Šola prijaznih ljudi

Niste našli želenih informacij?

S pomočjo UPI svetovalke odgovore dobite hitro in brez dodatnega brskanja.
Ponujamo vam:
Poklepetajte z nami v živo.
03 713 35 76
Pišite nam preko e-pošte.
Pošljite nam e-obrazec.

Projekti - UPI ljudska univerza Žalec Namenjeni so vsem prebivalcem Spodnje Savinjske doline

Obnova kulturne dediščine Golavškov mlin

Z obnovo Golavškovega mlina ohranjamo dediščino prednikov ter odpiramo prostor za učenje in medgeneracijsko sodelovanje. V okviru projekta bo obnovljena kulturna dediščina Golavškov mlin, vzpostavljeno bo 1 delovno mesto, prek izobraževanja in delavnic pa bomo poskrbeli za vključevanje ranljivih ciljnih skupin.

Projekt financira/sofinancira:
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.
Obdobje trajanja projekta:
1.7.2020-1.9.2021
Vrednost projekta:
54.973,92 EUR
Ciljna skupina:
Lokalno prebivalstvo
Partnerji/sponzorji projekta:
Vodilni partner: Podjetniško in poslovno svetovanje Matic Golavšek s. p.. Partnerja: Kulturno prosvetno društvo Šešče in UPI - ljudska univerza Žalec.

UPI - ljudska univerza Žalec je prejemnik sredstev programa razvoja podeželja (PRP) v obdobju 2014-2020.

LAS SSD: Obnova kulturne dediščine Golavškov mlin

Trajanje: september 2020 – september 2021

 

Cilj operacije je obnova lokalne kulturne dediščine v prvotno obliko in okolju prijaznimi materiali. Golavškov mlin je edinstven v lokalnem prostoru in najbolj primeren za prenos znanja na mlajše rodove. Obnovili bomo streho, stabilizirali stavbo ter obnovili kletne prostore. V teh prostorih bomo skupaj z partnerji v drugi fazi izvajali programe izobraževanj. V istem prostoru bo tudi prostor za lokalno rokodelsko društvo, kjer bodo izvajali stare obrti pletenja, kvačkanja itd. Dolgoročni cilj je izvajanje vseh vrst izobraževanj na mlinu, ki bodo lahko tudi večdnevna. V gornjih prostorih bomo dolgoročno omogočili tudi nastanitvene prostore.

 

Operacija se bo pričela izvajati julija 2020, kjer bomo naprej opravili obnovo mlina. Streha, zamenjava dotrajanih stropnikov, obnova ometa, izvedba kanalizacije, izvedba estrihov v kleti, obnovitev stropa, sanitarij, ureditev sobe za društva, čitalnico, izobraževanja, druženje, prenos znanja med generacijami.

 

Nato pričnemo skupaj pripravljati promocijo projekta ter obveščanje javnosti o izvedbi programov. Izobraževanja bodo potekala na UPI Žalec in v mlinu. S tem pridobimo vse občine LAS. Vsebina predavanja bo prilagojena glede na strategijo Las-a. Ena tema bo za brezposelne mlade in tiste brez izobrazbe, bralna pismenost, varstvo okolja, medgeneracijsko povezovanje, svetovanje za znanje in karierni razvoj. V mlinu bo prostor namenjen za prenos znanja stare obrti med generacijami.

 

Cilji:

 Novo delovno mesto: 1

Novo partnerstvo: 1

Nova izobraževanja in usposabljanja: 6

Vlaganje v infrastrukturo: 1

Število vključenih ranljivih skupin: 18

Prenos starih obrti na mlade: 1

Program razvoj podeželja

Evropska komisija

AKTUALNO

V mesecu novembru in decembru smo v sklopu projekta LAS Golavškov mlin izvedli več delavnic. Nekaj jih je potekalo v prostorih UPI - ljudske univerze Žalec, nekaj pa jih je potekalo na Golavškovem mlinu. 

Delavnice, izvedene v času od 25. 11. do 26. 11. 2021

25.11.2021_Razstava likovnih del in pogovor z umetnico_LAS Golavškov mlin  26.11.2021_Vstop v december z unikatnimi prazničnimi okraski izpod vaših rok_LAS Golavškov mlin 1  

* Razstava je bila na ogled v prostorih UPI - ljudske univerze Žalec še vse do 3. 12. 2021

Delavnice, izvedene v času od 29. 11. do 3. 12. 2021

1.12.2021 Dekoracija vhodnih vrat v prazničnem vzdušju z venčki_LAS Golavškov mlin

Delavnice, izvedene v času od 6. 12. do 10. 12. 2021

6.12.-10.12.2021_Aktivnosti LAS Golavškov mlin (1)

Delavnice, ki bodo potekale v času od 15. 12. do 17. 12. 2021

13.12.-17.12.2021_Aktivnosti LAS Golavškov mlin

Delavnice v maju 2022.

LAS Golavškov mlin delavnica ANG za OŠ (4x)  Delavnica Medgeneracijske bralne urice (19.5.2022)  Delavnica Angleščina z Ukrajinci

  

V okviru projekta bo obnovljena kulturna dediščina Golavškov mlin, vzpostavljeno bo 1 delovno mesto, prek izobraževanja in delavnic pa bomo poskrbeli za vključevanje ranljivih ciljnih skupin. 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development 

https://www.program-podezelja.si