ljudi

Niste našli želenih informacij?

S pomočjo UPI svetovalke odgovore dobite hitro in brez dodatnega brskanja.
Ponujamo vam:
Poklepetajte z nami v živo.
03 713 35 76
Pišite nam preko e-pošte.
Pošljite nam e-obrazec.

Projekti - UPI ljudska univerza Žalec Namenjeni so vsem prebivalcem Spodnje Savinjske doline

Teden izobraževanja za trajnostni razvoj

V neformalnih programih organizacij za izobraževanje odraslih v Sloveniji vsebine trajnostnega razvoja niso dovolj zastopane, zato smo se skupaj z drugimi članicami Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije (ZISS) odločili, da bomo vsako leto izvedi t.i. Teden izobraževanja za trajnostni razvoj. Z aktivnostmi in različnimi programi, ki jih sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, želimo ljudi osveščati o pomenu trajnostnega razvoja in varovanja okolja, hkrati pa spodbujati aktivno državljanstvo in povečevati socialno vključenost.

Projekt financira/sofinancira:
UPI Žalec
Obdobje trajanja projekta:
maj / september
Vrednost projekta:
Ciljna skupina:
Vse ciljne skupine
Partnerji/sponzorji projekta:
Teden izobraževanja za trajnostni razvoj 2023

Na UPI – ljudski univerzi Žalec smo ponovno organizirali Teden izobraževanja za trajnostni razvoj, in sicer med 20. in 26. septembrom 2023. Pripravili in organizirali smo koristne in zanimive brezplačne dogodke in delavnice v skupnem trajanju 17 ur, ki se jih je udeležilo 70 ljudi, z namenom ozaveščanja širše javnosti o pomenu trajnostnega razvoja:

- E-kolesa v praksi: kako si izposoditi e-kolo in uživati v zeleni mobilnosti 

- (Iz)virnica 

- Digitalna orodja za učenje slovenščine

- Spremenimo zeleno puščavo v biodiverzitetni raj 

- ddr. Marinka Vovk: Predstavitev Centra ponovne uporabe: koncept in vrednote

- Dan za trajnost (občina Polzela, november 2023)

V okviru Dneva za trajnost, ki je letos časovno potekal malce kasneje, smo UPI – ljudska univerza Žalec in Razvojna agencija Savinja v sodelovanju s TIC Polzela in Občino Polzela ter drugimi ponovno pripravile zelo uspešen dogodek. Namenjen je bil različnim akterjem na področju trajnosti v Spodnji Savinjski dolini, da smo ugotavljali in izmenjevali dobre prakse, izobraževalne oblike in projekte s področja trajnostnega razvoja, hkrati pa tudi snovali morebitne skupne načrte na tem področju. Posebnost letošnjega dogodka je bila, da je bil obarvan podjetniško, saj smo odkrivali trajnost na podjetniški način. Udeleženci srečanja smo se zbrali na gradu Komenda, kjer nas je pozdravil župan občine in nam predstavil posebnosti gradu in okolice. Srečanje smo nadaljevali z ogledom poslovne cone Tovarne nogavic in poslovne cone Garant, kjer smo si pogledali trajnostne podjetniške prakse. Na Kmetiji Košec smo se seznanili z njihovo pridelavo in kreativno predelavo lešnikov, nato pa smo si udeleženci dogodka medsebojno izmenjali informacije, projekte in aktualne dogodke. Ob zaključku smo se strinjali, da v občini Polzela obstaja veliko trajnostnih podjetniških praks in da želimo morebitne podobne spoznati tudi v drugih občinah.

20231130_100634

Obisk uspešnega polzelskega podjetja

Teden izobraževanja za trajnostni razvoj 2022

Na UPI – ljudski univerzi Žalec smo tudi letos organizirali Teden izobraževanja za trajnostni razvoj, in sicer med 20. in 26. septembrom 2022. Pripravili in organizirali smo koristne in zanimive brezplačne dogodke in delavnice v skupnem trajanju 17 ur, ki se jih je udeležilo 50 ljudi, z namenom ozaveščanja širše javnosti o pomenu trajnostnega razvoja:

V okviru Dneva za trajnost, ki je letos potekal malce kasneje (13. oktobra), smo UPI – ljudska univerza Žalec in Razvojna agencija Savinja v sodelovanju s ZKTŠ Vransko in Občino Vransko ter drugimi ponovno pripravile zelo uspešen dogodek, letos z rekordno udeležbo. Namenjen je bil različnim akterjem na področju trajnosti v Spodnji Savinjski dolini, da smo ugotavljali in izmenjevali dobre prakse, izobraževalne oblike in projekte s področja trajnostnega razvoja, hkrati pa tudi snovali morebitne skupne načrte na tem področju. Ker smo s tem dogodkom zaokrožili obiske vseh 6 občin v Spodnji Savinjski dolini, smo v ta namen pripravili krajšo publikacijo, v kateri smo povzeli vse do sedaj izvedene dneve in ki so jo prejeli vsi udeleženci tokratnega Dneva za trajnost. Udeleženci srečanja smo se zbrali v hotelu Grof, kjer so nam predstavili storitev »Grof cycling« in certifikat »Zeleni ključ«. Srečanje smo nadaljevali z ogledom Hiške sprostitve v Zahomcah in kampa Podgrad v Praprečah. Pred zaključkom srečanja v Pizzeriji Golobček smo si ogledali še bogato zbirko v Schwentnerjevi hiši na Vranskem. Ob zaključku smo si udeleženci izmenjali informacije, si predstavili aktualne projekte in dogodke s področja trajnostnega razvoja ter se strinjali, da tudi v občini Vransko obstaja veliko skritega bogastva in možnosti za nadaljnji trajnostni razvoj. S srečanjem in njegovimi zaključki smo bili udeleženci zelo zadovoljni, zato si želimo z njim v nekoliko spremenjeni obliki nadaljevati tudi v prihodnje.

20221013_114045

Ogled primera dobre prakse na Vranskem

Teden izobraževanja za trajnostni razvoj - letos ponovno septembra 2021

Tudi letos smo se odločili, da Teden izobraževanja za trajnostni razvoj časovno prilagodimo Evropskemu tednu trajnostnega razvoja. Tako bomo v dneh od 20. do 26. septembra pripravili pester nabor dogodkov, delavnic na temo trajnosti, o katerih vas bomo pravočasno obvestili preko naše Facebook strani.

23. septembra 2021 pa bomo skupaj z Razvojno agencijo Savinja pripravili že petič po vrsti pripravili Dan za trajnost, namenjen različnim akterjem na področju trajnosti v Spodnji Savinjski dolini, s pomočjo katerega ugotavljamo in izmenjujemo dobre prakse, izobraževalne oblike in projekte s področja trajnostnega razvoja, hkrati pa tudi snujemo morebitne skupne načrte na tem področju. Letos bo Dan za trajnost potekal v občini Žalec.

Dan za trajnost 2020 v občini Prebold

20200924_094443   20200924_125244

Teden izobraževanja za trajnostni razvoj 2020 letos septembra

Teden izobraževanja za trajnostni razvoj, ki časovno sovpada z Evropskim tednom trajnostnega razvoja, bomo letos izjemoma izvedli septembra. V dneh med 20. in 26. septembrom bomo tako ponovno pripravili različne delavnice in predavanja, s katerimi želimo lokalno skupnost spodbujati, ozaveščati in motivirati za delovanje po načelih trajnosti. 

Pridružite se nam:

Dogodek Kratka vsebina Kraj in čas dogodka
Dan za trajnost Dogodek je namenjen spoznavanju različnih lokalnih trajnostnih praks in druženju z različnimi deležniki na področju trajnostnega razvoja (obvezne predprijave). Občina Prebold, 24. 9. 2020, med 9. in 13.30 uro
Zelena pisarna z Renato Karba (Umanotera) Da bi postali Zelena pisarna, je treba slediti določenim načelom - spoznali jih bomo z go. Karba. UPI Žalec, 25. 9. 2020, ob 8.30 uri
Slikanje na steklo (motiv čebelice) Namen praktične delavnice je ozaveščanje o pomembnosti ohranitve čebel. UPI Žalec (VGC Planet generacij), 23. 9. 2020, ob 14. uri
Priprava medenih jedi Pripravili bomo različne  jedi, napitke, ki vsebujejo med. UPI kuhinja, datum določen naknadno

Posebej izpostavljamo Dan za trajnost, ki ga s pomočjo Razvojne agencije Savinja in Občine Prebold pripravljamo v četrtek, 24. septembra 2020. Dan za trajnost, že četrti po vrsti, je namenjen različnim akterjem na področju trajnosti v Spodnji Savinjski dolini. Tokratno srečanje bo potekalo v občini Prebold in bo posvečeno ugotavljanju in izmenjavi dobrih praks, izobraževalnih oblik in projektov s področja trajnostnega razvoja, hkrati pa tudi snovanju morebitnih skupnih načrtov na tem področju.


Teden izobraževanja za trajnostni razvoj 2019

Tudi letos smo med 30. majem in 5. junijem 2019 ponovno organizirali Teden izobraževanja za trajnostni razvoj. Pripravili smo različne delavnice in predavanja, s katerimi smo v skupnosti spodbujali, ozaveščali in motivirali za delovanje po načelih trajnosti. Več o njih tukaj:  Dogodki_UPI.

V okviru Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije (ZiSS) smo aktivno sodelovali pri pripravi in izvedbi strokovnega dogodka z naslovom NARAVA, IZZIV VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA, ki je potekal 30. maja v Tolminu. Namen dogodka je bil večplasten, in sicer da skozi predstavljene praktične in teoretične vsebine udeleženci (samo)evalvirajo vrednote, prepričanja ter ozaveščenost o konceptu trajnosti. Izzive današnje družbe sta v prvem delu kritično umestila klimatologinja dr. Lučka Kajfež Bogataj in raziskovalec Anton Komat. Dr. Nevenka Bogataj je povezala izzive družbe s procesom VŽU.

Več o dogodku boste našli na teh povezavah:  eNovičke in ZiSS .

Posebej bi izpostavili še  Dan za trajnost, ki smo ga s pomočjo Razvojne agencije Savinja, TIC Polzela in Občine Polzela pripravili v torek, 4. junija 2019. Dan za trajnost, že tretji po vrsti, je namenjen različnim akterjem na področju trajnosti v Spodnji Savinjski dolini. Tokratno srečanje je potekalo v občini Polzela in je bilo posvečeno ugotavljanju in izmenjavi dobrih praks, izobraževalnih oblik in projektov s področja trajnostnega razvoja, hkrati pa tudi snovanju morebitnih skupnih načrtov na tem področju. Udeleženci srečanja smo si ogledali grad Komenda, tamkajšnje eksponate Suverenega malteškega viteškega reda ter sobico Neže Maurer, Cajhnov kozolec z eksponati starega kmečkega orodja in največjo zbirko starih traktorjev v Sloveniji. V Parku Šenek smo spoznali vitalno energetsko danost Polzele in zdravje prostora ter srečanje zaključili na kmečkem turizmu Strojanšek. Strinjali smo se, da v občini obstaja veliko bogastva in možnosti za nadaljnji trajnostni razvoj, zato upamo, da jih bosta tako občina sama kot širša Spodnja Savinjska dolina znali ustrezno vključiti v prihodnost doline in njenih prebivalcev - za kar pa je pogoj nadaljnje povezovanje ter sodelovanje. S srečanjem in njegovimi zaključki smo bili udeleženci zelo zadovoljni, zato ga bomo ponovili tudi prihodnje leto, predvidoma v občini Prebold.

Polzela Udeleženci Dneva za trajnost na Polzeli

Teden izobraževanja za trajnosti razvoj 2018

V tednu od  30. maja do 5. junija 2018 skupaj z ostalimi članicami Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije (ZISSS) že tretjič pripravljamo Teden izobraževanja za trajnostni razvoj. Njegov namen je, da preko različnih brezplačnih dogodkov, predavanj, delavnic ipd. na temo trajnosti ljudem približamo vrednote, vedenje in življenjske navade, ki so potrebne za zagotovitev trajnostne prihodnosti ter razvoj odgovornega odnosa do samih sebe, drugih in okolja.

Tudi pri nas, v Žalcu, smo v ta namen pripravili nekaj brezplačnih dogodkov, delavnic, o katerih si lahko več preberete tukaj (Dogodki_UPI) ali Facebook strani UPI – ljudske univerze Žalec.

Brezplačne delavnice in predavanja v okviru Tedna izobraževanja za trajnostni razvoj 2017

Na UPI Žalec smo tako že pripravili BREZPLAČNE delavnice in predavanja na temo virtualne vode, izdelave vrečk za sadje/zelenjavo iz starih zaves in priprave domačega praška ter na ta način skušali ljudem približati vrednote, vedenje in življenjske navade, ki so potrebne za zagotovitev trajnostne prihodnosti ter razvoj odgovornega odnosa do samih sebe, drugih in okolja.

trajnostni razvoj_1trajnostni razvoj_2trajnostni razvoj_4trajnostni razvoj_3

Utrinki s Tedna izobraževanja za trajnostni razvoj, maj-junij 2017_foto: arhiv UPI

Na UPI – ljudski univerzi Žalec smo novembra 2016 skupaj z ostalimi članicami Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije (ZISSS; www.ziss.si/) prvič pripravili ti. Teden izobraževanja za trajnostni razvoj. K tej odločitvi nas je spodbudila želja in usmerjenost k skrbi za zadovoljstvo naših uporabnikov, ki v zadnjem času čedalje pogosteje izražajo potrebo po izobraževalnih vsebinah s področja trajnosti in trajnostnega razvoja, ne nazadnje pa tudi naša naravnanost, da kot (izobraževalna) organizacija sledimo trendom in delujemo skladno z vsebinami, ki jih ponujamo. V tem tednu, ki časovno sovpada z Evropskim tednom trajnostnega razvoja, tako vse članice ZISSS po celotni Sloveniji pripravimo različne brezplačne dogodke, predavanja, delavnice ipd. na temo trajnosti, ki ljudi ozaveščajo in jim na raznolike načine približujejo tovrstne vsebine.