Šola prijaznih ljudi

Niste našli želenih informacij?

S pomočjo UPI svetovalke odgovore dobite hitro in brez dodatnega brskanja.
Ponujamo vam:
Poklepetajte z nami v živo.
03 713 35 76
Pišite nam preko e-pošte.
Pošljite nam e-obrazec.

Projekti - UPI ljudska univerza Žalec Namenjeni so vsem prebivalcem Spodnje Savinjske doline

Organizacije za izobraževanje odraslih na poti do trajnosti

Cilj našega projekta je najti primerno pot do bolj trajnostno naravnanih organizacij za izobraževanje odraslih.

Projekt financira/sofinancira:
Evropska unija, Erasmus+
Obdobje trajanja projekta:
1. 11. 2020 - 31. 12. 2022
Vrednost projekta:
89.957,00 EUR
Ciljna skupina:
Osebje organizacij za izobraževanje odraslih
Partnerji/sponzorji projekta:
UPI – ljudska univerza Žalec (Slovenija) – nosilka projekta, KLAIPEDOS VALSTYBINE KOLEGIJA (Litva), A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd (Ciper), DOMSPAIN CONSULTING SL (Španija), CIVIC COMPUTING LIMITED (Velika Britanija), DRUŠTVO EKOLOGI BREZ MEJA (Slovenija), Agentia pentru Dezvoltare Reg
Uspešen zaključen projekta

Vsega lepega in dobrega je žal enkrat konec. Tudi našega projekta. Na Cipru smo se 6. in 7. decembra 2022 še zadnjič sestali in preverili, ali smo dosegli zastavljene cilje (smo!) in kakšni so naši načrti za naprej (so!).

skupinska1 2

Nimamo dovolj!

Res je. Nimamo dovolj. Zato so partnerska organizacija Društvo Ekologi brez meja za naše partnerstvo pripravili še eno 3-dnevno usposabljanje v Ljubljani. 

Kaj točno smo počeli, si lahko preberete tukaj: GB2AGF .

  foto      9I0A3142

Končno - srečanje v živo!

7. in 8. junija 2022 smo se partnerji projekta končno - prvič po več kot 19 mesecih izvajanja projekta! - srečali tudi v živo, in sicer v čudovitem mestu Reus (Španija), od koder prihaja tudi naš partner. Ugotovili smo, kako zelo smo to pogrešali in kako zelo pomemben je pristen človeški kontakt za uspešno sodelovanje in povezovanje. Polni nove energije in zanosa smo začrtali nadaljnje aktivnosti, da naš skupen projekt tudi uspešno zaključimo.

skupinska  Utrinek s partnerskega sestanka    

  20220608_100931 Čas smo si vzeli tudi za spoznavanje trajnostnih praks v mestu

Izbrali smo ambasadorja/ambasadorko zelene prihodnosti

... To je Gaja Sofija Intihar, večletna predavateljica v formalnih programih na UPI Žalec. Po izobrazbi je univerzitetna diplomirana inženirka kemijskega inženirstva, deluje pa kot svetovalka za kemikalije, organizatorka izobraževanj za odrasle in je notranja presojevalka za ISO 9001:2015. Gaja Sofija Intihar

Zakaj smo kot AMBASADORKO ZELENE PRIHODNOSTI izbrali ravno Gajo?

 • Ker zelo dobro pozna delovanje naše organizacije z več vidikov.
 • Ker ima različna (strokovna) znanja, kompetence, ki se dotikajo področij trajnosti.  
 • Ker je polna idej, energije in optimizma ter se ne boji izzivov današnjega časa.
 • Ker želi pomagati organizacijam za izobraževanje odraslih, naši ljudski univerzi, na poti do trajnosti.
 • In ker ji res ni vseeno za naravo, okolje in našo prihodnost.
3-dnevno usposabljanje "Ex-Change!"

V začetku oktobra so partnerji projekta, Društvo Ekologi brez meja, za nas pripravili zanimivo 3-dnevno usposabljanje z naslovom "Ex_Change!". Udeležilo se ga je 20 udeležencev iz šestih različnih držav, izvedli pa smo ga v celoti na daljavo, saj nam razmere zaradi "covid-19" žal niso dopuščale izvedbe v živo.

Exchange3         Exchange2   

Exchange  

Utrinki z usposabljanja, ki je potekalo takole, na daljavo.

Udeležence usposabljanja smo "opremili" z znanji in spretnostmi, ki so potrebni za uspešno vključitev ciljev trajnostnega razvoja v svoje organizacije, med drugim pa smo se srečali s trajnostnimi praksami v Vrtcu Vrhnika, spoznali notranje "zero waste" ukrepe v podjetju Komunala Kranj in se zamislili o "zero waste" življenjskem slogu.

In kako smo bili zadovoljni z izvedbo? Komentarji udeležencev ob zaključku usposabljanja, govorijo sami zase:

- I have brain storming and a lot of ideas how to improve less waste personal and professional life or zero waste lifestyle.

- It was a really nice and fruitfull training. Thanks to all participants, speakers, presenters!

- Nothing to add, thanks to all the participants for sharing

- Great event, with motivated people from around Europe to exchange good practices for a more sustainable future. Keep up the good work!

- All the trainning was great. All the examples are (or will be) useful in one or another way.

Želite preveriti, v kolikšni meri tudi vaša organizacija sledi ciljem trajnostnega razvoja?

Partnerji smo pripravili - in tudi že preizkusili! - pripomoček, s pomočjo katerega boste lahko preverili, kako trajnostna je tudi vaša organizacija. Osredotočili smo se na pet področij: 

(1) poraba energije, 

(2) poraba papirja in drugih naravnih virov, 

(3) ravnanje z odpadki, 

(4) nabava oziroma javna naročila in 

(5) transport/mobilnost. 

Ocenili smo namreč, da so ta področja pomembno povezana s podnebnimi cilji in da jih je moč preveriti in analizirati. Njihovo prepoznavanje in analiziranje bo organizacijam za izobraževanje odraslih pomagalo pri identificiranju področij za izboljšave oziroma bodo lahko informacije, pridobljene med pregledom, temelj za nadaljnji razvoj. Pri tem pa je seveda potrebno upoštevati posebnosti institucije in njenega položaja oziroma konteksta. 

Pripomoček je dostopen tukaj: list of self-evaluation tools_final (v angleščini), pri njegovi uporabi pa smo vam za dodatna pojasnila na voljo preko: mihaela.anclin@upi.si. 

 Pa ga imamo! Virtualni zemljevid dobrih praks.

Z veseljem vam sporočamo, da vam je  na tej povezavi dostopen virtualni zemljevid dobrih praks glede vključevanja ciljev trajnostnega razvoja v različne organizacije v evropskih državah, ki vam omogoča pregled, kaj je najbolje delovalo v posamezni državi. Skupaj s partnerji smo zbrali kar 26 primerov dobrih praks! Vabimo vas, da se sprehodite po Evropi in odkrijete kakšen navdih tudi zase.

Če pa vas predstavljeni primeri zanimajo še podrobneje, si preberite natančnejši opis:  Virtual collection .

Posnetek zaslona 2021-07-23 100425

ZBIRAMO DOBRE PRAKSE

V okviru projekta „Going back to green future“ smo trenutno v fazi prepoznavanja in zbiranja dobrih praks glede vključevanja  ciljev trajnostnega razvoja v različne organizacije v evropskih državah. Omenjene prakse bomo objavili kot virtualno zbirko dobrih praks. Ta bo uporabnikom omogočila pregled, kaj je najbolje delovalo v posamezni državi, sledila pa ji bo priprava seznama orodij in metod za samoevalvacijo v zvezi z vključevanjem ciljev trajnostnega razvoja v organizacije in posledičnih akcijskih načrtov. V nadaljevanju projekta bomo tako lahko izobraževalnim ustanovam za odrasle pomagali izboljšati sposobnost za uspešnejše vključevanje omenjenih ciljev v svoje delovno okolje.

Če poznate kakšen primer dobre prakse, nas najkasneje do 19. marca 2021 kontaktirajte in z veseljem vam podamo več informacij v zvezi s predlogom.

Dodatne informacije: Mihaela Anclin, mihaela.anclin@upi.si, 03 713 35 65 ali 041 699 260.

NOVA FACEBOOK STRAN PROJEKTA

Spremljajte nas tudi na naši FB strani:  Going back to green future (On toure)

logo 2

PRVI MEDNARODNI PARTNERSKI SESTANEK

V torek, 19. januarja 2021, smo partnerji izvedli prvi mednarodni partnerski sestanek ali "kick off meeting". Tako kot vse dosedanje projektne aktivnosti, smo tudi tega izvedli na daljavo.

S partnerji smo se poleg običajnih projektnih vsebin pogovorili o diseminaciji projekta, zagotavljanju kakovosti, predvsem pa o prvi vsebinski nalogi - virtualni zbirki dobrih praks.

image (10) Utrinek s partnerskega srečanja

UVODNO SREČANJE

Tako, pa smo pričeli. 9. novembra 2020 smo se partnerske organizacije prvič sestale - na daljavo seveda. 

Preverili smo partnerski tim in osvežili, kaj vse bomo v projektu počeli. 

Picture1

V zadnjih letih si tudi organizacije za izobraževanje odraslih na različne načine prizadevajo, da bi delovale čim bolj trajnostno, saj se skoraj vsa področja njihovega dela dotikajo ciljev trajnostnega razvoja. Vendar pa organizacije nimajo ustreznih smernic, kako delovati, da bi njihovo ravnanje sistematično in celostno upoštevalo trajnostne usmeritve in vpliv na podnebne spremembe.

Projekt bo zato z izmenjavo dobrih praks med 7 partnerji iz 6 držav preučil možnost oblikovanja takšnih smernic, ki bi bile širše uporabne. Cilj našega projekta je tako najti primerno pot do bolj trajnostno naravnanih organizacij za izobraževanje odraslih. 

Namenjen je v prvi vrsti osebju organizacij za izobraževanje odraslih (AEI staff), partnerskim organizacijam, pa tudi udeležencem izobraževanja odraslih, ustanovam za izobraževanje odraslih, organizacijam, ki zagotavljajo usposabljanje in druge zainteresirane strani, kot so združenja za izobraževanje odraslih in oblikovalci politik.

Projekt bo (cilji):
- razširil in razvil kompetence AEI staff na področju blaženja podnebnih sprememb v širšem smislu;
- izboljšal sposobnost institucij in organizacij za izobraževanje odraslih, da cilje TR vključijo v svoje strategije, načrte in, kar je najpomembneje, v vsakdanje življenje in delo;
- ustvaril priložnosti za udeležence izobraževanja odraslih v različnih evropskih državah, da bi postali okoljsko bolj odgovorni državljani.

Pričakujemo, da bodo organizacije za izobraževanje odraslih rezultate projekta uporabile kot izhodišče ali kot sredstvo za lastni razvoj v smeri TR in bodo tako lahko postale zgleden primer TR naravnane organizacije: kako delati in ravnati, da bo njihovo delo vedno upoštevalo vpliv na podnebje (TR kot glavno načelo pri načrtovanju vsakodnevnega življenja, aktivnosti in razvoja organizacij za izob. odraslih). Eden od učinkov na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni bo povečanje ozaveščenosti o pomembnosti stalnega (kakovostnega) razvoja institucij za izobraževanje odraslih, da bi zadovoljili sodobne potrebe udeležencev izobraževanja odraslih.
Rezultati projekta bodo koristni vsem organizacijam, ki se ukvarjajo z izobraževanjem odraslih po vsej Evropi, in imajo potencial za prenos in izkoriščanje v drugih evropskih in drugih državah sveta. Dolgoročni namen projekta je povečati vključitev omilitve podnebnih sprememb v oblikovanje politik / načrtov organizacij za izobraževanje odraslih in v naše vsakodnevno vedenje.

 Projekt je predvideval več rezultatov:

 • Virtualna zbirka dobrih praks vključevanja ciljev trajnostnega razvoja (TR) v organizacije v partnerskih državah, ki uporabnikom omogoča pregled, kaj je v tem pogledu najbolje delovalo v vsaki državi.

Posnetek zaslona 2021-07-23 100425

 • Seznam orodij in metod za samoevalvacijo v zvezi z vključitvijo TR v organizacije, ki uporabnikom omogočajo, da izberejo svojo metodo ali orodje za samoevalvacijo: list of self-evaluation tools_final .
 • Izvedba tridnevnega usposabljanja »Ex-Change!«, ki je več kot 19 udeležencev opremila z znanji in spretnostmi, ki so potrebni za uspešno vključitev ciljev TR v svoje organizacije
  • trajnostne prakse v Vrtcu Vrhnika:                                                       Za udeležence usposabljanja smo pripravili predstavitev dobre prakse Vrtca Vrhnika, kjer že vrsto let uporabljajo pralne plenice in sledijo tudi drugim trajnostnim praksam (npr. nabava živil v večjih embalažah s ciljem zmanjševanja količine odpadkov; organizacija bazarja, na katerem izmenjujejo igrače in oblačila; pri javnih naročilih so pozorni na organsko in lokalno pridelano hrano ipd.). Uporaba pralnih plenic ne prinaša le trajnostnih učinkov, pač pa tudi finančne prihranke - tako staršem in vrtcem, kot tudi občini.

  • notranji "zero waste" ukrepi v podjetju Komunala Kranj:                        V kranjskem javnem podjetju, ki zaposluje več kot 200 oseb in katerega delovanje sicer pokriva več občin, se tudi sami - kot podjetje - trudijo delovati čim bolj trajnostno: od ločenega zbiranja odpadkov, uporabe "vode iz pipe" (namesto ustekleničene vode), uporabe e-koles in e-vozil za službene namene, čiščenja - pranja službenih vozil z vodo iz čistilne naprave, do rednega osveščanja in izobraževanja svojih zaposlenih o pomenu sledenja trajnostnim ciljem. Udeleženci usposabljanja so tako lahko iz prve roke spoznali večnivojskost in prepletenost različnih ukrepov, ki jim lahko sledimo tudi organizacije za izobraževanje odraslih.
  • "zero waste" življenjski stil:                                                             "Zero waste" življenjski slog je lahko povsod okoli nas: pri izbiri živil, ki jih kupujemo, pri embalaži, ki jo uporabljamo v vsakodnevne namene, pri storitvah, ki se jih poslužujemo. Udeleženci usposabljanja so lahko spoznali praktične, vsakodnevne primere trajnostnega življenjskega sloga in se zamislili, koliko takšnih iz svojega domačega okolja poznajo.

 • Razvoj in implementacija akcijskih načrtov (Going back to Green future_ACTION PLAN_final), ki zajemajo konkretne ukrepe, ukrepe za vključevanje ciljev TR v partnerske organizacije.
 • Imenovanje min. 7 ambasadorjev TR - vzornikov v vsaki partnerski organizaciji za promocijske in diseminacijske namene, ki skrbijo za izvajanje akcijskih načrtov in nudili podporo zainteresiranim organizacijam.
 • Facebook, Instagram, blog kot komunikacijski kanali, ki bodo vsebovali vse ustrezne podatke o projektu in njegovih dejavnostih
 • Manifest (PhotoVoice) kot promocijska metoda, ki vključuje vse ciljne skupine, tudi odrasle udeležence, in kot metoda, ki omogoča kritičen razmislek, refleksijo o vsakodnevnem delu in življenju. Nekaj primerov manifestov:Sustainable games1 (KVK)  EBM-reuse  Harmony (KVK)
 • Pripravili pa smo tudi priporočila za vse tiste, ki bi se nam radi pridružili na naši poti do trajnosti, zelene prihodnosti

.1      2