Šola prijaznih ljudi

Niste našli želenih informacij?

S pomočjo UPI svetovalke odgovore dobite hitro in brez dodatnega brskanja.
Ponujamo vam:
Poklepetajte z nami v živo.
03 713 35 76
Pišite nam preko e-pošte.
Pošljite nam e-obrazec.

Projekti - UPI ljudska univerza Žalec Namenjeni so vsem prebivalcem Spodnje Savinjske doline

Neformalno izobraževanje odraslih

V šolskem letu 2013/2014 smo v okviru projekta ESS Splošni programi neformalnega izobraževanja odraslih izvedli 9 različnih programov.

Projekt financira/sofinancira:
Programe sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (85 %) ter Ministrstvo RS za i
Obdobje trajanja projekta:
1. 1. 2012 do 30. 6. 2014
Vrednost projekta:
Ciljna skupina:
Partnerji/sponzorji projekta:

Zaključili Programi splošnega neformalnega izobraževanja odraslih 2012 – 2014

V četrtek, 19. junija, smo na UPI – ljudski univerzi Žalec s predstavitvijo rezultatov in evalvacijsko okroglo mizo zaključili z aktivnostmi v projektu Programi splošnega neformalnega izobraževanja odraslih 2012 – 2014. V okviru projekta, ki ga sofinancirata Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad, smo izvedli 1400 brezplačnih izobraževalnih ur in vanje vključili kar 519 udeležencev.

Projekt Programi splošnega neformalnega izobraževanja odraslih je različnim ciljnim skupinam – brezposelnim, zaposlenim, priseljencem, mladim, bodočim podjetnikom – omogočal brezplačno udeležbo v kar 11 različnih 50-urnih programih (tuji jeziki, podjetništvo, retorika, slovenski jezik za tujce, osebne finance, računalništvo, Evropska unija). V vseh programih je bilo število udeležencev večje od načrtovanega, na ravni celotnega projekta pa je število vseh udeležencev preseglo načrtovano število kar za 24 odstotkov.

Zaključek projekta smo posvetili evalvaciji izvedenega projekta. To smo storili z okroglo mizo, na kateri so sodelovali predavatelja v programih dr. Valerij Dermol, sicer prodekan Mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije Celje, in prof. Gordana Grajžel ter direktorica UPI Žalec Franja Centrih, pogovor pa je vodila koordinatorica projekta Tina Baloh. Dr. Dermol je med drugim povedal, da je bil program spodbujanja kompetenc podjetništva za vse udeležence koristen predvsem zato, »ker jim je omogočil izgradnjo socialne mreže in jih povezal z realnim svetom podjetništva.« Prof. Grajžljeva, predavateljica v tečaju poslovne nemščine, pa je pojasnila, da so se v program vključili večinoma brezposelni, ki so se pripravljali na delo v tujini. Pri odločitvi je po njenem mnenju pretehtalo dejstvo, da je bil program brezplačen. »Rezultati celotnega projekta kažejo na to, da ljudje v resnici potrebujejo splošna, neformalna znanja, a si jih dandanes vse težje privoščijo,« je ob zaključku okrogle mize dejala direktorica UPI Žalec Franja Centrih. In dodala, da sta ključna rezultata projekta zadovoljni udeleženci in povezovanje s partnerskimi institucijami v lokalnem okolju.


ZAKLJUČEN ZADNJI PROGRAM V OKVIRU PROJEKTA

V petek, 9. 5. 2014, se je zaključil še zadnji program v okviru projekta, in sicer program Biti podjeten, biti inovativen – biti podjetnik. Program je potekal v prostorih Fakultete za mednarodne in poslovne študije Celje ter na UPI – ljudski univerzi Žalec od 27. 2. 2014  do 9. 5. 2014. Glavne vsebine 50-urnega programa so bile raziskave, inovacije in podjetja v EU; mladi in priložnosti v EU; podjetniška učinkovitost, podjetniško podporno okolje; socialno podjetništvo; Kaj so dobre poslovne ideje. V okviru programa so udeleženci obiskali točko Europe Direct Savinjska, se udeležili študentske konference KoME ter posveta in delavnic o socialnem podjetništvu. V program, ki je delno potekal v e-učilnici, je bilo vključenih 11 udeležencev.


ZAČETEK PROGRAMA BITI PODJETEN, BITI INOVATIVEN - BITI PODJETNIK

27. 2. 2014  se je začela že 3. izvedba programa, ki je namenjen vsem tistim, ki jih zanima podjetništvo in o njem še nimajo veliko znanja. Program izvajajo izkušeni predavatelji z Mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije. Program je sestavljen iz predavanj in ogledov dobrih praks ter posamezniku ponudi vpogled v svet podjetništva s praktičnimi nasveti.


ZAKLJUČEK PROGRAMA UČITI SE ZA OSEBNI IN PROFESIONALNI RAZVOJ

Program smo izvajali v sodelovanju s podjetjem Racio Razvoj za 15 zaposlenih v Gorenju. Potekal je od 20. 11. 2013 do 22. 1. 2014. Zaključili so ga vsi udeleženci. Program je obsegal različne vsebine, kot so učni stili, proces mentorstva in odrasli v procesu učenja, kompetence mentorjev, značilnosti izobraževanja odraslih, motivacija za učenje, motivacija sodelavcev ipd.

Na fotografiji so udeleženci programa s predavateljico Alenko Brod (6. z leve). Zadnje srečanje: 22. 1. 2014


ZAKLJUČEK PROGRAMA GOVORIM SLOVENSKO IN SPOZNAVAM SLOVENSKO DRUŽBO

Marsikdo se spomni neprijetnega občutka, ko je človek v tuji državi in ne pozna jezika, ki se tam govori. Da bi priseljencem olajšali bivanje v Sloveniji, smo zanje že tretjič izvedli program Govorim slovensko in razumem slovensko družbo. V program je bilo vključenih 14 albansko govorečih priseljencev, ki so nadgrajevali svoje znanje slovenščine in spoznavali slovensko kulturo. Nekaj med njimi bo učenje nadaljevalo v programu Začetna integracija priseljencev.

Na fotografiji so udeleženci programa s predavateljico Vero Haliti (1. z leve). Podelitev potrdil: 12. 2. 2014


ZAKLJUČEK PROGRAMA ANGLEŠČINA ZA 3. ŽIVLJENJSKO OBDOBJE

Angleščina ni priljubljena samo med mlajšimi, temveč tudi med starejšimi, ki vedo, da znanje angleščine odpira številna vrata. V 3. izvedbo programa Angleščina za 3. življenjsko obdobje se je vključilo 18 znanja željnih posameznikov, 14 jih je program uspešno končalo. Za vztrajnost in trud so 9. 1. 2014 prejeli potrdila, zanje pa smo pripravili tudi manjšo pogostitev. Po podelitvi se je druženje nadaljevalo v bližnji kavarni.

Na fotografiji so udeleženci programa s predavateljico Simona Ograjenšek (5. z leve). Datum: 9. 1. 2014, podelitev potrdil

V obdobju izvajanja projekta, tj. od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2014 smo v okviru projekta Programi splošnega neformalnega izobraževanje odraslih izvedli naslednje 50-urne programe:

Jezikovno izobraževanje

 • Nemščina za učinkovito sporazumevanje v poslovnem svetu  (3 izvedbe)
 • Angleščina za tretje življenjsko obdobje (3 izvedbe)
 • Activate Your English Knowledge (2 izvedbi)
 • Angleščina za učinkovito sporazumevanje v poslovnem svetu (1 izvedba) 
 • Govorim slovensko in spoznavam slovensko družbo (3 izvedbe)

Računalniško izobraževanje

 • Multimedija za seniorje (3 izvedbe)

 Podjetništvo

 • Biti podjeten, biti inovativen – biti podjetnik (3 izvedbe)

Aktivno državljanstvo

 • Evropska unija zame, za nas in za naše otroke

Ostali programi

 • S prepričljivim govorom na pot učinkovitosti  (3 izvedbe)
 • Učiti se za profesionalni in osebni razvoj (3 izvedbe)
 • Družinski proračun v kriznih časih (2 izvedbi)

Angleščina za učinkovito sporazumevanje v poslovnem svetu

Program je namenjen vsem, ki že imajo temeljno znanje nemščine, želijo nadgraditi svoje znanje nemščine s poslovnim besediščem in potrebujejo znanje nemščine na delovnem mestu. Program se osredotoča na govorno sporazumevanje, slovnična poglavja se obravnavajo glede na potrebe in želje udeležencev.


Evropa in evropejci - evropska unija zame, za nas in za naše otroke

Program je namenjen zlasti tistim, ki želite razširiti znanje in si pridobiti kompetence na mednarodnem področju ter raziskati možnosti za poslovanje, izobraževanje oz. delo v Evropski uniji (mlajši odrasli, predstavniki nevladnih organizacij in interesnih skupin, osipniki, brezposelni …) ter vsakdo, ki želi dopolniti svoje znanje, se dodatno izobraziti in poučiti poučiti o aktualnih političnih in mednarodnih strukturah.


Družinski proračun v kriznih časih

V programu boste spoznali, kako učinkovito načrtovati, upravljati in spremljati projekte na področju osebnega in družinskega proračuna. Spoznali boste, kam lahko naložite denar, kako pametno varčevati in učinkovito upravljati z lastnim denarjem.


Angleščina za tretje življenjsko obdobje

Program je namenjen odraslim nad 50 let, ki so že usvojili osnove angleščine v angleških krožkih na univerzi za tretje življenjsko obdobje ali kje drugje in želijo nadgraditi svoje znanje angleščine. Udeleženci bodo sistematično širili svoje znanje splošne angleščine in razvijali govorno, slušno, bralno in pisno spretnost.


Učiti se za profesionalni in osebni razvoj

Program je namenjen starejšim odraslim, ki želijo nadgraditi svojo učinkovitost pri snovanju kariernega razvoja, zlasti tistim, ki se počutijo ogrožene na svojih trenutnih delovnih mestih ali so brezposelni. Program je uporaben tudi za mlajše odrasle, ki so še vključeni v formalne oblike izobraževanja z namenom izboljšanja lastnih učnih strategij.


Nemščina v poslovnem svetu

Program je namenjen vsem, ki že imajo temeljno znanje nemščine, želijo nadgraditi svoje znanje nemščine s poslovnim besediščem in potrebujejo znanje nemščine na delovnem mestu. Program se osredotoča na govorno sporazumevanje, slovnična poglavja se obravnavajo glede na potrebe in želje udeležencev.


Multimedija za seniorje

Program je namenjen odraslim nad 50. letom starosti, ki imajo malo računalniškega predznanja in želijo nagraditi svoje znanje s področja glavnih računalniških aplikacij (urejanje besedil, internet in elektronska pošta, preglednice). Udeleženci se bodo naučili uporabljati digitalne spretnosti v vsakdanjem življenju, kar jim bo omogočilo, da se bodo bolj enakopravno vključevali v informacijsko družbo.


Govorim slovensko in spoznavan slovensko družbo

Program je namenjen albansko govorečim priseljencem, ki želijo usvojiti znanje slovenskega jezika in znanje o delovanju slovenske družbe, da se bodo lahko sporazumevali v vsakdanjih situacijah, da bodo povečali svoje zaposlitvene možnosti in izboljšali vključenost v slovensko družbo.


S prepričljivim govorom na pot učinkovitosti in mladostnikov

Program je namenjen vsem, ki želite učinkovito argumentirati svoja stališča, oblikovati živ, prepričljiv  in učinkovit stil govorjenja in se tako ali drugače soočate s potrebo po učinkovitem besednem in nebesednem izražanju.


Biti podjeten, biti inovativen

Program je namenjen mladim odraslim osebam, ki so zaključile s šolanjem, osipnikom, starejšim občanom, ki iščejo podjetniške izzive, brezposelnim oz. vsakomur, ki razmišlja o samostojni podjetniški poti. Udeleženci programa bodo spoznali koncept podjetnosti in podjetništva, problematiko inovativnosti in model ustvarjanja znanja, preizkusili bodo pristope k poslovnemu načrtovanju itd.