Šola prijaznih ljudi

Niste našli želenih informacij?

S pomočjo UPI svetovalke odgovore dobite hitro in brez dodatnega brskanja.
Ponujamo vam:
Poklepetajte z nami v živo.
03 713 35 76
Pišite nam preko e-pošte.
Pošljite nam e-obrazec.

Projekti - UPI ljudska univerza Žalec Namenjeni so vsem prebivalcem Spodnje Savinjske doline

CCCWA - Circle of Competences for Community Work with adults

V projektu želimo izboljšati osnovne veščine in ključne kompetence pri udeležencih v izobraževanju odraslih.

Projekt financira/sofinancira:
Evropska unija, Erasmus+
Obdobje trajanja projekta:
1. 10. 2017 - 30. 9. 2019
Vrednost projekta:
59.000,00 EUR
Ciljna skupina:
Udeleženci izobraževanja odraslih z manj priložnostmi (npr. migranti, brezposelni...) oziroma z različnimi težavami pri izobraževanju, vključevanju v družbo in na trg dela
Partnerji/sponzorji projekta:
Arci Comitato Territoriale di Catania - Italija, UPI – ljudska univerza Žalec – Slovenia, Pistes Solidaires Mediterranee - Francija, Associacao de Professores de Expressao e Comunicacao Visual - Portugalska
Zaključne aktivnosti projekta

Zadnje avgustovske dni leta 2019 smo se partnerji projekta srečali na zadnjem, četrtem sestanku v Žalcu. Na sestanku smo predstavili dosežene končne rezultate in cilje projekta, se pogovorili o strategijah razširjanja projektnih rezultatov ter si ogledali nekaj primerov dobrih praks v naši okolici (Hiša sadeži družbe v Žalcu, JZ Socio v Celju in obiskali program Začetne integracije priseljencev na UPI Žalec). Na podlagi dobrega medsebojnega sodelovanja smo preverili možnosti nadaljevanja partnerskega sodelovanja tudi v prihodnje.

69420379_727280841053283_5208202180649025536_n       69294202_503906657078677_8078210163762266112_n      69307979_343967876486837_8896250684593143808_n  

Utrinki z zadnjega partnerskega sestanka v Žalcu (28., 29. 8. 2019).

68987125_515125732583127_6299656690295898112_n Rezultat diskusije o vidnih in "nevidnih" rezultatih projekta.

Tretji partnerski sestanek na Portugalskem

Marca 2019 sta se dve naši zaposleni (Mihaela Anclin in Darja Lužnik) udeležili srečanja partnerjev v Viseu na Portugalskem. Na sestanku sta predstavili rezultate vprašalnika in izpostavili druga vprašanja v zvezi s projektnimi aktivnostmi in doseganjem ciljev projekta. 28. in 29. avgusta bomo v Žalcu gostili zaključno srečanje vseh partnerjev, na katerem bomo ocenili dosežke in rezultate projekta ter razpravljali o nadaljnjem možnem sodelovanju.

Poročilo o izvedenih aktivnostih, ki vključuje tudi fotografije, si poglejte tukaj:  2019

V obdobju od novembra 2018 do februarja 2019 so udeleženci skupaj s ciljnimi skupinami pripravljali portfolije. Mihaela Anclin jim je v zvezi s tem nudila potrebno podporo. Decembra 2018 smo projekt  predstavili našim učiteljem in prostovoljcem. Februarja 2019 smo nato pripravili evalvacijski e-vprašalnik za udeležence usposabljanja, da bi ocenili proces priprave portfolijev in uporabnost usposabljanja, ki so se ga udeležili. Odgovori udeležencev so pokazali, da uporabljajo novo pridobljeno znanje, vendar so se soočili z več težavami glede specifičnosti ciljne skupine, kot so nepismenost, nizka motivacija, nizko računalniško znanje, težave pri zbiranju dokumentacije ...

V februarju 2019 smo s pomočjo mentorice - udeleženke usposabljanja - posneli kratek film o pripravi portfolija s strani prostovoljke v Večgeneracijskem centru UPI Žalec in ga prevedli v angleščino. Film je objavljen na spletu: https://www.youtube.com/watch?v=eT-ndmKs0yQ

Od 9. do 15. oktobra 2018 se je pet naših udeležencev in predstavnik projektnega osebja udeležilo usposabljanja v Nicolosiju, Italija. Usposabljanje je bilo namenjeno izmenjavi dobrih praks, kompetenc ter učnih metod z vidika razvijanja veščin in kompetenc ranljivih ciljnih skupin (zlasti tistih z nižje razvitimi veščinami in tistih, ki se pri vključevanju v izobraževanje, družbo ali na trg dela soočajo z različnimi ovirami) ter njihovega vključevanja v širšem smislu. Vsebinsko je program vključeval – poleg »ogrevalnih tehnik« oz. metod za medsebojno spoznavanje udeležencev ter utrjevanje skupinskega duha – naslednje vsebine:

- izmenjava dobrih praks dela z ranljivimi ciljnimi skupinami,

- samostojno učenje in vrednotenje neformalnega učenja,

- podpora učečim se pri upoštevanju njihovim želja in potreb ter premagovanju ovir,

- spodbujanje aktivnega sodelovanja, motiviranja in opolnomočenja učečih se,

- 2 ogleda primerov dobrih praks,

- »popularno izobraževanje« kot orodje v izobraževanju odraslih,

- izmenjava različnih orodij v izobraževanju odraslih.

Dnevno je program trajal od 9.30 do 18.30 ure in je bil zelo intenziven tako v smislu skupinskega kot individualnega dela.

Usposabljanja se je sicer udeležilo več kot 20 različnih posameznikov iz 4 držav (Francije, Slovenije, Portugalske in Italije).

Po vrnitvi v Slovenijo smo izvedli diseminacijsko delavnico za naše sodelavce. Predstavili smo glavne aktivnosti in rezultate usposabljanja. Od novembra do februarja so udeleženci usposabljanja v Italiji nato pripravili različne vrste portfolijev s ciljnimi skupinami, s katerimi delajo: brezposelni, osipniki, prostovoljci, starejši in nizko izobraženi.

Med 20. in 23. majem 2018 je v Marseillu, Francija, potekal drugi partnerski sestanek. Udeležili sta se ga svetovalki Mihaela Anclin in Darja Lužnik.

Tukaj si lahko ogledate kratko poročilo: report of Partners meeting Marseilles.

IMG_20180522_164122_BURST001_COVER IMG_20180522_110443_BURST004

Foto utrinka s partnerskega srečanja pri francoskih partnerjih.


Med 17. in 18. januarjem 2018 je v Catanii, Italija, potekal uvodni partnerski sestanek, ki sta se ga udeležili direktorica Franja Centrih, prof., in svetovalka Mihaela Anclin.

  IMG_20180118_132537    IMG_20180117_170648

Prvo, spoznavno partnersko srečanje

Naš projekt je osredotočen na razvoj osnovnih veščin in ključnih kompetenc udeležencev v izobraževanju odraslih s pomočjo izboljšanja kompetenc predavateljev. V ta namen se bo uvodoma 20 predavateljev iz štirih različnih držav in z različnimi strokovnimi profili ukvarjalo z zbiranjem in izmenjavo dobrih praks in orodij za prepoznavanje preteklih učnih dosežkov udeležencev v izobraževanju odraslih.
V drugem koraku bodo ti predavatelji na podlagi predhodno opravljenega 5-dnevnega usposabljanja testirali in uporabili izbrana orodja  (npr. e-portfolijo) in metode na ciljni skupini 20 udeležencev v izobraževanju odraslih, ki jih bodo skušali motivirati za prepoznavanje, razvoj in razmišljanje o rezultatih svojih preteklih učnih in delovnih izkušenj.

Glavne aktivnosti projekta so:
- izvedeno anketiranje o potrebah predavateljev glede prepoznavanja, razvoja in razmišljanja o rezultatih preteklih učnih in delovnih izkušenj s strani udeležencev izobraževanja odraslih;
- 4 mednarodna partnerska srečanja;
- 1 mednarodni program usposabljanja za predavatelje z namenom izmenjave dobrih praks na področju razvoja osnovnih veščin in ključnih kompetenc ciljne skupine ter na področju vodenja delavnic v različnih lokalnih okoljih za različne ciljne skupine;
-  izvedba 4 lokalnih delavnic v vsaki od štirih držav s skupino vsaj 10 udeležencev v izobraževanju odraslih z manj priložnostmi.