Šola prijaznih ljudi

Niste našli želenih informacij?

S pomočjo UPI svetovalke odgovore dobite hitro in brez dodatnega brskanja.
Ponujamo vam:
Poklepetajte z nami v živo.
03 713 35 76
Pišite nam preko e-pošte.
Pošljite nam e-obrazec.

Projekti - UPI ljudska univerza Žalec Namenjeni so vsem prebivalcem Spodnje Savinjske doline

Center za družine UPI Ljudska univerza Žalec

Center za družine UPI predstavlja osrednji prostor v lokalnem okolju, ki je namenjen druženju in zagotavljanju potreb različnih oblik družin v vseh življenjskih obdobjih.

Projekt financira/sofinancira:
Minstrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS in Občina Žalec
Obdobje trajanja projekta:
Vrednost projekta:
Ciljna skupina:
Partnerji/sponzorji projekta:
Utrinki brezplačnega organiziranega zimskega počitniškega varstva otrok od 1. do 5. razreda

Tematika zimskih počitnic ZDRAVO JE KUL!, v času od 20. do 24. 2. 2017 je bila šport, športne aktivnosti in zdrav način življenja. Otroci so spoznali idejo »zdrav duh v zdravem telesu« in čez celoten teden aktivno sodelovali pri pripravi aktivnosti. Sami so si pripravili zdrav zajtrk in kosilo ter tako praktično spoznavali hrano in pripravo le te. Veliko časa smo posvetili športnim aktivnostim.

zimsko varstvo

UTRINKI jesenskega varstva otrok v Centru za družine UPI

Tudi med krompirjevimi počitnicami smo na Upi-ju v okviru projekta Center za družine izvajali počitniško varstvo za vaše najmlajše. Otroci so se zabavali ob peki kolačkov, se učili ročnih spretnosti v šiviljski delavnici in ustvarili čudovite jesensko obarvane likovne izdelke.

varstvo jesen.

BREZPLAČNO jesensko varstvo otrok

Center za družine UPI organizira brezplačno jesensko varstvo otrok (od 1. do 5. razreda).

varstvo jesen

Izpolnite Prijavnica s soglasjem.

Oktobrske BREZPLAČNE delavnice

VABLJENI na oktobrske brezplačne delavnice za vse generacije.

czd_aktivnosti_oktober

Počitniške aktivnosti za otroke

JESENSKE IN ZIMSKE POČITNIŠKE AKTIVNOSTI bomo namenili osnovnošolcem od 5. do 9. razreda, izvedli pa jih bomo med jesenskimi počitnicami v l. 2015 in zimskimi počitnicami v februarju 2016. Aktivnosti, ki bodo potekale od ponedeljka do petka, bodo vključevale učenje angleščine/nemščine v kombinaciji s športnimi, ustvarjalnimi in kulturnimi vsebinami. Pri učenju obeh tujih jezikov se bomo posvetili predvsem konverzaciji ter krepitvi in nadgradnji šolskega znanja.

JEZIKOVNA ŠOLA ANGLEŠČINE IN NEMŠČINE V ČASU ZIMSKIH POČITNIC na UPI-ju

1. Kdaj bo potekala? Od 22. 2. do 26. 2. 2016, in sicer od 8.00 do 15.30

2. Kdo se je lahko udeleži? Učenci sedmih, osmih ali devetih razredov.

3. Kaj se bo počelo? Poleg učenja JEZIKOV na zabaven in kreativen način bomo vsak dan organizirali različne aktivnosti (športne, ustvarjalne, naravoslovne vsebine). Podroben program šole sledi prihodnji teden.

4. Kdo so učitelji? Jezikovno šolo nemščine bo izvedel prof. Mitja Štorman. POMEMBNO: Jezikovna šola nemščine bo potekala na začetni stopnji, zato predznanje ni potrebno. Jezikovno šolo angleščine bo izvedla prof. Tina Ojsteršek.

5. Kako se prijavim?  PRIJAVE sprejemamo po e-pošti na naslov tina.baloh@upi.si, in sicer do 18. 2. oz. do zapolnitve prostih mest.

POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI V ZVEZI Z JEZIKOVNO ŠOLO

V: Ali mora otrok s seboj prinesti malico?
O: Jesenska šola vključuje malico. V kolikor ima otrok kakšne alergije ali je vegetarijanec, starše
prosimo, da to organizatorju sporočijo pred pričetkom jezikovne šole.
V: Ali je kosilo vključeno v ceno?
O: Kosilo ni vključeno v ceno, ker ni upravičen strošek projekta. Organizator se je pri prejšnjih
izvedbah z bližnjo restavracijo dogovoril za popust. Otroci so odšli na kosilo v spremstvu.
V: Ali je potrebno kupiti kakšen učbenik ali delovni zvezek?
O: Ne. Gradivo otrok dobi na jezikovni šoli.
V: Ali se lahko otrok jezikovne šole udeleži samo tri ali štiri dni namesto vseh pet dni?
O: Namen zimske jezikovne šole je, da zagotovimo skupino otrok, ki bodo prihajali vsak dan.
V: Ali so potrebna kakršna koli doplačila za ostale aktivnosti?
O: Vse aktivnosti (razen kosila) so vključene v program.

TOČKA NEFORMALNEGA DRUŽENJA

Točka neformalnega druženja na UPI-ju omogoča medvrstniško druženje otrok in mladostnikov ter tudi druženje staršev. Prostor je prijetno opremljen z mizami in stoli, igračami, blazinami in didaktičnimi pripomočki (družabne igre, tabla, projektor, platno) ter umivalnikom s pitno vodo. V učilnici je pripravljeno mesto z računalnikom in dostopom do interneta, ki je po potrebi na voljo uporabnikom kot sredstvo informiranja in učenja.

Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek Sobota Nedelja
9.00 – 17.00 9.00 – 17.00 10.00 – 18.00 9.00 – 17.00 8.00 – 16.00 ZAPRTO ZAPRTO
Organizirano občasno varstvo otrok

ORGANIZIRANO OBČASNO VARSTVO OTROK bomo, za osnovnošolce od 1. do 5. razreda, izvedli v času poletnih, jesenskih in zimskih počitnic ter bo prednostno namenjeno otrokom staršev s slabšim ekonomskim statusom, ki si plačljivega varstva ne morejo privoščiti, družinam, ki nimajo utrjenih socialnih mrež (priseljenci), enostarševskim družinam in otrokom staršev, ki se izobražujejo oziroma sodelujejo na posameznih delavnicah. Starše bomo tako podprli pri usklajevanju družinskega in poklicnega življenja, jim omogočili čas za izpolnitev svojih obveznosti ter nenazadnje tudi medsebojno druženje in navezovanje stikov.

AKTUALNO

V času od 27. do 30. 6. 2016 organiziramo brezplačno varstvo z ustvarjalnimi in športnimi delavnicami za osnovnošolce od 1. do 5. razreda.

KDO BO IZVAJAL VARSTVO?
Zimske počitniške aktivnosti bo izvajala vzgojiteljica predšolskih otrok, pomagali pa ji bodo tudi prostovoljci.

KAKO JE UREJENO GLEDE PREHRANE?
Otrokom bomo zagotovili brezplačen zajtrk, popoldansko sadno malico in čaj ne pa tudi kosila, saj zanj niso predvidena projektna sredstva. Starši boste v ponedeljek oddali 20 EUR za kosilo. Ostanek denarja vam bomo vrnili zadnji dan varstva. Otroke bomo na kosilo peljali v okoliške restavracije.

KAKO PRIJAVIM OTROKA?
Prosimo, da izpolnite prijavnico s soglasjem in jo najkasneje do 23. 6. pošljete po e-pošti  na naslov biserka.neuholt@upi.siŠtevilo mest je omejenih.

KONTAKTNA OSEBA
Biserka Neuholt Hlastec: 03 713 35 68, biserka.neuholt@upi.si

POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI

1.      Ali mora otrok na delavnice prinesti kakšne materiale?
To ni potrebno. Vse materiale bo zagotovil organizator.

2.      Ali lahko otrok kosilo prinese od doma in ga poje v šoli?
Lahko. Na UPI-ju razpolagamo z jedilnico, zato otrok lahke poje kosilo na šoli. Hrano mu lahko tudi pogrejemo. O tem nas prosim obvestite.

3.      Ali lahko prijavim več otrok?
Da.

4.      Ali lahko prijavim otroka, ki hodi v 6. ali višji razred OŠ?
Žal ne. Za starejše otroke organiziramo brezplačne jezikovne počitnice, zato jih lahko vključite vanje.

5.      Ali lahko prijavim predšolskega otroka?
Žal ne.

Ustvarjalno in aktivno preživljanje prostega časa za različne skupine otrok in družin

Program JEZIKAMO IN SE IGRAMO je namenjen spodbujanju učenja tujih jezikov skozi igro med predšolskimi otroci in obenem krepitvi medkulturnih kompetenc otrok ter posredno tudi njihovih staršev. Vsebino bomo izvajali v prostorih žalskih vrtcev, predšolski otroci bodo torej novo znanje pridobivali v okviru njim znanega, domačega okolja, zaradi česar bo učenje lažje, hitrejše in prijetnejše. V okviru programa bomo izvedli tudi predstavitve kultur, s katerimi se otroci srečujejo bodisi v vrtcu bodisi v svojem domačem okolju, s čimer bomo otroke »odpirali« za laže sprejemanje medkulturnosti kot temeljnega dela današnje sodobne družbe. S programom ne bomo dodatno obremenjevali staršev, ker bo le-ta potekal takoj po končanem »vrtčevskem« varstvu otrok. Vsem otrokom bomo, ne glede na njihov socialni in ekonomski status, kraj bivanja, spol, omogočali enake možnosti za vključitev v program.

MOTIVACIJSKE DELAVNICE ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE so namenjene osnovnošolcem od 6. do 9. razreda, srednješolcem, brezposelnim mladim, mladim, vključenim v izredno izobraževanje. Namen delavnic je udeležence posameznih skupin naučiti učinkovitega načrtovanja učenja, upravljanja s časom in jim predstaviti različne načine samomotivacije in postavljanja ciljev . Na praktičnih primerih bomo z udeleženci v delavnici poskušali odgovoriti  na naslednja vprašanja: Kaj je nujno in kaj ni nujno opravilo?, Kaj je pomembno in kaj nepomembno opravilo?, Katere »stvari« nam  po nepotrebnem »kradejo« čas?, Kako načrtovati svoje delo? Kako si postavljamo cilje in kako jih uresničujemo? S kom se družiti in skupaj preživeti čas in s kom se ne družiti?, Zakaj si moramo vzeti čas, da pomagamo staršem in najbližjim?, Kaj je učenje?, Zakaj se učimo?, Kako se hitro učiti?, Ali nam bom znanje koristilo v prihodnosti ali ne? Kako se samomotivirati? Delavnice skupno obsegajo 30 ur, namenili pa jih bomo 6 skupinam udeležencev. Delavnice bomo jeseni 2015 in spomladi 2016 izvedli bodisi na UPI Žalec bodisi v dogovoru z osnovnimi šolami, srednjimi šolami, Kriznim centrom za mlade v Celju v njihovih prostorih.

RAČUNALNIŠTVO ZA BABICE IN DEDKE je program, namenjen računalniškemu opismenjevanju starejših. Starejši potrebujejo pri usvajanju računalniškega znanja časovno in vsebinsko njim prilagojen pristop. Potrebno je več utrjevanja, ponavljanja snovi ter povezovanja le-te z resničnim življenjem. Znanje računalništva za starejše pomeni tudi boljšo vključenost v družbo in trdnejšo povezavo z mlajšimi generacijami. Program bomo izvedli jeseni in spomladi za 2 skupini udeležencev.

Krepitev socialne vključenosti

V programu KREPITEV JEZIKOVNIH KOMPETENC ZA BOLJŠO SOCIALNO VKLJUČENOST BREZPOSELNIH bomo krepili jezikovne kompetence brezposelnih, pri čemer bomo prednostno vključevali brezposelne mlajše ženske in ženske samohranilke. Program bo potekal jeseni 2015 (dvakrat tedensko; skupno 120 ur; 2 skupini) in spomladi 2016 (dvakrat tedensko; 120 ur; 2 skupini). Znanje tujih jezikov je za brezposelne osebe ključnega pomena, saj so zaradi njega bolj zaposljivi doma in nenazadnje tudi v tujini. Vključitev v izobraževanje pomeni za brezposelne osebe krepitev socialne vključenosti, saj pri njim povzroča pozitivne spremembe pri spoznavanju lastnih potencialov in vrednosti, v njih prebudi motivacijo za akcijo in tudi željo po nečem novem.

V okviru programa POMOČ PRI PISANJU DOMAČIH NALOG IN UČENJU TER VKLJUČEVANJU V DRUŽBO bomo osnovnošolskim otrokom – migrantom pomagali pri pripravi domačih nalog. Vključili bomo predvsem tiste otroke, ki jim njihovi starši pri domačih nalogah ne morejo biti v veliko pomoč, ker tudi sami slabo obvladajo slovenski jezik oziroma so slabše izobraženi. V program, ki ga bo sicer izvajala Biserka Neuholt Hlastec, bomo vključili tudi prostovoljki Cvetko Mastnak Čulk in Aleksandro Delovo Škoflek, ki bosta migrantom na manj formalen način pomagali pri premagovanju ovir pri vključitvi v slovensko družbo, in sicer tako, da jih bosta spremljali pri urejanju zadev na upravni enoti, v trgovini, šoli, zdravniku. Program bo migrantom omogočal tudi druženje in navezovanje stikov. Program bo potekal v učilnici na UPI Žalec, ob sredah od 14. do 17. ure.

CENTER ZA DRUŽINE UPI predstavlja osrednji prostor v lokalnem okolju, ki je namenjen druženju in zagotavljanju potreb različnih oblik družin v vseh življenjskih obdobjih. Vsebine, ki jih izvajamo v okviru Centra prispevajo k lažjemu usklajevanju poklicnega, družinskega in zasebnega življenja, krepitvi enakih možnosti žensk in moških ter nudijo informacije in znanja za kvalitetno življenje posameznic in posameznikov oziroma družin.

Vizija CENTRA ZA DRUŽINE UPI je postati informativna, edukativna in podporna institucija za vse družinske člane, ki zagotavlja varen prostor za druženje različnih generacij in ponuja priložnosti za prenos znanj, vrednot, dobrih praks in pozitivnih izkušenj.

V okviru CENTRA ZA DRUŽINE UPI vsem članom razširjene družine – otrokom, staršem, starim staršem,  pa tudi enostarševskim družinam, mladim in bodočim staršem … ponujamo raznovrstne vsebine, ki si jih lahko ogledate pod rubriko "Aktivnosti med projektom"