Šola prijaznih ljudi

Niste našli želenih informacij?

S pomočjo UPI svetovalke odgovore dobite hitro in brez dodatnega brskanja.
Ponujamo vam:
Poklepetajte z nami v živo.
03 713 35 76
Pišite nam preko e-pošte.
Pošljite nam e-obrazec.

Projekti - UPI ljudska univerza Žalec Namenjeni so vsem prebivalcem Spodnje Savinjske doline

Digi-Lance4SE

Prepričani smo, da cilji tega projekta podpirajo dve pomembni temi na dnevnem redu EU: 1) poskrbeti, da bo digitalna preobrazba koristila ljudem in podjetjem, hkrati pa pomagati pri doseganju ciljev trajnostnega gospodarskega razvoja 2) sposobnost ljudi, da so podjetni, upravljajo kompleksne informacije, razmišljajo samostojno in ustvarjalno, pametno uporabljajo vire, tudi digitalne, in učinkovito komunicirajo. Ustanovitev novega podjetja, ki pomeni prevzemanje tveganja, za večino ljudi ne pride v poštev, preprosto zato, ker posebnega potrebnega znanja in spretnosti ni v tradicionalnih šolskih programih. Ta pobuda je še bolj zahtevna, če ciljna skupina vključuje ranljive skupine in socialno izključene osebe (Rome, migrante, podeželske prebivalce, osebe, ki jim grozi revščina). V tem kontekstu obstaja jasna potreba po zagotovitvi dostopa do ustreznih učnih gradiv, izobraževalcev in podpornih centrov, ki bi lahko odrasle udeležence izobraževanja opremili s podjetniškimi spretnostmi, spodbujali njihovo ustvarjalnost, spodbujali njihove pobude in krepili njihovo samozavest, da bi lahko ustanovili novo podjetje, ki bi ustrezalo potrebam njihove skupnosti in hkrati zagotavljalo rešitve za trajnostni razvoj in socialno vključenost. Na podlagi ocene potreb, ki so jo opravili člani konzorcija v vsaki državi, bo ta projekt izobraževalcem, učečim se odraslim in zainteresiranim podjetnikom zagotovil vire za usposabljanje, mentorstvo, dostop do starejših podjetnikov in usposobljenih izobraževalcev socialnega podjetništva z razvojem, izvajanjem in preskušanjem novega pristopa za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetniškega razmišljanja, digitalnih rešitev za socialne inovacije, s čimer bodo učeči se odrasli lahko prispevali k trajnostnemu razvoju skupnosti, v katerih deluje 6 partnerskih organizacij.

Projekt financira/sofinancira:
Evropska unija, Erasmus+
Obdobje trajanja projekta:
1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Vrednost projekta:
399.237,00 €
Ciljna skupina:
Izobraževalci odraslih, mentorji, deležniki, odrasli udeleženci
Partnerji/sponzorji projekta:
Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften (Nemčija), Asociatia Consultantilor in Dezvoltare Comunitara - ACDC (Romunija), Duemilauno Agenzia Sociale (Italija), Gifted Ireland (Irska), UPI - ljudska univerza Žalec (Slovenija), KOISPE Diadromes (Grčija)

Socialno podjetništvo v okviru digitalne preobrazbe in socialnih inovacij je ključno za reševanje gospodarskih, socialnih in okoljskih izzivov Evrope. Socialno podjetništvo spodbuja rast, ki je pravičnejša, bolj zelena in zasidrana v lokalnih skupnostih ter predstavlja model, ki ceni socialno kohezijo kot pravi vir skupnega bogastva. Socialni podjetnik uporablja poslovna orodja za reševanje družbenih in/ali okoljskih problemov, saj se uspeh v socialnem podjetništvu meri predvsem s stopnjo družbenega vpliva in ne le z denarnim dobičkom. Ustanovitev novega podjetja, ki pomeni prevzemanje tveganja, za večino ljudi ne pride v poštev, preprosto zato, ker potrebnih posebnih znanj in spretnosti ni v tradicionalnih učnih načrtih šol. Ta pobuda je še bolj zahtevna, če ciljna skupina vključuje ranljive skupine in socialno izključene osebe (Rome, migrante, podeželje, ljudi, ki jim grozi revščina). V času, ko je zaposlovanje posameznikov, ki so zaradi svoje prikrajšanosti precej oddaljeni od trga dela, vse težje, je nujno, da ustvarimo delovna mesta za take skupine, ena od rešitev pa je olajšati ustanavljanje in delovanje socialnih zadrug, ki ponujajo realne, plačane in trajnostne možnosti zaposlitve v podpornem delovnem okolju.

V tem kontekstu obstaja jasna potreba po ustvarjanju dostopa do ustreznih učnih gradiv, izobraževalcev in podpornih centrov, ki bi lahko odrasle udeležence izobraževanja opremili s podjetniškimi spretnostmi, spodbujali njihovo ustvarjalnost, spodbujali njihove pobude in krepili njihovo samozavest, da bi lahko ustanovili novo podjetje, ki bi ustrezalo potrebam njihove skupnosti in hkrati zagotavljalo rešitve za trajnostni razvoj in socialno vključenost.

Na podlagi ocene potreb, ki so jo opravili člani konzorcija v vsaki državi, bo ta projekt izobraževalcem, učečim se odraslim in zainteresiranim podjetnikom zagotovil vire za usposabljanje, mentorstvo, dostop do starejših podjetnikov in usposobljenih izobraževalcev za socialno podjetništvo. Hkrati bomo identificirali, spodbujali in spremljali udeležence izobraževanja odraslih v njihovem podjetniškem procesu ter izboljšali njihove pobude, znanje in spretnosti.

Namen projekta je razviti, izvajati in preizkusiti nov pristop za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetniškega razmišljanja, digitalnih rešitev za socialne inovacije, ki učečim se odraslim omogoča, da prispevajo k trajnostnemu razvoju skupnosti, v katere je vključenih 6 partnerskih organizacij.

Glavni cilj projekta je razvoj socialno podjetniških pristopov, ki temeljijo na digitalnih orodjih, in praktičnega programa usposabljanja za udeležence izobraževanja odraslih ter izboljšanje kompetenc izobraževalcev odraslih z vključevanjem partnerjev iz akademskega področja, zasebne in civilne družbe, ki predstavljajo države zahodne, srednje in vzhodne Evrope.

Naš projektni cilj podpira dve pomembni temi programa EU:

1) poskrbeti, da bo digitalna preobrazba koristila ljudem in podjetjem, hkrati pa pomagati pri doseganju ciljev trajnostnega gospodarskega razvoja,

2) sposobnost ljudi za podjetništvo, upravljanje kompleksnih informacij, samostojno in ustvarjalno razmišljanje, pametno uporabo virov in učinkovito komuniciranje.