Šola prijaznih ljudi

Niste našli želenih informacij?

S pomočjo UPI svetovalke odgovore dobite hitro in brez dodatnega brskanja.
Ponujamo vam:
Poklepetajte z nami v živo.
03 713 35 76
Pišite nam preko e-pošte.
Pošljite nam e-obrazec.

Projekti - UPI ljudska univerza Žalec Namenjeni so vsem prebivalcem Spodnje Savinjske doline

Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih 2017

Projekt je namenjen vsem odraslim, ki niso zaposleni, še posebej pa tistim ranljivim skupinam odraslih, ki so v našem okolju v slabšem položaju, ki imajo težji dostop do izobraževanja, so manj izobražene in izobraževalno manj dejavne.

Projekt financira/sofinancira:
Evropski socialni sklad in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Obdobje trajanja projekta:
Od 1. 1. 2017 do 30. 11. 2017
Vrednost projekta:
754.441,38 EUR
Ciljna skupina:
Brezposelni
Partnerji/sponzorji projekta:
UPI-Ljudska univerza Žalec, Ljudska univerza Celje, Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje in kulturo, Rogaška Slatina, Razvojna agencija Kozjansko (OE Ljudska univerza Šentjur)
Dobrodošlica vsem 14 strateškim partnerjem

V torek, 24. oktobra 2017 smo v naši svetovalni dejavnosti razširili strateški svet, ki odslej deluje v precej večjem sestavu.

isio_strateški svet_1isio_strateški svet_2

Uspešno izvedeni 13. Dnevi slovenskih svetovalnih središč

Svetovalna središča za izobraževanje odraslih (središča ISIO) in Andragoški center Slovenije smo letos že trinajsto leto zapored organizirali Dneve slovenskih svetovalnih središč. Poglavitni namen je promocija formalnih in neformalnih izobraževalnih programov v lokalnih okoljih, kjer svetovalna središča delujejo. Letošnji dnevi slovenskih svetovalnih središč so se odvijali v obdobju med 27. in 29. septembrom. V tem času smo želeli povečati prepoznavnost svetovalnega središča v lokalnem okolju ter hkrati predstaviti ljudem, kakšne možnosti svetovanja in podpore ponujamo. Svojo dejavnost smo predstavljali na mestih, kjer so informacije dosegle čim večje število odraslih: v četrtek, 28. septembra, smo gostovali v  Supermarketu Tuš Žalec in v petek, 29. septembra v City Centru Celje.

isio_1

Stojnica v Supermarketu Tuš Žalec (28.9.2017)_foto: arhiv UPI

isio_2

Stojnica v City Centru Celje (29.9.2017)_foto: arhiv UPI

Partnerski sestanek

Na UPI - ljudski univerzi Žalec smo 21. aprila 2017 izvedli partnerski sestanek, ki so se ga udeležili predstavniki vseh konzorcijskih partnerjev.

partnerski sestanek_isio

foto: arhiv UPI

Aktualno

V januarju smo izvedli dve delavnici na temo »Načrtovanje kariere«, kjer smo skupaj s študenti višjih strokovnih šol spoznavali trg dela ter kompetence načrtovanja kariere.

isio_1

Delavnica na Višji strokovni šoli Šentjur (20.1.2017)_foto: arhiv UPI

isio_2

Višja strokovna šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje (23.1.2017)_foto: arhiv UPI

O projektu:

Na Javnem razpisu za sofinanciranje dejavnosti informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih v letu 2017, smo bili za območje Spodnje Savinjske regije izbrani za izvajanje dejavnosti Informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih v letu 2017 .

Namen projekta je kakovostno izvajanje dejavnosti ISIO pred vključitvijo v izobraževanje, med izobraževanjem in po končanem izobraževanju ter povečanje vključenosti v vseživljenjsko učenje zlasti ranljivih skupin odraslih.

Glavne aktivnosti projekta so:

- Analiza potreb po izobraževanju in razvoju kariere, izdelava načrta izobraževanja in razvoja kariere, izdelava portfolija, izvajanje postopkov ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja;

- Usmerjanje k vpisu v izobraževanje, usposabljanje, potrjevanje kvalifikacij…;

- Sodelovanje s ključnimi deležniki na ravni statistične regije.

 

Projekt je namenjen vsem odraslim, ki niso zaposleni, še posebno ranljivim skupinam, ki potrebujejo pomoč pri vključevanju v izobraževanje, med izobraževanjem in po končanem izobraževanju, ter povečanju vključenosti v vseživljenjsko učenje.

Če ste brezposelni in potrebujete pomoč pri vključitvijo na trg dela, oziroma pomoč pri izobraževanju, potem vas vabimo na OSEBNO SVETOVANJE, v katerem boste lahko:

- analizirali svoje potrebe po izobraževanju, si zastavili ustrezne cilje in načrt za njihovo uresničitev,

- prepoznali in vrednotili svoje neformalno pridobljeno znanje, spretnosti in kompetence, ter

- koristili poglobljeno svetovalno podporo strokovnjaka, s pomočjo katerega boste lažje dosegli svoje cilje.

Vse storitve bomo v konzorciju štirih partnerjev  BREZPLAČNO ponujali v celotni Spodnji Savinjski regiji.

Več info na tel. : 03 713 35 76 ali 041 699 260; e-pošta: Darja.Luznik@upi.siali na spletni strani www.upi.si.


PRIJAVITELJ IN KOORDINATOR PROJEKTA – POSLOVODEČI PARTNER: UPI – LJUDSKA UNIVERZA ŽALEC

KONZORCIJSKI PARTNERJI:

UPI – ljudska univerza Žalec

Marjana Rogel Peršič

marjana.persic@upi.si

Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje in kulturo, Rogaška Slatina

Irena Hostnik

irena.hostnik@lu-rogaska.si

Ljudska univerza Celje

Stanislav Žlof

stanislav.zlof@lu-celje.si

Razvojna agencija Kozjansko (OE Ljudska univerza Šentjur)

Alenka Testaniere

alenka.testaniere@lusentjur.si

 

Projekt  Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih v letu 2017 izvajamo v obdobju od 1.1.2017 do 30.11.2017. V tem obdobju bomo v projekt v konzorciju štirih partnerjev vključili najmanj 1520 udeležencev ter 20 skupin.