Šola prijaznih ljudi

Niste našli želenih informacij?

S pomočjo UPI svetovalke odgovore dobite hitro in brez dodatnega brskanja.
Ponujamo vam:
Poklepetajte z nami v živo.
03 713 35 76
Pišite nam preko e-pošte.
Pošljite nam e-obrazec.

Projekti - UPI ljudska univerza Žalec Namenjeni so vsem prebivalcem Spodnje Savinjske doline

LearnersMot

Kako z uporabo IKT sprožiti primarno motivacijo za učenje pri nižje izobraženih?

Projekt financira/sofinancira:
Evropska unija, Erasmus+
Obdobje trajanja projekta:
1.11.2017 - 31.12.2019
Vrednost projekta:
Ciljna skupina:
Partnerji/sponzorji projekta:
Newsletter template - Glasilo

Kliknite TUKAJ in preberite Glasilo projekta LearnersMot 2.

Prvi partnerski sestanek na UPI - ljudski univerzi Žalec

30. novembra 2017 in 1. decembra 2017 je na UPI – ljudski univerzi Žalec potekal prvi partnerski sestanek v okviru Erasmus + projekta LearnersMot, katerega prijavitelj je organizacija Edensol iz Španije. Poleg UPI Žalec v projektu sodelujejo še slovenska Univerza za tretje življenjsko obdobje, Eurocrea iz Italije in Eurosuccess iz Cipra. Cilj projekta je razviti različne motivacijske strategije za odrasle udeležence v izobraževanju.

slika_1slika_2

O projektu

Kako z uporabo IKT sprožiti primarno motivacijo za učenje pri nižje izobraženih? (angl. How to trigger primary motivation for learning in low educated adults using ICT; LearnersMot).

 

Namen projekta je prispevati h krepitvi moči izobraževalcev odraslih z znanjem in spretnostmi, ki so potrebne za večjo vključenost nizko kvalificiranih odraslih v vseživljenjsko učenje s pomočjo učinkovitega ozaveščanja, usmerjanja in motivacije. V ta namen bomo izobraževalcem odraslih ponudili različne motivacijske strategije in tehnike, ki jih bodo izobraževalci lahko testirali v izobraževalnih centrih za odrasle v partnerskih državah. Za pridobitev tega gradiva za mednarodno občinstvo, bomo vzpostavili odprto izobraževalno platformo z interaktivnimi sredstvi za izobraževalce odraslih in druge strokovne delavce.

Ta gradiva bodo vključevala:

-           Nacionalno literaturo o pismenosti/ motivaciji/ učenju in poučevanju v partnerskih jezikih;

-           Najboljše prakse na področju osnovnih veščin poučevanja odraslih;

-           Spletni interaktivni priročnik o obstoječih motivacijskih strategijah, ki jih uporabljajo izobraževalci nižje izobraženih odraslih.

 

Partnerji v projektu:

-           Edensol, Španija

-           Eurocrea, Italija

-           Eurosuccess, Ciper

-           UPI – ljudska univerza Žalec, Slovenija

-           Univerza za tretje življenjsko obdobje, Slovenija

 

The project seeks to contribute to the empowerment of adult educators with knowledge and skills necessary for a greater involvement of low-skilled and low-qualified people into lifelong education through effective outreach, guidance and motivation. To do this, different motivational strategies and techniques will be offered to adult educators, who will test them in their adult education centres in the partner countries. In order to have this materials available for an international audience, there will be created an open educational platform with interactive resources for adult educators and other practitioners, which includes: national literature on literacy/motivation/learning and teaching strategies in partner languages; best practices in the field of basic skills teaching for adult learners; an online interactive handbook of existing motivational strategies used by adult educators working with low-educated adult learners.

Project partners:

-          Edensol, Spain

-          Eurocrea, Italy

-          Eurosuccess, Cyprus

-          UPI – ljudska univerza Žalec, Slovenia

-          Slovenian Third age University, Slovenia