Šola prijaznih ljudi

Niste našli želenih informacij?

S pomočjo UPI svetovalke odgovore dobite hitro in brez dodatnega brskanja.
Ponujamo vam:
Poklepetajte z nami v živo.
03 713 35 76
Pišite nam preko e-pošte.
Pošljite nam e-obrazec.

Projekti - UPI ljudska univerza Žalec Namenjeni so vsem prebivalcem Spodnje Savinjske doline

Krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc zaposlenih v Savinjski regiji

Projekt je namenjen vsem zaposlenim, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu.

Projekt financira/sofinancira:
Evropski socialni sklad in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Obdobje trajanja projekta:
Od 17. 6. 2016 do 31. 3. 2019
Vrednost projekta:
724.835,16 EUR
Ciljna skupina:
Zaposleni
Partnerji/sponzorji projekta:
UPI – ljudska univerza Žalec, Ljudska univerza Celje, Ljudska univerza Rogaška Slatina, Šolski center Celje, RACIO, družba za razvoj človeškega kapitala d.o.o.
Brezplačni tečaji za zaposlene nad 45 let
tpk_1tpk_2
tpk_3tpk_4
tpk_5tpk_6
Zaposlene vabimo v  brezplačni tečaj  Računalniška pismenost za odrasle

V četrtek, 14.6.2017 ob 14.30 uri pričenjamo z brezplačnim računalniškim programom RPO - Računalniška pismenost za odrasle. V programu so še prosta mesta za zaposlene, zato pohitite s prijavami.

Program traja 60 pedagoških ur (12 srečanj) in obsega naslednje tematske sklope:

-       osnovno delo z računalnikom;

-      delo v Raziskovalcu;

-      urejanje besedil v Wordu;

-      internet in elektronska pošta.

Tečaj bo potekal ob ponedeljkih in sredah od 14:30 do 18. ure v računalniški učilnici UPI – ljudske univerze Žalec . Predvideni termini: 14.6., 19.6., 21.6., 26.6., 28.6., 3.7., 5.7., 10.7., 12.7., 17.7., 19.7. in 24.7.

 

Predavateljica: mag. Darja Pungartnik Trantura

 

Program bomo izvedli za zaposlene v okviru projekta Krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc zaposlenih v Savinjski regiji.


Zaposlene vabimo v brezplačna programa ''  Digitalna fotografija in Učinkovita komunikacija na delovnem mestu''

TPK

   

Brezplačni izobraževalni program ''INDUSTRIJSKA KONOPLJA KOT POTENCIAL SAVINJSKE DOLINE''

tpk_konoplja1tpk_konoplja2

Začetek brezplačnih tečajev v aprilu

V aprilu 2017 začenjamo s tremi brezplačnimi tečaji v okviru projekta Krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc zaposlenih v Savinjski regiji: 

1. ANGLEŠČINA za poslovno sporazumevanje - začetni tečaj (začetek: 17. april) 

2. NEMŠČINA za poslovno sporazumevanje - začetni tečaj (začetek: 18. april) 

3. DIGITALNA FOTOGRAFIJA (začetek: 9. maj) 

Programi so namenjeni zaposlenim 45+ z največ srednješolsko izobrazbo. Kotizacije za udeležbo v programu ni, ker projekt sofinancirata MIZŠ in EU. Programi so namenjeni zaposlenim, zato prosimo, da informacijo delite z zaposlenimi v vašem podjetju. Programi bodo potekali na UPI Žalec v popoldanskem času. 

Prijave sprejemamo po e-pošti na naslov  referat@upi.si do zapolnitve prostih mest. 


Tina Baloh, vodja jezikovnega izobraževanja Language courses and project manager

UPI – ljudska univerza Žalec (Žalec Adult Education Centre) Ulica Ivanke Uranjek 6 3310 Žalec +386 (3)713 35 71, +386 41 699 312,  www.upi.si

Aktivnosti projekta - Krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc zaposlenih v Savinjski regiji

Aktivnosti projekta Krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc zaposlenih v Savinjski regiji 2016- 2019 so v polnem razmahu. Skupaj s članicami Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije (ZISS) smo se odločili, da zaradi večje prepoznavnosti projekta v slovenskem prostoru pripravimo celostno grafično podobo projekta. Naš projekt boste odslej srečali v takšni podobi - upamo, da vam je všeč:

logo_tpk

ppt_tpk_upi

Krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc zaposlenih v Savinjski regiji 2016 - 2019

Zaposleni, ki potrebujete dodatna znanja in / ali izboljšanje kompetenc, VABLJENI v izobraževalne programe.

tpk_letakNa  Javnem razpisu za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019 smo bili za območje Spodnje Savinjske regije izbrani za izvajanje projekta Krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc zaposlenih v Savinjski regiji.

Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

V okviru projekta bomo za zaposlene, ki so nižje izobraženi (manj kot štiri letna srednja šola oziroma ISCED 1-2) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let, izvedli različne 50- in 60-urne izobraževalne programe (računalništvo, jeziki, komunikacija, priprave na NPK…). 

Glavne aktivnosti v okviru projekta so:

  • skupaj s partnerji za zaposlene pripraviti in izvesti ustrezne (v skladu z opravljeno analizo potreb med podjetji in zaposlenimi) in kakovostne izobraževalne programa za krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc s poudarkom na razvoju kompetenc s področja IKT tehnologij;
  • izvajati svetovanje v procesu izobraževanja, ki vključuje naslednje elemente andragoškega dela s ciljno skupino: pripravo izvedbenega načrta, svetovalno podporo med izvajanjem izobraževanja, spremljanje napredovanja in evalvacijo, ki vključuje tudi samooceno udeleženca in popis kompetenc po programu;
  • razvijati in v programe vpeljevati nove učne metode in tehnike v skladu z najnovejšimi ugotovitvami strokovne javnosti;
  • ažurno in v skladu z zahtevami javnega razpisa spremljati izvajanje in doseganje določenih kazalnikov;
  • pripraviti in izvesti usposabljanje za organizatorje in izvajalce izobraževalnih programov;
  • organizatorjem in izvajalcev izobraževalnih programov omogočiti udeležbo na usposabljanjih, povezanih z razpisom, v organizaciji ACS ali ministrstva;
  • izvesti zaključno konferenco;
  • oblikovati trdno konzorcijsko partnerstvo in sistematično skrbeti za izmenjavo dobrih izkušenj in praks;
  • okrepiti sodelovanje med gospodarstvom, izobraževanjem in podpornimi institucijami v Savinjski regiji;
  • skupaj s partnerji izvajati stalne promocijske in evalvacijske aktivnosti in skrbeti za nenehen dvig kakovosti izobraževalnih storitev.

Prijavitelj: UPI – ljudska univerza Žalec

Konzorcijski partnerji: Ljudska univerza Celje, Ljudska univerza Rogaška Slatina, Šolski center Celje, RACIO, družba za razvoj človeškega kapitala d.o.o.

UPI - ljudska univerza Žalec
Biserka Neuholt Hlastec  biserka.neuholt@upi.si
Ljudska univerza Celje
Andrijana Božič andrijana.bozic@lu-celje.si
Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje in kulturo, Rogaška Slatina 
Irena Hostnik irena.hostnik@lu-rogaska.si
RACIO, družba za razvoj človeškega kapitala, d.o.o. 
Karmen Vodenik  karmen.vodenik@racio.si
Šolski center Celje
Špela Kumer spela.kumer@sc-celje.si

Projekt Krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc za zaposlene traja od 17. 6. 2016 do 31. 3. 2019. V tem času načrtujemo, da bomo v izobraževalne programe vključili najmanj 2241 zaposlenih.  

Izobraževalni programi, ki se bodo izvajali v skladu z analizo potreb za celoten konzorcij

a) Javno veljavni programi UŽU: Moje delovno mesto, Izzivi podeželja, Most do izobrazbe, Beremo in pišemo skupaj, Knjige so zame
b) Javno veljavni program Slovenščina kot drugi in tuji jezik
c) Javno veljavni program Začetna integracija priseljencev
d) Programi SNIO:
Poslovno sporazumevanje v tujem jeziku, Opolnomočenje za zdrav način življenja
Učinkovita komunikacija na delovnem mestu, Uporabna matematična znanja na delovnem mestu
Podjetnost na podeželju, Učenje za trajnostni razvoj, Opolnomočenje na prehodu v zrelejše obdobje, Osebna in poslovna učinkovitost
d) Programi priprav za prijavo v postopek pridobitve kvalifikacije oziroma certifikata
Priprave na izpit iz slovenščine na osnovni ravni, Prva pomoč za socialne oskrbovalke, Priprave na NPK v gospodinjskih in podobnih storitvah, Priprave na NPK v gradbeništvu, Priprave na NPK v  pekarstvu in slaščičarstvu, Priprave na NPK v prometnih gradnjah, Priprave na NPK v strojništvu, Priprave na NPK v kozmetičnih storitvah
e) Javno veljavni program Računalniška pismenost za odrasle
f) Programi RDO

Excel - osnovni in nadaljevalni, Digitalna pismenost za podjetnike, Digitalna fotografija, Office 365, Svetovni splet in e trženje, Tehnologija me ne bo povozila


Spletna stran organa upravljanja: http://www.svrk.gov.si/ in evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si
Spletna stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: http://www.mizs.gov.si/
Izvedeni izobraževalni programi v okviru projekta Krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc v Savinjski regiji 2016 - 2019

Leto 2019

- 2 izvedbi programov RAČUNALNIŠKO DIGITALNO OPISMENJEVANJE

1. RDO Excel – začetni in nadaljevalni; namenjen je bil zaposlenim posameznikom, potekal je v računalniški učilnici UPI Žalec; pričel se je 19. 12. 2018 in končal 22. 2. 2019; trajanje 50 ur; 10 udeležencev.

2. RDO Excel – začetni in nadaljevalni; namenjen je bil zaposlenim v podjetju GKN Driveline; potekal je na sedežu podjetja; pričel se je 25. 1. 2019 in končal 1. 3. 2019; trajanje 50 ur; 10 udeležencev.

- 7 izvedb programa SPLOŠNO NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

1. SNIO Poslovno sporazumevanje v tujem jeziku – angleščina; namenjen je bila zaposlenim posameznikom; potekal je v jezikovni učilnici na UPI-ljudski univerzi Žalec; pričel se je 3. 10. 2018 in zaključil 30. 1. 2019; 50 ur; 9 udeležencev.

2. SNIO Poslovno sporazumevanje v tujem jeziku – angleščina; namenjen je bil zaposlenim posameznikom in je potekal v prostorih Medobčinske splošne knjižnice Žalec, enota Braslovče; pričel se je 9. 10. 2018 in končal 31. 1. 2018; 50 ur; 15 udeležencev.

3. SNIO Poslovno sporazumevanje v tujem jeziku – angleščina; namenjen je bil zaposlenim posameznikom in je potekal v prostorih Medobčinske splošne knjižnice Žalec, enota Braslovče; pričel se je 19. 2. 2019 in zaključil 31. 3. 2019; 50 ur; 12 udeležencev.

4. SNIO Poslovno sporazumevanje v tujem jeziku – nemščina; namenjen je bil zaposlenim posameznikom in je potekal v jezikovni učilnici na UPI-ljudski univerzi Žalec, pričel se je 16. 1. 2019 in zaključil 27. 3. 2019; 50 ur; 7 udeležencev.

5. SNIO Poslovno sporazumevanje v tujem jeziku – nemščina; namenjen je bil zaposlenim v podjetju Bastl-Reduktor in je potekal v jezikovni učilnici na UPI-ljudski univerzi Žalec, pričel se je 25. 9. 2018 in zaključil 25. 1. 2019; 50 ur; 7 udeležencev.

6. SNIO Poslovno sporazumevanje v tujem jeziku – nemščina; namenjen je bil zaposlenim posameznikom in je potekal v jezikovni učilnici na UPI-ljudski univerzi Žalec, pričel se je 18. 10. 2018 in zaključil 14. 2. 2019; 50 ur; 7 udeležencev.

7. SNIO Poslovno sporazumevanje v tujem jeziku – nemščina; namenjen je bil zaposlenim posameznikom in je potekal v jezikovni učilnici na UPI-ljudski univerzi Žalec, pričel se je 9. 1. 2019 in zaključil 8. 3. 2019; 50 ur; 13 udeležencev.

- 1 izvedba programa SLOVENŠČINA KOT DRUGI IN TUJI JEZIK

1. Slovenščina kot drugi in tuj jezik – Bastl-Reduktor; namenjen je bil zaposlenim migrantom v podjetju Bastl-Reduktor in je potekal v prostorih podjetja; pričel se je 17. 9. 2018 in zaključil 17. 1. 2019; 50 ur; 11 udeležencev.

Leto 2018

- 11 skupin programa SNIO Poslovno sporazumevanje v tujem jeziku;

- 4 skupine programa RDO – Excel – začetni in nadaljevalni, Tehnologija me ne bo povozila;

- 3 skupine programa SLOVENŠČINA KOT DRUGI IN TUJI JEZIK;

- 1 skupino programa SNIO Učinkovita komunikacija na delovnem mestu.


Leto 2017

- 2 izvedbi programa POSLOVNO SPORAZUMEVANJE V TUJEM JEZIKU (ANGLEŠČINA, NEMŠČINA);

- 1 izvedba PRIPRAV NA IZPIT IZ SLOVENŠČINE NA OSNOVNI RAVNI;

- 2 izvedbi programa RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA ODRASLE (NOVEM, UPI)

- 11 izvedb programa RAČUNALNIŠKO DIGITALNO OPISMENJEVANJE (UPI, DIGITALNA FOTOGRAFIJA, EXCEL, BSH – 6 skupin, DU POLZELA, TEHNOS);

- 3 izvedbe programa SNIO UČINKOVITA KOMUNIKACIJA NA DELOVNEM MESTU (ECE, DU POLZELA, ZAVOD SV. RAFAELA VRANSKO);

- 1 izvedba programa UŽU IZIVI PODEŽELJA.

Zaključna konferenca pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016 - 2019 (Brdo pri Kranju)

Biserka Neuholt Hlastec je na zaključni konferenci pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016-2019 dne 15. 2. 2019 na Brdu pri Kranju sodelovala kot govornica. 

V prispevku z naslovom Za korak naprej v karieri je predstavila svetovalno dejavnost kot podporo izvajanju projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc. Svetovanje in projekt  Krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc zaposlenih v Savinjski regiji 2016-2019 gresta z roko v roki, sta komplementarna in drug drugega podpirata pri doseganju skupnih ciljev, ki so izboljšanje kompetenc zaposlenih, ohranjanje zaposlitev, večja fleksibilnost v zaposlovanju, zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela. V predstavitvi je Biserka N.H. spregovorila o tem, kako je svetovanje podpiralo ključne faze izvajanja projekta, pojasnila je, zakaj je tako pomembno poznati potrebe ciljnih skupin ter se na koncu še ozrla v prihodnost – z izzivi za naprej. Celotno predstavitev si lahko ogledate TUKAJ

IMG_9407IMG_9423IMG_9233IMG_9070tpk_brdo

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014–2020, prednostna os: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.