Šola prijaznih ljudi

Niste našli želenih informacij?

S pomočjo UPI svetovalke odgovore dobite hitro in brez dodatnega brskanja.
Ponujamo vam:
Poklepetajte z nami v živo.
03 713 35 76
Pišite nam preko e-pošte.
Pošljite nam e-obrazec.

Projekti - UPI ljudska univerza Žalec Namenjeni so vsem prebivalcem Spodnje Savinjske doline

V projektu Audid se zavedamo pomembnosti odgovornega upravljanja z osebnimi podatki na spletu, zato je naš cilj odraslim pomagati usvojiti znanje in spretnosti,…

Namen projekta BE THE CHANGE - Večgeneracijsko sodelovanje in izmenjava znanj s področja podjetništva, v katerem sodelujemo kot partner, je povezati starejše…

V projektu želimo izboljšati osnovne veščine in ključne kompetence pri udeležencih v izobraževanju odraslih.

Na območju Savinjske regije vsem prebivalcem brezplačno zagotavljalamo kakovostno informiranje in svetovanje za izobraževanje in poklic ter dostop do novih oblik…

Center za družine UPI predstavlja osrednji prostor v lokalnem okolju, ki je namenjen druženju in zagotavljanju potreb različnih oblik družin v vseh življenjskih…

V okviru projekta DIGIT krepimo kompetence za odgovorno upravljanje posameznikove digitalne identitete.

Pri projektu gre za tekmovanje, v katerega bomo pritegnili vse generacije in s katerim bomo na zabaven način popularizirali, širili in razvijali znanje o uporabi…

Projekt Dvig ravni pismenosti združuje različna usposabljanja, ki so namenjena tako brezposelnim kot tudi zaposlenim, staršem in otrokom, starejšim odraslim…

Ključne projektne aktivnosti: pripravljalne aktivnosti, izvedba samih mobilnosti, diseminacija, spremljanje kakovosti in realizacije projektnih ciljev, implementacija…

V projektu raziskujemo uporabo digitalnih orodij na vseh ravneh izobraževanja (osnovnošolsko, srednješolsko in visokošolsko izobraževanje ter izobraževanje…

Namen projekta INCREA je obravnavati dva glavna izziva na področju vključevanja migrantov in beguncev v Evropi, tj. ustreznih jezikovnih spretnosti, pomanjkanje…

Projekt je namenjen vsem odraslim, ki niso zaposleni, še posebej pa tistim ranljivim skupinam odraslih, ki so v našem okolju v slabšem položaju, ki imajo težji…

Projekt je namenjen vsem odraslim, ki niso zaposleni, še posebej pa tistim ranljivim skupinam odraslih, ki so v našem okolju v slabšem položaju, ki imajo težji…

Projekt Krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc 2018 - 2022 je nadaljevanje iztekajočega se projekta Krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc zaposlenih v Savinjski…

Projekt je namenjen vsem zaposlenim, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu.

Namen operacije je, da od marca 2018 do februarja 2019, spremljamo informativne vrednosti onesnaževalcev zraka (prah in hrup) na izbranih mestih v Žalcu in v…

Kako z uporabo IKT sprožiti primarno motivacijo za učenje pri nižje izobraženih?

V šolskem letu 2013/2014 smo v okviru projekta ESS Splošni programi neformalnega izobraževanja odraslih izvedli 9 različnih programov.

V novi medijski dobi smo nenehno obkroženi z vsemi vrstami informacij, od političnih vprašanj do oglaševanja in trženja.

Namen projekta je izboljšati kompetence izobraževalcev za bolj sistematično in kvalitetno uvajanje uporabe digitalnih orodij oz. t. i. kombiniranega učenja.