Šola prijaznih ljudi

Niste našli želenih informacij?

S pomočjo UPI svetovalke odgovore dobite hitro in brez dodatnega brskanja.
Ponujamo vam:
Poklepetajte z nami v živo.
03 713 35 76
Pišite nam preko e-pošte.
Pošljite nam e-obrazec.

Projekti - UPI ljudska univerza Žalec Namenjeni so vsem prebivalcem Spodnje Savinjske doline

Svetovanje zaposlenim v Savinjski regiji 2016 – 2022

Projekt je namenjen vsem zaposlenim, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu.

Projekt financira/sofinancira:
Evropski socialni sklad in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Obdobje trajanja projekta:
Od 17. 6. 2016 do 31. 3. 2022
Vrednost projekta:
854.991,15 EUR
Ciljna skupina:
Zaposleni
Partnerji/sponzorji projekta:
UPI-Ljudska univerza Žalec, Ljudska univerza Celje, Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje in kulturo, Rogaška Slatina, Šolski center Celje, Šolski center Slovenske Konjice - Zreče
Predstavitev naših rezultatov

Odločili smo se, da vam rezultate našega skupnega dela predstavimo nekoliko drugače - v obliki video posnetka.

Poglejte si, kaj smo počeli in kako smo uspeli... Zaključni posnetek

20220228_115724 Utrinek s snemanja v Rogaški Slatini

Zaključni dogodek projekta

Več kot 2.000 zaposlenim smo konzorcijski partnerji v preteklih šestih letih pomagali na njihovi poti izboljšanja kompetenc, ki jih potrebujejo zaradi zahtev na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Več kot 1.800 oz. 87 % zaposlenih se je do sedaj vključilo v različne oblike usposabljanja, izobraževanja ali v postopke pridobivanja NPK, certifikatov. Vse to (in še več) so rezultati našega projekta Svetovanje zaposlenim v Savinjski regiji 2016 – 2022, ki se z 31. marcem 2022 zaključuje in katerega sofinancer sta bila Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Hvala vsem, ki ste se nam danes pridružili na našem zaključnem dogodku: Andragoškemu centru Slovenije, predstavnikom Ministrstva za izobraževanje znanost in šport, vsem deležnikom, ki ste bili z nami, dr. Tušaku za izjemno zanimiv govorni prispevek, še posebej pa hvala vsem projektnim partnerjem, s katerimi smo skupaj ustvarjali uspešno zgodbo. Naše skupno delo bomo vsekakor nadaljevali v dobrobit naših prebivalcev: „Posamezno smo ena kapljica; vendar smo vsi skupaj ocean."

 4a     2a

Poglejte si objavljeno novičko o dogodku - Novica na Savinjski TV.

Zaključna konferenca POTI DO ZNANJA IN NOVIH PRILOŽNOSTI ZA VSE ZAPOSLENE

V sredo, 8. decembra 2021, se je v spletnem okolju odvila zaključna konferenca projekta Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016-2022. Krajše ime projekta, ki ga vodi Andragoški center Slovenije, je Svetovanje za zaposlene 2016-2022, financirata pa Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport.

146 udeležencev je z vabljenimi govorci strnilo dosežene rezultate projekta in aktivnosti mreže izvajalcev svetovanja za zaposlene v Sloveniji, ki potekajo po Javnem razpisu za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022.

Projekt Svetovanje za zaposlene 2016-2022 se bo sicer zaključil marca 2022, vendar smo njegove rezultate strnili že nekaj mesecev pred zaključkom. Eden od razlogov je, da smo osrednji cilj, to je vključitev vsaj 20.000 zaposlenih v svetovalno dejavnost in vključitev vsaj 75 % od teh v eno od oblik izobraževanja, usposabljanja ali vrednotenje znanja in spretnosti, že dosegli in presegli.

Tako dober rezultat je mogoč zaradi dejavnega stremljenja obeh nosilcev svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih v Sloveniji, to sta ACS in mreža izvajalcev svetovanja za zaposlene, k skupnemu cilju.

Zaključke konference, na kateri smo aktivno sodelovali tudi mi, si lahko ogledate na tej spletni strani; predstavitev celotnega projekta v tej brošuri: Knjizica_info_svetovalna_dejavnost_2021_SPLET .

Vabljeni k branju!

Strokovni dogodek z Aljošo Bagola

Dne 21. oktobra 2021 smo pripravili strokovni dogodek, katerega gost je bil Aljoša Bagola. Z njim smo se pogovarjali o vplivu sodobnih tehnologij na naše odločanje, obnašanje ter o strategijah za boljše upravljanje sodobnih družb. Dogodka se je udeležilo kar 50 predstavnikov različnih organizacij iz Savinjske regije in širše, česar smo bili izredno veseli.

IMG_6322  IMG_6311

Vabilo_strokovni dogodek

Gostovali smo na TV Celje

V začetku junija smo vsi partnerji sodelovali pri snemanju televizijske oddaje na TV Celje. V njej smo predstavili svetovalno dejavnost in rezultate našega dosedanjega dela. Kako je potekalo snemanje, si lahko ogledate na spodnjih fotografijah, samo oddajo pa si lahko ogledate na tej povezavi:  https://www.youtube.com/watch?v=NPGpeaVBX_M&t=1485s

   dva        tri         TV Celje1  

Pridni tudi spomladi

V zadnjem obdobju nismo počivali in smo poleg naše redne dejavnosti - informiranja in svetovanja zaposlenim - izvedli kar nekaj aktivnosti. 

Večina le-teh je bila (žal) na daljavo:

- organizirali smo srečanje svetovalcev na daljavo (17. maj),

- organizirali smo sestanek strateških partnerjev (19. maj),

- posneli smo TV oddajo (1. junij) in

- pričeli smo z načrtovanjem pestrih jesenskih aktivnosti.

Delimo nekaj foto utrinkov.  

Slika1 

TV Celje1          Slika2

Srečanje regijskih mrež na daljavo

V petek, 12. februarja 2021, smo se ponovno srečali predstavniki regijskih mrež, ki delujemo v okviru projekta Zveze svobodnih sindikatov Slovenije z naslovom "Za krepitev socialnega dialoga". Srečanje je potekalo preko video povezave ZOOM, njegov namen pa je bil medsebojno informiranje in pregled aktivnosti za letošnje leto. 

Tudi v regijski mreži Savinjska za letošnje leto načrtujemo nekaj aktivnosti: 

 • Dan za znanje - 23. september 2021
 • Predstavitve in delavnice v okviru Tedna vseživljenjskega učenja 2021 in Dnevov središč ISIO - september 2021
 • Strokovni dogodek z zunanjimi gosti - datum določen naknadno

Slika1

Patricija Vidonja, predstavnica ZSSS

Seja strateških in konzorcijskih partnerjev

V torek, 24. novembra 2020, smo se takole na daljavo srečali strateški in konzorcijski partnerji. 

Partnerje smo seznanili z realiziranimi aktivnostmi  in doseženimi kazalniki v preteklem letu, jim predstavili Skupno poročilo o spremljanju po modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih v letu 2019 ter načrtovane aktivnosti svetovalne dejavnosti v regiji v letu 2021. Nekaj besed smo namenili tudi Regijski mreži Savinjska, ki smo jo oblikovali pod okriljem projekta Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Za krepitev socialnega dialoga.

2020

Čeprav je bila seja uspešno izvedena, se vsi skupaj veselimo, da se ponovno srečamo tudi "v živo".

Izšla je nova številka časopisa Info ISIO 2020/2021

Prelistajte novo številko časopisa Info ISIO, ki je že dvanajsta po vrsti in v kateri najdete različne vsebine: predstavitev svetovanja v središčih ISIO, projekta Svetovanje zaposlenim, možnosti vključitve v formalno, neformalnega izobraževanje. Seveda brez primerov dobre prakse ne gre, zato predstavljamo primer svetovanja na daljavo v središču ISIO Gorenjska, pa svetovanje v podjetju Rižanski vodovod. 

V časopisu pa najdete tudi kar nekaj zgodb odraslih, ki so se odločili za spremembo in se s pomočjo svetovalne podpore vključili v izobraževanje. 

Vabljeni k prebiranju:  Info ISIO .

Dan za znanje

V okviru Dnevov svetovalnih središč bomo v četrtek, 24. 9. 2020, organizirali DAN ZA ZNANJE.

Namen dogodka, ki bo potekal v občini Prebold, je:

 • promocija pomena izobraževanja in usposabljanja zaposlenih za dvig kompetenc;

• informiranje in svetovanje o možnostih izobraževanja zaposlenih. 

Ta dan bomo:

• pripravili stojnici v dveh preboldskih podjetjih, kjer bosta svetovalki osebno odgovarjali na vsa vprašanja, povezana z izobraževanjem in usposabljanjem zaposlenih;

• v izbranem podjetju postavili celodnevni Info kotiček z informacijami o možnostih brezplačnega izobraževanja.

Dogodek poteka v sodelovanju z Andragoškim centrom Slovenije in Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije (OO Savinjska) v okviru projekta »Za krepitev socialnega dialoga«.

Z brezplačnim izobraževanjem do bolje usposobljenih zaposlenih

Slovenski delavci imajo premalo ključnih veščin za delo v visokotehnoloških panogah, 27% delavcev pa je funkcionalno skoraj nepismenih  (ugotovitve raziskav PISA in OECD).

Ali veste, da najuspešnejša slovenska podjetja izobražujejo svoje zaposlene? 

Ponudbo, ki jo omogoča projekt Svetovanje zaposlenim so že izkoristila mnoga podjetja z visoko dodano vrednostjo: odelo Slovenija d. o. o., GKN Driveline Slovenija d. o. o., Zagožen, proizvodno in trgovsko podjetje d. o. o., PETRE ŠOTORI HALE d. o. o., če omenimo le nekatera. 

fotka_podjetja1

Tudi vaše podjetje lahko pridobi možnost brezplačnega izobraževanja in svetovanja.

Ponujamo vam storitev v 5 korakih:

1. Uvodni webinar za vodje

2. Zemljevid zahtevanih kompetenc za izbrana delovna mesta

3. (E-)testiranje zaposlenih na izbranih delovnih mestih (realno stanje)

4. Analiza vrzeli (»gap analiza«) med realnimi in zahtevanimi kompetencami

5. Ciljno usposabljanje zaposlenih (načrt usposabljanja in/ali izvedba (e-)usposabljanja)

fotka_podjetja2

In zakaj bi se vaše podjetje odločilo za sodelovanje?

- Svetovanje bo povečalo motivacijo zaposlenih za delo, njihov občutek lastne vrednosti in pomembnosti, saj se zaposleni po svetovanju počutijo bolje - dobro počutje zaposlenih pa poveča produktivnost.

- Uvajanje sprememb v podjetju postane lažje, saj je svetovanje vir sprememb in razvoja.

- Svetovanje omogoča preventivo konfliktov in problemov.

- Ugotovili boste, katere kompetence imajo vaši zaposleni dobro razvite in kje so potenciali za njihov nadaljnji razvoj.

- Svetovanje omogoča zaposlenim, da vzdržujejo in izboljšajo svojo poklicno usposobljenost.

- Glede na vaše potrebe lahko pripravimo krajša izobraževanja, ki so prav tako brezplačna.

Z vsakim podjetjem se dogovorimo o načinu, vsebini in obsegu svetovanja in izobraževanja zaposlenih ter se časovno prilagodimo delovnemu utripu podjetja. 

Individualno ali skupinsko, na sedežu podjetja, osebno ali na daljavo vam ponujamo: 

- raziskovanje potenciala / ugotavljanje potreb zaposlenih,

- opredelitev ciljev izobraževanja in usposabljanja zaposlenih,

- informiranje o možnostih pridobivanja manjkajočih znanj in kompetenc,

- ovrednotenje rezultatov / učinkov svetovanja v podjetju.

Preizkusite naslednji vprašalnik, ki meri razvitost 8 kompetenc: smisel, reševanje problemov, spretnost komuniciranja, teoretično znanje, organizacijska prilagodljivost, praktično znanje, odnosi z ljudmi, samozavest. 

Povezava do vprašalnika Lestvica za oceno kompetenc: https://forms.gle/7tX88gxzz9mPbkK17

podjetja3

Vse to in še več o načrtovanju in razvijanju kariere vaših zaposlenih: 

svetovanjezazaposlene@upi.si / 041 699 260 / Mihaela Anclin.


Digitalna kompetenca - vabimo vas, da jo preverite

Za uspešnost na vseh življenjskih in delovnih področjih so ključne kompetence nujno potrebne. To se je nazadnje pokazalo tudi pred nedavnim, ko smo morali naše delovne aktivnosti praktično čez noč preseliti v digitalno okolje in je tako postala razvitost digitalne kompetence, kot ena izmed ključnih kompetenc, nepogrešljiva. 

Gotovo ste se tudi vi že srečali z izzivom, kako dobro v resnici poznate digitalno okolje in kako razvita je vaša digitalna kompetenca. V dejavnosti Svetovanja zaposlenim vam pri tem ponujamo rešitev: e-Vprašalnik za vrednotenje digitalne kompetence, ki ga je pripravil Andragoški center Slovenije in s pomočjo katerega lahko to enostavno ugotovite. 

Vprašalnik vključuje vsebine o rabi IKT na petih ključnih področjih: 

1. Obdelava informacij

2. Komunikacija

3. Ustvarjanje vsebin

4. Varnost in 

5. Reševanje problemov

Uporaba digitalne kompetence pa se vrednoti na treh ravneh zahtevnosti:

- Osnovni

- Samostojni

- Usposobljeni uporabnik

Namen vprašalnika je:

- dokumentirati, v kakšnem obsegu in na kateri ravni imate razvito ovrednoteno ključno kompetenco (v obliki mnenja),

- ugotoviti, v kolikšni meri je kompetenca razvita ter kje so bistvene vrzeli in kako jih odpraviti (v obliki povratne informacije). 

In kako preverite vašo digitalno kompetenco?

Enostavno:

1. na e-naslov svetovanjezazaposlene@upi.si sporočite vaš interes 

2. pošljemo vam povezavo z geslom do e-Vprašalnika

3. rešite vprašalnik (kadarkoli, kjerkoli s pomočjo spleta)

4. po zaključku reševanja vam v zaupnem pogovoru podamo povratno informacijo s predlogi za izboljšanje (lahko tudi v obliki pisnega mnenja)

Vabimo vas, da preverite vašo digitalno kompetenco, saj boste na njeni podlagi ugotovili, vaše močne in šibke točke ter področja, kjer jo lahko izboljšate – mi pa vam lahko, če želite, pri tem ponudimo rešitev, pomoč. 


V letu 2019 smo v Sloveniji informacijo ali nasvet ponudili 3.799 zaposlenim

V Sloveniji je zaposlenim brezplačna svetovalna pomoč pri načrtovanju njihove osebne in karierne poti 

• z izbiro primernega izobraževanja ali usposabljanja,

• ugotavljanjem že pridobljenega znanja,

• s spremljanjem med izobraževanjem in

• podporo ob njegovem zaključku

na voljo pri 15 različnih izvajalcih, med katerimi je tudi UPI – ljudska univerza Žalec skupaj s še 4 konzorcijskimi partnerji. 

Svetovanje, ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja izvajalci pod strokovnim vodstvom Andragoškega centra Slovenije ponujamo že od leta 2016 in vsako leto pripravimo podrobno analizo o naših storitvah in o svetovancih, ki so nas poiskali. V letu 2019 smo tako v Sloveniji pomagali 3.799 razlčnim zaposlenim, med katerimi je dobrih 10% svetovancev »prispeval« tudi naš konzorcij.

Našo pomoč je – v primerjavi s slovenskim povprečjem – poiskalo nekoliko več moških (48,3%, SLO – 41%) kot žensk, med katerimi jih je bilo največ starih med 30 in 44 let (38,6%, SLO – 39%). Starejših od 45 let je bilo v našem konzorciju 41,1%, medtem ko je slovensko povprečje znašalo malenkost več - 45%. Kar se tiče dosežene ravni izobrazbe, so se na nas obračali nekoliko nižje izobraženi, saj je bilo takšnih z doseženo največ ISCED 3 ravnjo kar 79%, medtem ko je slovensko povprečje znašalo 68%. Med zaposlenimi je bilo v Sloveniji 67% takšnih, ki so bili zaposleni za nedoločen čas, v našem konzorciju pa 57,3%, kar pomeni, da se je na nas obračalo več takšnih, ki so bili zaposleni za krajši ali določen čas (32,4%, SLO – 24%) ali pa so bili samozaposleni (9%, SLO – 7%). Naša dejavnost posebno pozornost namenja tudi ranljivim ciljnim skupinam, npr. migrantom, invalidom. V Sloveniji je bilo pripadnikov teh ranljivih ciljnih skupin 21,7%, v našem konzorciju pa 32,9%, česar smo veseli.

In kdaj, zaradi katerih vprašanj so se svetovanci največkrat obračali na nas? V večini primerov so nas poiskali preden so se vključili v neko obliko izobraževanja ali usposabljanja (57,6%), največkrat pa so se njihova vprašanja navezovala na neformalne oblike izobraževanja za delo ali poklic (51,6%, SLO – 42%), sledila pa so vprašanja glede neformalnih oblik izobraževanja za osebni razvoj. To pomeni, da s ponujenimi storitvami uresničujemo namen projekta, ki je povečati oziroma izboljšati kompetence, ki jih zaposleni potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

V obdobju, odkar ponujemo naše storitve (junij 2016), lahko že spremljamo tudi rezultate in učinke našega dela. Tako ugotavljamo, da se je v letu 2019 na nivoju Slovenije v programe za pridobitev splošnih in poklicnih kompetenc vključilo 2.317 zaposlenih – od tega v Savinjski regiji najmanj 283 zaposlenih, v postopke za pridobitev NPK/TPK pa 318 – od tega 101 v Savinjski regiji.

Na podlagi dobrih rezultatov v preteklih letih tako optimistično zremo tudi v leto 2020, kjer nam izzivi, kot je koronavirus, predstavljajo izziv in spodbudo, da naše storitve še bolj približamo vsem zaposlenim, ki potrebujejo takšna ali drugačna dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu.

Pripravila: Mihaela Anclin                                                                               

Žalec, april 2020

Svetovanje v času epidemije 

Trenutno stanje epidemije lahko pomeni tudi spodbudo, da poiščete nove načine delovanja in temelje za drugačno, boljšo prihodnost. 

Ne odlašajte: z informacijami in nasveti smo vam na voljo tudi na daljavo preko elektronske pošte: svetovanjezazaposlene@upi.si ali preko telefonske številke: 041 699 260.

Skupaj gre lažje!

Portal ZA ZNANJE

Izkušeni svetovalci v različnih krajih po Sloveniji vam lahko pomagamo:

 • pri pregledu znanj in spretnosti, ki jih že imate (VSAK ŽE NEKAJ VE),
 • pri načrtovanju vaše osebne in karierne poti (VSAK LAHKO NAPREDUJE),
 • ter pri načrtovanju naslednjih korakov (VSAK LAHKO NAJDE POT).
Vabljeni, da obiščete portal ZA ZNANJE, kjer boste izvedeli, kje v Sloveniji lahko najdete našo pomoč in druge koristne informacije.
Najdete ga tukaj:  Portal ZA ZNANJE.
Tudi zaposleni v Savinjski regiji danes potrebujejo znanje. Bolj kot kdajkoli prej.

Da bi bili v Sloveniji pripravljeni na prihodnost, avtomatizacijo, digitalizacijo, industrijo 5.0, moramo nujno izboljšati veščine zaposlenih. Podjetja potrebujejo delavce, ki so funkcionalno pismeni, znajo reševati težave, imajo razvite komunikacijske in organizacijske veščine ter so se pripravljeni izobraževati.

Vsem zaposlenim zato ponujamo BREZPLAČNO strokovno pomoč svetovalcev, ki: 

• vas bodo informirali o možnostih usposabljanja in izobraževanja ter pridobivanja kompetenc,

• vam bodo pomagali pri odkrivanju in izoblikovanju lastnih potreb, interesov in kariernih ciljev,

• vam bodo pomagali pri prepoznavanju in ovrednotenju znanj, spretnosti in delovnih izkušenj, ki ste jih že pridobili vsakodnevno, na delovnem mestu, doma, v krogu prijateljev…

• vam bodo pomagali in vas spodbujali pri odločitvi za ter spremljali na poti izobraževanja ali pridobitve kvalifikacije. 

Če vas zanima, kako poteka naše svetovanje, si oglejte  kratek video posnetek.

Nekaj svežih utrinkov s predstavitev naše pomoči in podpore:

8   2

Celoten članek si lahko preberete v  eNovičkah Andragoškega centra Slovenije.

Sodelovali smo na strokovnem dogodku IZZIVI SVETOVANJA ZA ZNANJE ZAPOSLENIH

V četrtek, 24. oktobra 2019, smo sodelovali na strokovnem dogodku, ki ga je v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pripravil Andragoški center Slovenije. Na posvetu so bili predstavljeni:

- rezultati prve polovice izvajanja ESS projekta Svetovanje za zaposlene (Urška Pavlič, ACS),

- Menedžment človeških virov: stično področje za svetovanje v izobraževanju in usposabljanju zaposlenih (dr. Andrej Kohont, Fakulteta za družbene vede),

- Slovenska kadrovska zveza – Z razvijanjem ljudi soustvarjamo družbo (Gregor Rajšp, Predsednik upravnega odbora Slovenske kadrovske zveze).

V drugem delu dogodka, namenjenem delu v 4 skupinah, sta naši svetovalki Mihaela Anclin in Biserka Neuholt Hlastec uvodoma predstavili dva primera dobre prakse, čemur je sledila moderirana diskusija o izzivih pri zagotavljanju kakovosti svetovalnega procesa (kaj je potrebno še nadgraditi, zagotoviti, kateri dejavniki potrebujejo okrepitev, da bo svetovanje lahko vedno in povsod kakovostno). 

Na posvetu smo si izmenjali izkušnje, porodile so se nove ideje. Zbrani smo se strinjali, da še naprej vztrajno iščemo pristope, ki nam bodo tekom projekta odpirali svetovalno pot do zaposlenih. Krepili bomo sodelovanje in povezovanje z regionalnimi kadrovskimi zvezami, gospodarskimi zbornicami, sindikati...

DS 4 kolaž
Skupen promocijski filmček

V okviru Tedna vseživljenjskega učenja smo se projektni partnerji odločili, da pripravimo in posnamemo promocijsko akcijo svetovalne dejavnosti, za katero smo se dogovorili na aprilskem srečanju strokovnih delavcev – svetovalcev. Vsak od konzorcijskih partnerjev je pripravil kratek intervju - posnetek s svetovancem iz določene ciljne skupine, ki jih s svetovalno dejavnostjo pokrivamo. Posnetek smo opremili z naslovno in zaključno stranjo, kjer smo predstavili vse informacije posameznega svetovalnega središča. Filme smo na spletnem omrežju Facebook predvajali v tednu od 20. 5. do 24. 5. 2019, dne 27. 5. 2019 pa smo objavili še celoten predstavitveni film svetovalnih središč konzorcijskih partnerjev. Promocijska akcija je bila pomembna tako z vsebinskega kot s partnerskega vidika.

Screenshot_1 Ena izmed objav na Facebook strani UPI Žalec

Ustanovljena REGIJSKA MREŽA ZA SAVINJSKO

Dne 2. aprila 2019 smo z Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije podpisali DOGOVOR O VZPOSTAVITVI REGIJSKE MREŽE ZA SAVINJSKO. Skupaj bomo načrtovali in izvajali aktivnosti na področju vseživljenjskega učenja ter ohranjanja in varovanja zdravja, sodelovali pri ugotavljanju potreb po znanju in kompetencah (tako z vidika delodajalcev kot delavcev), pripravljali skupne promocijske in strokovne dogodke… V našo regijsko mrežo se bodo lahko s pisno izjavo vključili tudi delodajalci, izobraževalne ustanove, zbornice, zavodi, združenja, sindikati…
Pripravili smo tudi skupen načrt dela za prihodnje obdobje in na njegovi podlagi teden dni kasneje (natančneje 8. 4. 2019) v Celju za predstavnike sindikatov že izvedli uvodno predstavitev možnosti brezplačnega izobraževanja in usposabljanja v regiji.

20190402_123102   20190402_123233 

Direktorica UPI Žalec in predstavnica ZSSS za Savinjsko pri podpisu dogovora.

sindikat 

Utrinek s predstavitve izobraževalnih možnosti predstavnikom sindikatov v Celju (8. 4. 2019)

Zunanja evalvacija s strani Andragoškega centra Slovenije

Andragoški center Slovenije z aktivnostmi v ESS projektu Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016-2022 podpira izvajanje Javnega razpisa za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022, katerega nosilec je 15 konzorcijev.  Aktivnosti potekajo že dve leti in pol, zato želi Andragoški center Slovenije z evalvacijskim obiskom pri nosilcih posameznih konzorcijev preveriti, kako uspešno in učinkovito te aktivnosti potekajo, kaj je potrebno nadgraditi in kako lahko Andragoški center Slovenije pri tem strokovno pomaga in podpre izvajalce.

V ponedeljek, 15. aprila 2019, sta sodelavki ACS obiskali tudi naš konzorcij, pogovorili pa smo se o:

- poteku dejavnosti in doseženih rezultatih, podpornih strokovnih gradivih, usposabljanju svetovalcev,

- svetovalnih pripomočkih,

- partnerstvu (v konzorciju, strateško, s sindikati),

- sodelovanju s podjetji,

- drugih zadevah, specifičnih za konzorcij.

S srečanjem, katerega so se udeležili vsi svetovalci konzorcija, smo bili zelo zadovoljni, saj je bilo podanih kar nekaj predlogov za izboljšanje naše dejavnosti, tako na nacionalnem kot lokalnem nivoju.

20190415_130402

Že 3. srečanje svetovalcev, tokrat v Slovenskih Konjicah

Svetovalci nenehno skrbimo za to, da lahko svetovancem pri izobraževanju in karieri čim bolj pomagamo: v ta namen se stalno strokovno usposabljamo in izpopolnjujemo, skrbimo za kakovost naših storitev ter si medsebojno pomagamo. Tako smo si tudi tokrat na našem, že tretjem, srečanju v Slovenskih Konjicah, ki je potekalo 10. aprila 2019, izmenjali izkušnje in načrtovali prihodnje skupne aktivnosti.

       IMG_20190410_102527               IMG_20190410_113838

Izobraževanje odraslih v Sloveniji
Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport je v sredo, 5. decembra 2018, potekala novinarska konferenca, na kateri so predstavili priporočila za izboljšanje upravljanja izobraževanja odraslih v Sloveniji, ki so rezultat 2. faze procesa Strategije razvoja in uporabe spretnosti v Sloveniji (angl. Skills Strategy Slovenia). Minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo je poudaril, da jim bodo priporočila OECD prišla zelo prav, tudi pri pripravi celostne strategije izobraževanja odraslih, ter opozoril na nižje kompetence in veščine odraslih v starostnih skupinah po 45. letu v primerjavi s celotno populacijo. V primerjavi z drugimi državami EU in OECD Sloveniji ne gre najbolje, kar kaže tudi tam omenjena analiza, analiza PIAAC in še nekatere druge analize. "Večina nas bo v življenju zamenjala več služb, zato potrebujemo resno dopolnjevanje veščin tudi v odrasli dobi," je poudaril minister.

Nekaj poudarkov iz poročila:

 • V zadnjem desetletju je delež odraslih v Sloveniji, ki niso vključeni v izobraževanje in usposabljanje odraslih, ostal pri okoli 47 %.
 • Ocene pismenosti odraslih so se v zadnjih dveh desetletjih občutno izboljšale, vseeno pa ima v Sloveniji 31 % oseb med 16. in 65. letom še vedno nizko raven bralne in/ali matematične pismenosti.
 • Pomembna je boljša razdelitev odgovornosti za spodbujanje in ozaveščanje o izobraževanju odraslih med vlado in ostalimi deležniki.
 • Slovenski sistem za izobraževanje odraslih je zelo odvisen od Evropskega socialnega sklada, kar ga izpostavlja tveganjem.
 • Potreben je bolj sistematični pristop, s katerim bi si deležniki ustrezno razdelili stroške razvoja spretnosti odraslih in s katerim bi lahko financiranje usmerili tja, kjer bi imelo največji učinek.

Več si lahko preberete tukaj: OECD je objavil priporočila za izboljšanje upravljanja izobraževanja odraslih v Sloveniji .

Naša ekipa svetovalcev se povezuje

V sredo, 7. novembra 2018, smo se v Rogaški Slatini ponovno srečali svetovalci, saj na ta način skrbimo za našo medsebojno povezanost in podporo. Izmenjali smo izkušnje, poglede, se pogovorili o zagotavljanju kakovosti ter seveda tudi o čisto konkretnih nalogah, ki nas čakajo ob zaključku oziroma pričetku koledarskega leta. Veseli smo, da imamo takšen tim!       DneviSS2018   

Svetovalci sodelujemo tudi pri promocijskih aktivnostih (Dnevi slov. svetovalnih središč 2018)

Nacionalna promocijska kampanja

V sredo, 31. oktobra 2018, smo pod okriljem ACS pričeli z nacionalno promocijsko kampanjo projekta Svetovanje za zaposlene. Ta bo trajala 14 dni, vključevala pa bo 126 Jumbo plakatov po celi Sloveniji in od nedelje, 4. 11., tudi oglase na RTV (TV Slovenija, Val 202 in 1. program in spletni portal MMC). Cilj kampanje je nagovoriti zaposlene in jih spodbuditi k vključitvi v svetovalno dejavnost, posredno pa seveda tudi povečati vključenost manj izobraženih in manj usposobljenih zaposlenih in starejših v vseživljenjsko izobraževanje in učenje.

Upamo, da bo nagovorila čim več zaposlenih in jih spodbudila k vključevanju v vseživljenjsko učenje v čim večjem številu!       nacionalna kampanja

Pomagamo zaposlenim

Z našim informiranjem in svetovanjem ozaveščamo zaposlene o pomenu vseživljenjskega učenja za njihovo osebno rast, razvoj in načrtovanje poklicne kariere ter jih skušamo opolnomočiti za delovanje v različnih okoliščinah in okoljih v sodobni družbi. Hkrati jim pomagamo, da izboljšujejo svojo splošno izobraženost  ter povečujejo in izboljšujejo svoja poklicna znanja, kompetence in spretnosti zaradi potreb na delovnem mestu, trgu dela, večje zaposljivosti, prilagodljivosti na trgu dela in mobilnosti.  Da so naše storitve zaposlenim čim bolj dostopne, jih zato velikokrat obiščemo tudi v podjetjih…               odelo1

Utrinek s svetovanja v podjetju

Dnevi slovenskih svetovalnih središč 2018

Tudi letos bomo konec septembra, natančneje med 26. in 28. septembrom 2018, organizirali Dneve slovenskih svetovalnih središč, ko bomo skupaj s partnerskimi organizacijami predstavljali možnosti formalnega in neformalnega izobraževanja in učenja v novem šolskem letu. Izobraževalno ponudbo regije in našo dejavnost svetovanja zaposlenim bomo predstavili na stojnicah v nakupovalnih središčih v Celju in Žalcu, poleg tega pa bomo pripravili tudi več brezplačnih dogodkov in delavnic. Podrobnejše informacije bomo pravočasno objavili na naši FB strani. 

Z dogodki v teh treh dneh želimo povečati prepoznavnost svetovanja odraslim v lokalnem okolju in ljudem predstaviti, kakšne možnosti svetovanja in podpore središča ponujamo. Hkrati želimo promovirati učenje in izobraževanje ter spodbuditi odrasle k sodelovanju v formalnih in neformalnih izobraževalnih programih. Dneve sicer pripravljajo slovenska svetovalna središča ISIO, ki z informiranjem in svetovanjem po modelu ISIO prav tako približujejo vseživljenjsko učenje čim večjemu številu odraslih v regiji. 

Varovanje osebnih podatkov - obvestilo

Za potrebe razvojne, znanstveno–raziskovalne dejavnosti in za potrebe poročanja Ministrstvu za izobraževanju, znanost in šport, ki sofinancira delovanje dejavnosti Svetovanje za zaposlene (po razpisu za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022) in s tem omogoča brezplačno svetovalno dejavnost, bomo stranke ob obisku naše organizacije, telefonskem klicu ali elektronski pošti na naslov naše organizacije prosili tudi za nekatere osebne podatke (ime, priimek, naslov, občina bivališča, kontaktne podatke, spol, starost, raven in vrsto dokončane izobrazbo ter leto njenega dokončanja, status na trgu dela, morebitno pripadnost ranljivim skupinam, osebne okoliščine). Osebne podatke bomo za potrebe poročanja posredovali v takšni obliki (agregirana oblika), da iz njih ne bo razvidna identiteta strank.

Stranka osebne podatke mora posredovati, če želi, da se zanjo opravi storitev. V nasprotnem primeru (ko zavrne posredovanje osebnih podatkov), ji storitve ne moremo zagotoviti. S posredovanimi podatki bomo ravnali v skladu z veljavno slovensko zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in pravom Evropske unije.

Upravljavec osebnih podatkov je Andragoški center Slovenije, ki strokovno razvija in podpira brezplačno svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih. Agregirane podatke za potrebe izpolnjevanja pogodbe o sofinanciranju dejavnosti posreduje tudi Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) ter Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679, UL L 119,
4. 5. 2016) je za zbirko osebnih podatkov o strankah na UPI – ljudski univerzi Žalec vzpostavljena Evidenca dejavnosti obdelave o strankah na UPI – ljudski univerzi Žalec.

Več o obdelavi osebnih podatkov, politiki varovanja osebnih podatkov, rokih hrambe, ipd. lahko preberete v Izjavi o zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani: www.acs.si in v prostorih Andragoškega centra Slovenije.

Zaključeno modularno usposabljanje za karierne svetovalce

S 1. junijem 2018 je naša svetovalka Mihaela Anclin uspešno zaključila modularno usposabljanje za karierne svetovalce, ki je potekalo vse od lanskega septembra.Z usposabljanjem je pridobila kar najširši spekter znanj in veščin na področju karierne orientacije. Program usposabljanja, v obsegu 160 pedagoških ur, je sicer multidisciplinaren in sestavljen iz večih modulov.      DSC_1026DSC_0993

Sestanek strateških partnerjev

V torek, 17. aprila 2018, smo se srečali strateški partnerji. Pregledali smo načrtovane aktivnosti svetovalne dejavnosti v regiji v letu 2018, osrednjo točko srečanja pa je predstavljala kakovost. Pogovorili smo se o ugotovitvah iz Skupnega poročila o spremljanju po modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih v letu 2017 in Samoevalvacijskega poročila o kakovosti dejavnosti svetovalnega središča.

IMG_4330  IMG_4331

Utrinka s partnerskega srečanja

Srečanje svetovalcev

V ponedeljek, 19. marca 2018, smo se srečali vsi svetovalci in si izmenjali novice, izkušnje, dobre prakse ter poskrbeli za naše usklajeno delovanje. Pogovorili smo se o:

1. Samoevalvaciji kakovosti
2. Spodbujanju uporabe svetovalnih pripomočkov in orodij
3. Inovativnosti projekta
4. Promociji projekta
5. Pripravi vsebinskih poročil

Strinjali smo se, da so takšna srečanja zelo dobrodošla, zato bomo z njimi nadaljevali. Naslednjič se srečamo novembra v Rogaški Slatini.

IMG_20180319_123538

Strateški svet

V torek, 24. oktobra 2017, smo razširili naš strateški svet, v katerem sedaj združujemo strateške partnerje Svetovalnega središča ISIO in nove partnerje ESS projekta Svetovanje zaposlenim v Savinjski regiji 2016 - 2022. Več o dogodku si preberite tukaj:

Informacija za javnost_2

strateski svet

Vir: Novi tednik_NT&RC

Po počitnicah nadaljujemo s svetovanjem v podjetjih

Po krajšem premoru smo se vrnili v podjetja, kjer zaposelnim osebno svetujemo in jim pomagamo pri odkrivanju in izoblikovanju potreb, interesov in kariernih ciljev, jih informiramo o možnostih pridobivanja novih znanj in spretnosti itd. Včeraj, v četrtek, 23. 8. 2017, smo takole gostovali v podjetju BSH d.o.o. v Nazarjah.

svet-v podjetju_popravljena

Partnerski sestanek

V torek, 13. junija 2017, smo izvedli partnerski sestanek, ki so se ga udeležili predstavniki vseh konzorcijskih partnerjev. Pogovorili smo se o zagotavljanju kakovosti naših storitev in izvajanja samega projekta, o načrtovanih jesenskih promocijskih aktivnostih, o oblikovanju in razširitvi strateškega sveta ter seveda o vseh drugih aktualnostih, ki so vezane na učinkovito uresničevanje projektnih ciljev.

  IMG_2852

Predstavitev na razvojni konferenci v Portorožu

S projektom smo se predstavljali tudi na razvojni konferenci »Ali se zavedate, da je v zaposlenih potencial, da postanejo vaša najboljša naložba? «, ki je potekala dne 18. in 19. aprila 2017 v Portorožu. Tukaj smo imeli priložnost izmenjati mnenja in izkušnje tako s predstavniki nekaterih slovenskih podjetij kot tudi z drugimi izvajalci ESS projektov svetovanje zaposlenim 2016-2022.

IMG_20170418_134526  IMG_20170419_110011 

Svetovanje v podjetjih

S promocijskimi in informativnimi aktivnostmi v podjetjih še naprej skrbimo za prepoznavnost projekta in si na ta način prizadevamo doseči čim večje število zaposlenih. Zaposlene želimo ozaveščati o pomenu vseživljenjskega učenja za njihovo osebno rast, razvoj in načrtovanje poklicne kariere ter opolnomočenje za delovanje v različnih okoliščinah in okoljih v sodobni družbi. Povečati želimo njihovo vključenost v vseživljenjsko izobraževanje in učenje ter tako izboljšati in krepiti enako dostopnost do vseživljenjskega učenja za vse zaposlene. Po drugi strani pa želimo pomagati tudi delodajalcem, da bodo lažje prepoznali skrito znanje v svojih zaposlenih, da bolje načrtovali njihov kadrovski razvoj ter izboljšali njihovo znanje, kompetence…

IMG_2496  IMG_4885  IMG_2487

Skype svetovanje zaposlenim

V mesecu januarju nadaljujemo z intenzivnim izvajanjem projekta  »Svetovanje zaposlenim v Savinjski regiji 2016-2022« . Z zaposlenimi smo v kontaktu tudi na njihovih delovnih mestih - preko skypa.

skype svetovanje_1

Če želite tudi vi izkoristiti brezplačno svetovanje, nas pokličite ali nam pišite: 03 713 35 65; 041 699 260 ali svetovanjezazaposlene@upi.si.

 Projekt Svetovanje zaposlenim v Savinjski regiji 2016 – 2022 sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo  za izobraževanje, znanost in šport. 

Aktivnosti projekta Svetovanje zaposlenim v Savinjski regiji 2016 - 2022

V torek, 20. decembra 2016, sta se vodja projekta, Franja Centrih prof. in svetovalka Mihaela Anclin udeležili srečanja izvajalcev dejavnosti po Javnem razpisu za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022, ki je potekalo v prostorih Andragoškega centra Slovenije. Izvajalci smo se pogovarjali zlasti  o partnerskem sodelovanju pri svetovanju zaposlenim, predstavniki Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije pa so predstavili nekatere svoje pretekle in prihodnje projekte.

V sredo, 21. decembra 2016, smo se srečali konzorcijski partnerji in preverili realizacijo naših projektnih aktivnosti, zastavili nekatere kratkoročne aktivnosti ter si seveda zaželeli srečno in uspešno novo leto 2017.

ISIO-15 let

Povabilo k sodelovanju za vse zaposlene

Vsi zaposleni VABLJENI na osebno svetovanje.

scan0002

Več informacij:  svetovanjezazaposlene@upi.si ali na 03 713 35 65.

Prepoznavnost projekta

Na Javnem razpisu za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 - 2022 smo bili za območje Spodnje Savinjske regije izbrani za izvajanje projekta Svetovanje zaposlenim v Savinjski regiji 2016 - 2022.

Aktivnosti projekta Svetovanje zaposlenim v Savinjski regiji 2016 - 2022 so v polnem razmahu. Skupaj s članicami Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije (ZISS) smo se odločili, da zaradi večje prepoznavnosti projekta v slovenskem prostoru pripravimo celostno grafično podobo projekta. projekt boste odslej prepoznali v takšni podobi - upamo, da vam je všeč: 

ppt_Svetovanje_upi

logo_ZZ_enote_SAVINJSKA

LOGOTI

Na Javnem razpisu za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022 smo bili za območje Spodnje Savinjske regije izbrani za izvajanje projekta Svetovanje zaposlenim v Savinjski regiji 2016 – 2022.

Namen projekta je povečati oziroma izboljšati kompetence, ki jih zaposleni potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Glavne aktivnosti projekta so:

 • analiza potreb po izobraževanju in razvoju kariere, izdelava načrta izobraževanja in razvoja kariere, izdelava portfolija, izvajanje postopkov ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja;
 • usmerjanje k vpisu v izobraževanje, usposabljanje, potrjevanje kvalifikacij,….;
 • sodelovanje s ključnimi deležniki na ravni statistične regije.

Projekt je namenjen vsem zaposlenim, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu.

Če ste zaposleni in zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu potrebujete dodatna usposabljanja ali (pre)kvalifikacije, potem vas vabimo na OSEBNO SVETOVANJE, v katerem boste lahko:

 • analizirali svoje potrebe po razvoju kariere in izobraževanju, si zastavili ustrezne cilje in konkreten načrt njihove uresničitve,
 • prepoznali in vrednotili  svoja neformalno pridobljena znanja, spretnosti in kompetence ter izdelali portfolijo, in
 • koristili poglobljeno svetovalno podporo strokovnjaka, s pomočjo katere boste lažje in hitreje dosegli vaše cilje.       

Vse storitve bomo v konzorciju petih partnerjev BREZPLAČNO ponujali v celotni Spodnji Savinjski regiji.
Več info na tel.: 03 713 35 65 ali  041 699 260; e-pošta:  svetovanjezazaposlene@upi.si ali na naši spletni strani.

PRIJAVITELJ IN KOORDINATOR PROJEKTA - POSLOVODEČI PARTNER: UPI - LJUDSKA UNIVERZA ŽALEC 

KONZORCIJSKI PARTNERJI:
UPI - ljudska univerza Žalec
Mihaela Anclin, Biserka Neuholt Hlastec svetovanjezazaposlene@upi.si
Ljudska univerza Celje
Stanislav Žlofstanislav.zlof@lu-celje.si
Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje in kulturo, Rogaška Slatina 
Irena Hostnikirena.hostnik@lu-rogaska.si
Šolski center Slovenske Konjice - Zreče; SIC - Izobraževanje odraslih in svetovanje 
Maja Dragan, Petra Klimamaja.dragan@guest.arnes.si;
petra.klima@guest.arnes.si
Šolski center Celje
Špela Kumerspela.kumer@sc-celje.si

Projekt Svetovanje zaposlenim v Savinjski regiji 2016 – 2022 izvajamo v obdobju od 17. 6. 2016 do 31. 3. 2022. V tem obdobju bomo v projekt vključili najmanj 1800 zaposlenih, od katerih se jih bo najmanj 75% vključilo v formalno ali neformalno izobraževanje oziroma usposabljanje ali v postopek za pridobitev kvalifikacije oziroma certifikata. 

Na Javnem razpisu za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022 je bilo na razpolago 9.500.000 EUR za 15 izbranih izvajalcev. UPI – ljudska univerza Žalec je eden izmed največjih izbranih izvajalcev, ki so mu za izvedbo projekta odobrili  854.991,15 EUR sredstev. 

Več informacij o projektu: 03 713 35 65.


Spletna stran organa upravljanja: SVRK in evropske kohezijske politike v Sloveniji: EU skladi.
Spletna stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: http://www.mizs.gov.si/
 
Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014–2020, prednostna os: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 2. Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.
Rezultati projekta
Takole smo rezultate našega dela prikazali v izročku, ki so ga prejeli udeleženci zaključnega dogodka 29. marca 2022.

ESS Svetovanje 1. stran       ESS Svetovanje 2. stran

Izvleček iz letnega poročila za leto 2020

V obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2020 smo v svetovalno dejavnost od 286 načrtovanih vključili 246 zaposlenih ter opravili 301 svetovalni razgovor/obravnavo.

Demografske značilnosti udeležencev in drugi statistični podatki o izvedenem svetovanju: 58,1% (lani 51,7%) udeležencev je bilo žensk. Starostno jih je največ spadalo v starostno kategorijo od 45 – 54 let (39,4%, lani 29,8%), sledijo tisti, ki so stari od 30 do 44 let (31,7%, lani 38,6%). Starejših od 54 let je bilo malenkost manj (5,7%, lani 11,3%), več pa je bilo mlajših. 63,4% udeležencev (lani 57,3%) je bilo zaposlenih za nedoločen čas, 25,2% (lani 32,4%) za določen ali krajši delovni čas, 10,2% (lani 9%) pa je bilo samozaposlenih. Kar se tiče izobrazbene ravni po mednarodni standardni klasifikaciji izobrazbe, jih je največ – 51,6% (lani dobrih 60%) - imelo doseženo raven ISCED 3, sledili so tisti z doseženo ISCED 5 (19,1%), nato pa z doseženo ISCED 2 (15,4%, lani 15,7%). Kar se tiče prikrajšanosti oziroma ranljivosti ciljnih skupin, smo ugotovili, da je bilo med njimi ponovno največ migrantov ali udeležencev tujega rodu (90,5%, lani 93,8%), sledili so invalidi s 7,9% (lani 5,5%). Med migranti je bilo največ takšnih, ki so bili stari med  25 in 29 let (41,3%), deset odstotkov manj pa je bilo tistih med 30 in 44 let – na nas se torej še vedno obračajo predvsem tisti, ki spadajo v delovno aktivno delovno populacijo. Večino udeležencev (44,4%, lani 51,6%) smo po razgovoru usmerili v neformalne oblike izobraževanja za delo/poklic, 13% (lani 17,8%) pa v neformalne oblike izobraževanja za osebni razvoj. Zanimivo je, da je lani kar 20,5% svetovancev pri nas iskalo druge informacije. 67,8% (lani 57,6%) vseh opravljenih pogovorov je potekalo pred vključitvijo, 27,2% (lani 29,8%) pa med izobraževanjem. Večina vseh pogovorov je potekala osebno (70,4%, lani 76,8%), preko telefona jih je potekalo 23,6%, preko e-pošte 4,7%, preko spletnih orodij pa 1,3%.

Delež svetovancev, ki so uspešno zaključili izvedena svetovanja, je v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2020 znašal 101%, če upoštevamo realizirani kazalnik (od 246 vključenih to pomeni 249 udeležencev), oziroma 87%, če upoštevamo načrtovani kazalnik (to je 286). Ta delež je višji na račun nekoliko nižjih deležev v preteklih obdobjih izvajanja projekta, ko veliko vključenih svetovancev še ni zaključilo s svetovanjem in so se še vedno usposabljali oziroma izobraževali. 119 (ali 47,8%) udeležencev, ki so bili vključeni v svetovanje, se je po zaključenem svetovanju vključilo v programe za pridobitev splošnih ali poklicnih kompetenc, 76 (ali 30,5%) v postopke za pridobitev NPK/TPK, 37 zaposlenih v programe za dvig izobrazbene ravni, 14 pa v postopke pridobivanja drugih certifikatov. Delež svetovancev, ki so zaključili izvedena svetovanja je v tem letu torej nekoliko višji, razlog temu pa je nižji delež v začetnih letih izvajanja dejavnosti, ko mnogo svetovancev s svetovanji še ni zaključilo.

Od začetka izvajanja projekta pa do 31. 12. 2020 smo v projekt vključili 1.821 udeležencev (od 1.382 načrtovanih) in opravili 2.909 svetovalnih pogovorov. Izmed vključenih se jih je 1.617 vključilo v različne oblike usposabljanja, kar pomeni, 88,8% delež svetovancev, ki so do sedaj uspešno zaključili izvedena svetovanja. V okviru spremljanja udeležencev po izhodu iz svetovanja pa lahko ugotovimo, da se je 84,6% udeležencem, ki so že zaključili s svetovanjem, izboljšal položaj na trgu dela. 

Kar se tiče prikrajšanih udeležencev, ki po zaključku sodelovanja dosežejo rezultat (to je spremembo na področju zaposlitve, pridobljeno kvalifikacijo..), lahko ugotovimo, da je bilo od skupno 63 udeležencev, pripadnikov ranljivih skupin, 53 takšnih, ki so prejeli kvalifikacijo (49 moških in 4 ženske).

Kar se tiče zaposlenosti smo ugotovili, da se je v 4 tednih po izhodu zmanjšal delež tistih, ki so bili zaposleni za nedoločen čas (na 59,4%), medtem ko se je delež zaposlenih za krajši oz. določen čas povečal iz 25,2% na 30,3%. V 4 tednih po zaključku svetovanja je kvalifikacijo izmed 349 udeležencev pridobilo 293 svetovancev (84%), v programe za pridobitev splošnih ali poklicnih kompetenc se je vključilo 172 udeležencev (ali 56,4%), 83 (27,2%) v postopke pridobivanja NPK/TPK, 30 v programe za dvig izobrazbene ravni, 15 udeležencev pa v postopke pridobivanja drugih certifikatov. 

Delež tistih, ki so zaposleni za nedoločen čas, je po 6 mesecih znašal  67%, »le« 25% pa je bilo zaposlenih za krajši oz. določen čas, kar pomeni, da se je nekoliko povečal delež tistih, ki so zaposleni za nedoločen čas, in zmanjšal delež tistih, ki so zaposleni za krajši čas – kar je obratno kot v letu 2019. V tem času je tudi prišlo do nekaterih sprememb v ravni izobrazbe: npr. 60,8% svetovancev je imelo doseženo ISCED 3 raven izobrazbe (kar je nekoliko več), ISCED 2 15,6% in ISCED 5 8%. Za dobrih 91% udeležencev (ali 193) tudi lahko ugotovimo, da se jim je izboljšal položaj na trgu dela. Po 6 mesecih je bilo izmed 184 udeležencev 44% udeležencev vključenih v programe za pridobitev splošnih ali poklicnih kompetenc, 34,2% v postopke pridobivanja NPK, 10,9% pa v programe za dvig izobrazbene ravni. 


Izvleček iz letnega poročila za leto 2019

V obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2019 smo v svetovalno dejavnost od 286 načrtovanih vključili 389 zaposlenih ter opravili 758 svetovalnih razgovorov, kar pomeni, da smo načrtovani kazalnik presegli.

Demografske značilnosti udeležencev in drugi statistični podatki o izvedenem svetovanju: 51,7% (lani 42,5%, predlani 49,8%, leta 2016 62%) udeležencev je bilo žensk. Tudi lani jih je starostno največ spadalo v starostno kategorijo od 30 do 44 let (38,6%, lani 36,8%, predlani 33,7%, 2016 28%), sledijo tisti od 45 do 54 let (29,8%, lani 26,6%, predlani 40,6%). Starejših od 54 let je bilo malenkost več (11,3%) kot lani (dobrih 7%). 57,3% udeležencev je bilo zaposlenih za nedoločen čas (lani 53,5%, predlani 63,7%, leta 2016 pa 83%), 32,4% (lani 38,4%, predlani 28%, leta 2016 13%) za določen ali krajši delovni čas, 9% (lani 5,6 %, predlani 6,3%, leta 2016 4%) pa so bili samozaposleni. Kar se tiče izobrazbene ravni po mednarodni standardni klasifikaciji izobrazbe, jih je največ (dobrih 60%, lani dobrih 70%, leta 2017 64,6%, leta 2016 75%) imelo doseženo raven ISCED 3, sledili so tisti z doseženo ISCED 2 (15,7% lani 12,5, predlani 22,2%, 2016 13%). 12,9% udeležencev je imelo doseženo ISCED 5. Svetovalci smo beležili tudi prikrajšanost oziroma ranljivost ciljnih skupin, pri čemer smo ugotovili, da je bilo med njimi največ migrantov ali udeležencev tujega rodu (93,8%, lani 98,1%, predlani 86,5%), sledili so invalidi s 5,5% (lani 1,4%, predlani 12,1%). Tako kot že dve leti zapored, je bilo med migranti ponovno največ takšnih, ki so bili stari med 30 in 44 let, torej tistih, ki spadajo v aktivno delovno populacijo, kar nas zelo veseli. Večino udeležencev (51,6%, lani 59,1%, predlani 48,3% leta 2016 58%) smo po razgovoru usmerili v neformalne oblike izobraževanja za delo/poklic, 17,8% v neformalne oblike izobraževanja za osebni razvoj, 15,8% svetovancev pa je pri nas iskalo druge informacije. 57,6% (lani 63,2%, predlani 62,5%) vseh opravljenih pogovorov je potekalo pred vključitvijo, 29,8% (lani 24,1%, predlani 27,6%) pa med izobraževanjem; velika večina vseh pogovorov je potekala osebno (76,8%, lani 85,2%, predlani 82,8%, leta 2016 77%).

Delež svetovancev, ki so uspešno zaključili izvedena svetovanja, je v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2019 znašal 112,3%, če upoštevamo realizirani kazalnik (od 389 vključenih to pomeni 437 udeležencev), oziroma 152,8%, če upoštevamo načrtovani kazalnik (to je 286). Ta delež je višji na račun nekoliko nižjih deležev v preteklih obdobjih, ko veliko vključenih svetovancev še ni zaključilo s svetovanjem in so se še vedno usposabljali oziroma izobraževali. V obravnavanem obdobju se je 283 (ali 64,8%) udeležencev, ki so bili vključeni v svetovanje, po zaključenem svetovanju vključilo v programe za pridobitev splošnih ali poklicnih kompetenc, 101 (ali 23,1%) v postopke za pridobitev NPK/TPK, 32 zaposlenih v programe za dvig izobrazbene ravni, 21 pa v postopke pridobivanja drugih certifikatov. Delež svetovancev, ki so zaključili izvedena svetovanja je v tem letu torej višji, razlog temu pa je nižji delež v preteklih letih, ko mnogo svetovancev s svetovanji še ni zaključilo oz. so vključili v programe, ki so trajali dlje časa (npr. javnoveljavni programi, programi za dvig izobrazbene ravni).

Od začetka izvajanja projekta pa do 31. 12. 2019 smo v projekt vključili 1.575 udeležencev (od 1.096 načrtovanih) in opravili 2.910 svetovalnih pogovorov. Izmed vključenih se jih je 1.333 vključilo v različne oblike usposabljanja, kar pomeni, 84,6% delež svetovancev, ki so do sedaj uspešno zaključili izvedena svetovanja. V okviru spremljanja udeležencev po izhodu iz svetovanja lahko poročamo, da se je po zaključenem svetovanju 66,4% udeležencem izboljšal položaj na trgu dela. 

Kar se tiče prikrajšanih udeležencev, ki po zaključku sodelovanja dosežejo rezultat (to je spremembo na področju zaposlitve, pridobljeno kvalifikacijo..), lahko ugotovimo, da je bilo od skupno 128 udeležencev, pripadnikov ranljivih skupin, 81 takšnih, ki so prejeli kvalifikacijo (72 moških in 9 žensk).


Izvleček iz letnega poročila za leto 2018

V obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2018 smo v svetovalno dejavnost od 348 načrtovanih vključili 530 zaposlenih ter opravili 819 svetovalnih razgovorov, kar pomeni, da smo načrtovani kazalnik presegli.

Demografske značilnosti udeležencev in drugi statistični podatki o izvedenem svetovanju: 42,5 (lani 49,8%, leta 2016 62%) udeležencev je bilo žensk. Starostno jih je največ spadalo v starostno kategorijo od 30 do 44 let (36,8% (lani 33,7%, 2016 28%), sledijo tisti od 45 do 54 let (26,6%, lani 40,6%). Starejših od 54 let je bilo  podobno kot leto poprej – dobrih 7%. 53,5% (lani 63,7%, leta 2016 pa 83%) udeležencev je bilo zaposlenih za nedoločen čas, 38,4% (lani 28%, leta 2016 13%) za določen ali krajši delovni čas, 5,6 % (lani 6,3%, leta 2016 4%) pa so bili samozaposleni. Kar se tiče izobrazbene ravni po mednarodni standardni klasifikaciji izobrazbe, jih je največ (dobrih 70%, lani 64,6%, leta 2016 75%) imelo doseženo raven ISCED 3, sledili so tisti z doseženo ISCED 2 (12,5, lani 22,2%, 2016 13%), tesno za petami pa so bili udeleženci z doseženo ISCED 5 (11,1%). Svetovalci smo beležili tudi prikrajšanost oziroma ranljivost ciljnih skupin, pri čemer smo ugotovili, da je bilo med njimi največ migrantov ali udeležencev tujega rodu (98,1, lani 86,5%), sledili so invalidi (1,4%, lani 12,1%). Tako kot že lani, je bilo med migranti ponovno največ takšnih, ki so bili stari med 30 in 44 let, torej tistih, ki spadajo v aktivno delovno populacijo, kar nas zelo veseli. Večino udeležencev (59,1%, lani 48,3% leta 2016 58%) smo po razgovoru usmerili v neformalne oblike izobraževanja za delo/poklic, 15,7% v neformalne oblike izobraževanja za osebni razvoj, 14,9% pa v druge oblike. 63,2 (lani 62,5%) vseh opravljenih pogovorov je potekalo pred vključitvijo, 24,1% (lani 27,6%) pa med izobraževanjem; velika večina vseh pogovorov je potekala osebno (85,2%, lani 82,8%, leta 2016 77%), 14,7 % (lani 13,6%) pa preko telefona. 

Delež svetovancev, ki so uspešno zaključili izvedena svetovanja, je v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2018 znašal 66,8% (od 530 vključenih to pomeni 354 udeležencev). V obravnavanem obdobju se je 210 (ali 59,3%) udeležencev, ki so bili vključeni v svetovanje, po zaključenem svetovanju že vključilo v programe za pridobitev splošnih ali poklicnih kompetenc, 84 (ali 23,7%) v postopke za pridobitev NPK/TPK, 32 zaposlenih v postopke pridobivanja drugih certifikatov, 17 v javnoveljavne programe za pridobitev splošnih kompetenc, 11 zaposlenih pa v programe za dvig izobrazbene ravni. Nižji delež svetovancev, ki so zaključili izvedena svetovanja je v tem letu nižji, to pa zato, ker veliko udeležencev s svetovanjem še ni zaključilo, ker so se vključili v programe, ki še trajajo (npr. javnoveljavni programi, programi za dvig izobrazbene ravni), oz. se je/se bo vključila v druge oblike izobraževanja ali usposabljanja.

Od začetka izvajanja projekta pa do 31. 12. 2018 smo v projekt vključili 1.187 udeležencev, izmed katerih se jih je 921 vključilo v različne oblike usposabljanja, kar pomeni, 77,6% delež svetovancev, ki so uspešno zaključili izvedena svetovanja.

V okviru spremljanja udeležencev po izhodu iz svetovanja lahko poročamo, da se je po zaključenem svetovanju 74,9% udeležencev izboljšal položaj na trgu dela. 

Zaposlenim smo podporo nudili osebno (v podjetjih, na drugih lokacijah in na sedežih partnerjev), telefonsko in elektronsko, z informativnim gradivom, ki je na voljo na sedežih partnerskih organizacij in ključnih deležnikov. Dostopni smo krajevno in časovno ter za vse enako; spoštujemo načelo enakih možnosti in poudarjamo brezplačnost naših storitev, še zlasti, če želimo pritegniti izobraževalno manj dejavne in motivirane.

Izvleček iz letnega poročila za leto 2018

V obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2018 smo v svetovalno dejavnost od 348 načrtovanih vključili 530 zaposlenih ter opravili 819 svetovalnih razgovorov, kar pomeni, da smo načrtovani kazalnik presegli.

Demografske značilnosti udeležencev in drugi statistični podatki o izvedenem svetovanju: 42,5 (lani 49,8%, leta 2016 62%) udeležencev je bilo žensk. Starostno jih je največ spadalo v starostno kategorijo od 30 do 44 let (36,8% (lani 33,7%, 2016 28%), sledijo tisti od 45 do 54 let (26,6%, lani 40,6%). Starejših od 54 let je bilo  podobno kot leto poprej – dobrih 7%. 53,5% (lani 63,7%, leta 2016 pa 83%) udeležencev je bilo zaposlenih za nedoločen čas, 38,4% (lani 28%, leta 2016 13%) za določen ali krajši delovni čas, 5,6 % (lani 6,3%, leta 2016 4%) pa so bili samozaposleni. Kar se tiče izobrazbene ravni po mednarodni standardni klasifikaciji izobrazbe, jih je največ (dobrih 70%, lani 64,6%, leta 2016 75%) imelo doseženo raven ISCED 3, sledili so tisti z doseženo ISCED 2 (12,5, lani 22,2%, 2016 13%), tesno za petami pa so bili udeleženci z doseženo ISCED 5 (11,1%). Svetovalci smo beležili tudi prikrajšanost oziroma ranljivost ciljnih skupin, pri čemer smo ugotovili, da je bilo med njimi največ migrantov ali udeležencev tujega rodu (98,1, lani 86,5%), sledili so invalidi (1,4%, lani 12,1%). Tako kot že lani, je bilo med migranti ponovno največ takšnih, ki so bili stari med 30 in 44 let, torej tistih, ki spadajo v aktivno delovno populacijo, kar nas zelo veseli. Večino udeležencev (59,1%, lani 48,3% leta 2016 58%) smo po razgovoru usmerili v neformalne oblike izobraževanja za delo/poklic, 15,7% v neformalne oblike izobraževanja za osebni razvoj, 14,9% pa v druge oblike. 63,2 (lani 62,5%) vseh opravljenih pogovorov je potekalo pred vključitvijo, 24,1% (lani 27,6%) pa med izobraževanjem; velika večina vseh pogovorov je potekala osebno (85,2%, lani 82,8%, leta 2016 77%), 14,7 % (lani 13,6%) pa preko telefona. 

Delež svetovancev, ki so uspešno zaključili izvedena svetovanja, je v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2018 znašal 66,8% (od 530 vključenih to pomeni 354 udeležencev). V obravnavanem obdobju se je 210 (ali 59,3%) udeležencev, ki so bili vključeni v svetovanje, po zaključenem svetovanju že vključilo v programe za pridobitev splošnih ali poklicnih kompetenc, 84 (ali 23,7%) v postopke za pridobitev NPK/TPK, 32 zaposlenih v postopke pridobivanja drugih certifikatov, 17 v javnoveljavne programe za pridobitev splošnih kompetenc, 11 zaposlenih pa v programe za dvig izobrazbene ravni. Nižji delež svetovancev, ki so zaključili izvedena svetovanja je v tem letu nižji, to pa zato, ker veliko udeležencev s svetovanjem še ni zaključilo, ker so se vključili v programe, ki še trajajo (npr. javnoveljavni programi, programi za dvig izobrazbene ravni), oz. se je/se bo vključila v druge oblike izobraževanja ali usposabljanja.

Od začetka izvajanja projekta pa do 31. 12. 2018 smo v projekt vključili 1.187 udeležencev, izmed katerih se jih je 921 vključilo v različne oblike usposabljanja, kar pomeni, 77,6% delež svetovancev, ki so uspešno zaključili izvedena svetovanja.

V okviru spremljanja udeležencev po izhodu iz svetovanja lahko poročamo, da se je po zaključenem svetovanju 74,9% udeležencev izboljšal položaj na trgu dela. 

Zaposlenim smo podporo nudili osebno (v podjetjih, na drugih lokacijah in na sedežih partnerjev), telefonsko in elektronsko, z informativnim gradivom, ki je na voljo na sedežih partnerskih organizacij in ključnih deležnikov. Dostopni smo krajevno in časovno ter za vse enako; spoštujemo načelo enakih možnosti in poudarjamo brezplačnost naših storitev, še zlasti, če želimo pritegniti izobraževalno manj dejavne in motivirane.

Sporočilo za javnost - Prvo leto izvajanja projekta Svetovanje zaposlenim v Savinjski regiji 2016 - 2022

11072017074924

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014–2020, prednostna os: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 2. Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.