Šola prijaznih ljudi

Niste našli želenih informacij?

S pomočjo UPI svetovalke odgovore dobite hitro in brez dodatnega brskanja.
Ponujamo vam:
Poklepetajte z nami v živo.
03 713 35 76
Pišite nam preko e-pošte.
Pošljite nam e-obrazec.

Projekti - UPI ljudska univerza Žalec Namenjeni so vsem prebivalcem Spodnje Savinjske doline

LAS SSD - OKOLJSKO OSVEŠČENI

Namen operacije je, da od marca 2018 do februarja 2019, spremljamo informativne vrednosti onesnaževalcev zraka (prah in hrup) na izbranih mestih v Žalcu in v Petrovčah. Rezultati meritev bodo dostopni na spletni strani www.zalec.si . Po zaključku projekta jih bo Občina Žalec uporabila za nadaljnje podrobnejše analize onesnaženosti okolja. Operacija bo nudila mreženje različnih udeležencev in vzpostavitev inovativnega razvojnega partnerstva - trajne mreže med podjetji, katerih dejavnosti potencialno prispevajo k onesnaženosti zraka in javnostjo, za skupen cilj – krepitev zavedanja o pomembnosti zdravega okolja in čistega zraka ter skrb, za bolj spoštljiv odnos do okolja. Dejavnosti: Promocija in obveščanje javnosti Meritve onesnaženosti zraka in hrupa Animacija lokalnega okolja (delavnice, dogodki, javni natečaj) - A5 Spremljanje rezultatov in razvoj trajne mreže (nabava občinskega merilnika).

Projekt financira/sofinancira:
»Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropski sklad za regionalni razvoj«
Obdobje trajanja projekta:
februar 2018 - marec 2019
Vrednost projekta:
Skupna vrednost operacije: 36.224,57 EUR; znesek sofinanciranja ESRR: 26.932,60 EUR (80%)
Ciljna skupina:
Dejavnosti so namenjene prebivalcem celotne Spodnje Savinjske doline, predvsem ranljivim skupinam, ki so še posebej izpostavljene (otroci, mladostniki, starejši, bolniki, nosečnice).
Partnerji/sponzorji projekta:
Občina Žalec, Razvojna agencija Savinja, UPI – ljudska univerza Žalec, Zavod Inštitut za sanitarno inženirstvo, Mestna skupnost Žalec, OMCO METALS SLOVENIJA d.o.o., Društvo za promocijo in vzgojo za zdravje Slovenije
USPEŠEN ZAKLJUČEK FOTOGRAFSKEGA NATEČAJA

V torek, 12. marca 2019, smo na Gradu Komenda na Polzeli podelili nagrade zmagovalnim fotografijam fotografskega natečaja, ki je potekal v okviru projekta z naslovom »Kakovost okolja vpliva na zdravje vseh« (ali na kratko »Okoljsko osveščeni«). Nagrade je podelila direktorica UPI Žalec, prejeli pa so jih Ivan Lipičnik za 1. mesto ter Dragica Grobelnik in Vesna Anclin. 

Vzhod (IL) Zmagovalna fotografija: Vzhod (avtor: I. Lipičnik)
Proti_Matkam (IL) Proti Matkam (avtor: I. Lipičnik)
Andraž (IL) Andraž (avtor: I. Lipičnik)
ovneško_jezero (IL) Žovneško jezero (avtor: I. Lipičnik)   vesna Ribnik Vrbje (V. Anclin)

DSC_0004 izpušni plini_ (Large) Izpušni plini (D. Grobelnik)             DSC_1014 Lola(Large) Lola (D. Grobelnik)

DSC_0164.JUTRANJI PRIGRIZKI _(Large) Jutranji prigrizki (D. Grobelnik)      DSC_0992_kurjenje na trdo gorivo (Large) Kurjenje na trdo gorivo (D. Grobelnik)

Ob tej priložnosti smo pripravili tudi sklop zanimivih predavanj, in sicer so prikazali primer izgradnje omrežja za spremljanje parametrov okolja - onesnaženost zraka, ki ga je uvedla občina Škofja Loka (Esoft, Škofja Loka), izpostavili so vpliv neustreznega kurjenja z domačimi kurilnimi napravami na lesno biomaso na okolje (Projekt BB-CLEAN, KSSENA Velenje) ter vsebino energetskega svetovanja za občane, ki poteka na Občini Žalec za vse prebivalce Savinjske doline že od leta 2004 (projekt EN SVET). Sodelujoči na dogodku so predstavili tako nekatere pereče izzive, s katerimi se sooča naša dolina, kot tudi povsem konkretne rešitve, katerih uresničitev pa je odvisna od volje lokalnih skupnosti, še zlasti pa od občanov samih.

IMG_20190312_112846 - Kopija  T upi

JAVNI FOTOGRAFSKI NATEČAJ ZA IZBOR NAJBOLJŠIH FOTOGRAFIJ, POSNETIH V SPODNJI SAVINJSKI DOLINI, Z NASLOVOM »MOJE OKOLJE: ZRAK, KI ME OBDAJA«

1. Namen natečaja
Namen natečaja je izbor najboljših fotografij s tematiko, ki jo zajema projekt »Kakovost okolja vpliva na zdravje vseh«.

2. Vsebinska opredelitev
Natečaj poteka v času od 1. novembra 2018 do 31. decembra 2018. Na natečaju lahko sodelujejo le predlogi, ki so posneti na območju občin Spodnje Savinjske doline in se vsebinsko navezujejo na tematiko kvalitete zraka in hrupa v Spodnji Savinjski dolini.

3. Splošni pogoji
Na natečaju lahko sodeluje vsak, ki se strinja s pogoji sodelovanja na natečaju. Posamezni fotograf lahko pošlje štiri fotografije. Fotografije morajo bili poslane v jpg obliki, velikost datoteke mora biti manjša od 10 MB. Fotografije ne smejo biti starejše od treh let. Poslane fotografije so lahko opremljene z naslovi ali komentarji, v izbor pa bomo uvrstili le fotografije z ločljivostjo vsaj 2000 svetlobnih točk na daljši stranici. Avtorji digitalnih fotografij so seznanjeni s problematiko prikaza na različnih izhodnih napravah ali medijih in skrb za kvaliteto prepuščajo UPI – Ljudski univerzi Žalec. Člani komisije na natečaju ne morejo sodelovati.
 
4. Komisija za izbor
Strokovno komisijo sestavljajo:
1. Mihaela Anclin, predstavnica UPI – Ljudske univerze Žalec,
2. Marjana Kopitar, predstavnica Občine Žalec,
3. Sara Tajnikar, predstavnica Zavoda Inštituta za sanitarno inženirstvo,
4. Vinko Skale, mednarodni mojster fotografije (MFIAP).
Strokovna komisija bo prejete fotografije objavila na spletni strani partnerjev projekta. Nagrajene bodo tri najboljše fotografije.

5. Kriteriji ocenjevanja
Komisija bo pri ocenjevanju upoštevala ustreznost in izvirnost motiva, stopnjo prepoznavne umeščenosti v prostor Spodnje Savinjske doline, sporočilnost, vzdušje in tehnično brezhibnost fotografije. Fotografije, ki se prostorsko ne bodo omejile na Spodnjo Savinjsko dolino, bo komisija izločila iz natečaja. Odločitev komisije je dokončna. 
 
6. Oddaja fotografije
UPI – Ljudska univerza Žalec sprejema natečajne predloge od 1. novembra 2018 do 31. decembra 2018 do 23.59 ure izključno preko e-naslova, in sicer: lu-zalec@upi.si. Fotografije zaradi omejitve prostora pošiljajte na navedeni e-naslov preko WeTransferja (https://wetransfer.com). Fotografije lahko pošlje le avtor poslanih fotografij oziroma fotografije posreduje s pooblastilom avtorja, ki ga navede ob oddaji fotografije. Vsaka  fotografija  mora  biti  označena  z imenom in priimkom avtorja oziroma zahtevanimi podatki na priloženem obrazcu.

7. Avtorske pravice
Pošiljatelji fotografij z navedbo svojega kontaktnega naslova zagotavljajo avtentičnost in avtorstvo poslanih fotografij oziroma avtorja navedejo v primeru pooblaščenega posredovanja v naslovu fotografije. Lažna navedba avtorstva je kazniva po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah. Partnerji projekta lahko uporabljajo vse na natečaj poslane fotografije v promocijskih aktivnostih projekta ob ustrezni navedbi avtorja.

8. Objava rezultatov in nagrade
Rezultati  javnega  natečaja  bodo  objavljeni  na  spletni  strani  UPI – Ljudske univerze Žalec in partnerjev projekta.  Nagrajenci bodo o izboru obveščeni po pošti, elektronski pošti ali telefonu najkasneje 30. dan po sprejemu odločitve. Nagrade se izročijo nagrajencem v 60 dneh po razglasitvi. Komisija bo nagradila tri zmagovalne fotografije.
Razpisovalec si pridružuje pravico, da se posamezna nagrada ne podeli ali se podeljeni naziv odvzame, če se naknadno ugotovi, da avtor ne izpolnjuje vseh pogojev razpisa.
Nagrajene fotografije se bodo uporabile za pozitivno promocijo projekta Kakovost okolja vpliva na zdravje vseh oziroma zdravega, čistega okolja ter za bolj spoštljiv odnos do okolja.

9. Dodatne informacije
UPI – Ljudska univerza Žalec, mihaela,anclin@upi.si ali na telefon 03 713 35 65. 

Priponka: POVABILO_JAVNI FOTOGRAFSKI NATEČAJ

Strokovni posvet in animacijska delavnica v Taboru
V torek, 2. oktobra 2018, smo v Taboru pripravili zanimiv strokovni posvet. Na njem so z govornimi prispevki sodelovali predstavniki Centra za krepitev zdravja Spodnje Savinjske doline, Ekoci Ekološke civilne iniciative Slovenija, in podjetja KOVA, d.o.o. iz Celja. V skupinskih razpravah na temo zdravja, hrupa in narave kot vira bogastva smo razmišljali o različnih izzivih, ki jih pred nas postavlja sodoben življenjski slog, globalizacija, potrošništvo ipd. Ob zaključku sicer zelo uspešnega posveta smo podali nabor konkretnih ukrepov z omenjenih tematik - kaj lahko kot posamezniki ali kot lokalna skupnost storimo za to, da bomo bolj spoštljivi do našega okolja, predvsem pa, da bomo tudi na področju varovanja okolja odgovornejši ter aktivnejši občani. Naše ugotovitve bomo v kratkem tudi javno objavili na tej spletni strani.
 
20181002_112217  20181002_115535
Predstavitev projekta na Ribniku Vrbje

Ob svetovnem dnevu podnebnih sprememb (15. maj) smo v sredo, 16. maja 2018, v Žalcu predstavili projekt, katerega cilj je krepitev zavedanja o pomembnosti zdravega okolja in čistega zraka ter skrbi za bolj spoštljiv odnos do okolja. Na omenjenem dogodku smo širši javnosti predstavili prve izvedene aktivnosti projekta (Mihaela Anclin, UPI Žalec), jih seznanili s pristopi ocenjevanja kakovosti zunanjega zraka (doc.dr. Kukec Andreja, Medicinska fakulteta Ljubljana) in jim predstavili projekt Zero Waste občina Žalec (Marjana Kopitar, Občina Žalec).

Prisotni smo se strinjali, da je onesnaževanje potrebno spremljati, saj se kakovost okolja odraža na zdravju ljudi, zato v projektu veliko pričakujejo od informativnega merjenja onesnaževalcev zraka (prah in hrup) na izbranih mestih v Žalcu in v Petrovčah. Rezultati bodo ob koncu projekta uporabljeni za podrobnejšo analizo onesnaženosti okolja in objavljeni na spletni strani Občine Žalec. Vzpostavljeno bo stalno merilno mesto z nakupom merilnika zraka. V projektu želimo doseči mreženje različnih udeležencev in vzpostavitev inovativnega razvojnega partnerstva - trajne mreže med podjetji, katerih dejavnosti potencialno prispevajo k onesnaženosti zraka in javnostjo. Varstvo okolja je ena bistvenih naložb v prihodnost, zato želimo vse deležnike pozvati k aktivnemu in odgovornemu ravnanju za boljše okolje, v katerem živimo.

projekt 4  T projekt

Predstavitev projekta LAS SSD - OKOLJSKO OSVEŠČENI

Ob svetovnem dnevu podnebnih sprememb (15. maj) vas vabimo, da se nam v sredo, 16. maja 2018, ob 16. uri pridružite na Ribniku Vrbje, kjer vam bomo predstavili projekt LAS SSD –OKOLJSKO OSVEŠČENI, vas seznanili s pristopi ocenjevanja kakovosti zunanjega zraka in vam predstavili projekt Zero Waste občina Žalec. Ob koncu dogodka bo sledil voden ogled Ribnika Vrbje. Vabilo v priponki TUKAJ.

Več informacij v priponki oziroma na: www.zalec.si,  03 713 35 65 ali mihaela.anclin@upi.si .

 Se vidimo na Ribniku*!

 

Na kratko o projektu

V okviru javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Spodnje Savinjske doline smo v februarju 2018 začeli s projektom »Kakovost okolja vpliva na zdravje vseh«, ki bo trajal do marca 2019. Prijavitelj operacije je Občina Žalec, ki v sodelovanju s parterji projekta (Zavod Inštitut za sanitarno inženirstvo, Mestna skupnost Žalec, OMCO METALS SLOVENIJA d.o.o., Društvo za promocijo in vzgojo za zdravje Slovenije in UPI – ljudska univerza Žalec) izvaja številne aktivnosti s področja promocije, obveščanja javnosti, meritve onesnaženosti zraka in hrupa, animacije lokalnega okolja ter spremljanja rezultatov in razvoj trajnih mrež.

Ker se kakovost okolja odraža tudi na zdravju ljudi, je bistvenega pomena spremljanje onesnaževanja. V okviru projekta tako poteka informativno merjenje onesnaževalcev zrak (prah in hrup) na izbranih mestih v Žalcu in v Petrovčah. Ti so objavljeni na spletni strani Občine Žalec in bodo po koncu projekta uporabljeni za podrobnejšo analizo onesnaženosti okolja. Cilj projekta je krepitev zavedanja o pomembnosti zdravega okolja in čistega zraka ter skrb za bolj spoštljiv odnos do okolja. Le-to si pri projektu želimo doseči  s pomočjo mreženja različnih udeležencev in vzpostavitev inovativnega razvojnega partnerstva - trajne mreže med podjetji, katerih dejavnosti potencialno prispevajo k onesnaženosti zraka in javnostjo.

Dejavnosti so tako namenjene prebivalcem celotne Spodnje Savinjske doline, predvsem se posvečajo ranljivim skupinam, ki so še posebej izpostavljene, to so: otroci, mladostniki, starejši, bolniki, nosečnice. Operacijo v 80 % sofinancirata Republika Slovenija (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo) in Evropski sklad za regionalni razvoj. Varstvo okolja je ena bistvenih naložb v prihodnost, zato vas vabimo k aktivnemu in odgovornemu ravnanju za boljše okolje, v katerem živimo. 

Vsi rezultati projekta so objavljeni na spletni strani prijavitelja (Občina Žalec): LAS_Okoljsko osveščeni