Šola prijaznih ljudi

Niste našli želenih informacij?

S pomočjo UPI svetovalke odgovore dobite hitro in brez dodatnega brskanja.
Ponujamo vam:
Poklepetajte z nami v živo.
03 713 35 76
Pišite nam preko e-pošte.
Pošljite nam e-obrazec.

Projekti - UPI ljudska univerza Žalec Namenjeni so vsem prebivalcem Spodnje Savinjske doline

Dvig ravni pismenosti

Projekt Dvig ravni pismenosti združuje različna usposabljanja, ki so namenjena tako brezposelnim kot tudi zaposlenim, staršem in otrokom, starejšim odraslim…

Projekt financira/sofinancira:
Projekt sofinancirata EU in Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
Obdobje trajanja projekta:
1.10.2012 / 30.6.2013
Vrednost projekta:
Ciljna skupina:
Partnerji/sponzorji projekta:

V oktobru 2012 smo pričeli z izvedbo tečajev Računalniška pismenost za odrasle in računalniško digitalno opismenjevanje

Še vedno pa vpisujemo v brezplačne programe Usposabljanja za življenjsko uspešnost

Informacije in prijave: Biserka Neuholt Hlastec; elektronska pošta: biserka.neuholt@upi.si; tel.: 03 713 35 68

Projekt Dvig ravni pismenosti združuje različna usposabljanja, ki so namenjena tako brezposelnim kot tudi zaposlenim, staršem in otrokom, starejšim odraslim… Projekt, ki se bo zaključil 30. 6. 2013, sofinancirata EU in Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, zato je vključitev v vse izobraževalne programe za udeležence brezplačna.

V šolskem letu 2012/13 bomo v okviru projekta Dvig ravni pismenosti izvedli naslednje izobraževalne programe: 

•    UŽU MOST DO IZOBRAZBE (1 skupina),
•    UŽU BEREMO IN PIŠEMO SKUPAJ (1 skupina),
•    UŽU MOJ KORAK (1 skupina),
•    UŽU IZZIVI PODEŽELJA (1 skupina),
•    UŽU MOJE DELOVNO MESTO (1 skupina),
•    UŽU RAZGIBAJMO ŽIVLJENJE Z UČENJEM (1 skupina) 

ter programa za izboljšanje računalniške pismenosti 

•    RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA ODRASLE (1 skupina) in
•    RAČUNALNIŠKO DIGITALNO IZOBRAŽEVANJE ZA ODRASLE (1 skupina).

Vključitev v vse programe je za udeležence BREZPLAČNA.
Za informacije in prijave pokličite Biserko Neuholt Hlastec, elektronska pošta: biserka.neuholt@upi.si; tel.: 03/713 35 68 .


UŽU razgibajmo življenje za učenje

Razgibajmo življenje z učenjem je namenjen starejšim odraslim, praviloma upokojenim in neaktivnim na trgu dela, ki si želijo pridobiti temeljne spretnosti, povezane s pismenostjo, kar jim omogoča lažje obvladovanje situacij v vsakdanjem življenju, večjo samostojnost in odgovornost v življenju, vključevanje v različne družbene dejavnosti in dvig samozavesti ter kakovosti življenja. Program obsega 120 ur.


UŽU moje delovno mesto

Moje delovno mesto je namenjen manj izobraženim zaposlenim na delovnih mestih, ki se ukinjajo, ter tistim zaposlenim, ki želijo pridobiti osnovnošolsko ali poklicno izobrazbo. Program omogoča pridobivanje nekaterih enakovrednih splošnoizobraževalnih znanj v osnovni šoli ter nižjem poklicnem izobraževanju. Izobraževanje izvajata najmanj dva usposobljena učitelja in poteka praviloma v prostorih podjetja, v katerem so zaposleni udeleženci programa. Program obsega 350 pedagoških ur.


UŽU moj korak

Moj korak je namenjen odraslim s posebnimi potrebami. Glavni namen programa je obnavljanje in pridobivanje temeljnega znanja in spretnosti, kar udeležencem omogoča lažje obvladovanje situacij v vsakdanjem življenju, večjo samostojnost in odgovornost, vključevanje v različne družbene dejavnosti ter dvig samozavesti in posledično kakovosti življenja. Program obsega 120 ur in ga vodita posebej usposobljena učitelja.


UŽU izzivi podeželja

Izzivi podeželja je namenjen odraslim, ki živijo na podeželju in želijo izkoristiti priložnosti, ki jim jih to okolje ponuja. Glavni namen programa je prepoznavanje prednosti življenja na podeželju in načinov, kako te prednosti izkoristiti za izboljšanje svojega socialnega in ekonomskega položaja . Udeleženci se naučijo prepoznati zaposlitvene priložnosti na podeželju in pridobijo ter dopolnijo znanja s področij: etnološke in geografske posebnosti, zdravje, zdrava prehrana, aktivno preživljanje prostega časa, komunikacija in medosebni odnosi, vseživljenjsko učenje in uporaba pravopisa v vsakdanjem življenju … Udeleženci si ogledajo tudi primere dobrih praks iz ožjega in širšega okolja. Delo v skupini vodita dva usposobljena učitelja. Program obsega 120 pedagoških ur


UŽU most do izobrazbe

Most do izobrazbe je namenjen odraslim, ki so se že ali se še bodo vključili v nadaljnje formalno izobraževanje. Ti bodo v programu obnovili ali pridobili temeljno znanje in spretnosti (pismenost, raba računalnika, razvijanje socialnih spretnosti, usposabljanje za vseživljenjsko učenje, aktivno državljanstvo, spoznavanje učnih metod), ki jim bodo omogočale lažje obvladovanje učne snovi. Program obsega od 100 do 120 pedagoških ur.


UŽU beremo in pišemo skupaj

Beremo in pišemo skupaj je namenjen staršem otrok na začetku šolanja, ki bi radi obnovili svoje spretnosti (branje, pisanje, računanje, raba računalnika, socialne spretnosti, aktivno državljanstvo), zato da bi pomagali svojim otrokom pri opismenjevanju in učenju. V programu skupaj sodelujejo starši in otroci. Program obsega 75 pedagoških ur


Računalniško digitalno opismenjevanje

Cilj tečaja je izboljšati računalniško in digitalno pismenost udeležencev ter jim omogočiti hitrejšo integracijo v informacijsko družbo. V tečaju bodo udeleženci pridobili osnovno računalniško znanje, se usposobili za uporabo sodobnih računalniških naprav in za sodelovanje v komunikaciji prek sodobnih komunikacijskih poti (elektronska pošta, Skype, Facebook …). Predznanje ni potrebno. Tečaj obsega 50 pedagoških ur.


Računalniška pismenost za odrasle

V tem tečaju udeleženci spoznajo teoretične osnove računalništva, naučijo se delati z datotekami in urejevati besedila ter uporabljati internet in elektronsko pošto. Na koncu tečaja z zaključnim testom izvedemo preverjanje računalniškega znanja. Udeležencem, ki so pri reševanju testa uspešni, izdamo javno veljavno potrdilo Računalniška pismenost za odrasle. Tečaj obsega 60 pedagoških ur.