Šola prijaznih ljudi

Niste našli želenih informacij?

S pomočjo UPI svetovalke odgovore dobite hitro in brez dodatnega brskanja.
Ponujamo vam:
Poklepetajte z nami v živo.
03 713 35 76
Pišite nam preko e-pošte.
Pošljite nam e-obrazec.

VŠ - Gea College Višješolski program

geacollegeVišješolsko izobraževanje poteka v obliki e-študija, izvaja pa ga GEA COLLEGE. E-študij je sodoben način študija, prilagojen zaposlenim študentom, mladim staršem, športnikom in tistim, ki želite prihraniti denar in čas. Ritem študija si določate sami ob stalni podpori predavatelja in tutorja.

Vpisni pogoji: 

  • splošna ali poklicna matura (ali zaključni izpit oz. diploma pred letom 2002);
  • mojstrski ali delovodski oziroma poslovodski izpit, tri leta delovnih iz¬kušenj in opravljen preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

Programi

PROGRAM INFORMATIKA

Znanje za perspektivno karierno pot. Študij nudi napredna znanja na področju informacijskih tehnologij v poslovnem okolju. Potreba sodobne informacijske družbe je nenehno izpopolnjevanje naprednih administrativnih orodij za doseganje večje učinkovitosti.
Cilj: zagotoviti napredna znanja na področju informacijskih tehnologij in sistemov. Posameznika usposobiti za načrtovanje in uvajanje informacijskih rešitev v poslovni sistem.

PROGRAM ORGANIZATOR SOCIALNE MREŽE

Poznavanje in razumevanje socialno varstvenega okolja. Študij omogoča razvijanje komunikacijskih sposobnosti in uporabnih znanj za ustvarjanje socialne mreže.
Cilj: nuditi specializirana znanja s področja organiziranja aktivnosti socialne pomoči in socialne zakonodaje ter socialnih ustanov in organizacij. Posameznika usposobiti za uspešno sodelovanje pri izvajanju dejavnosti socialne preventive.

PROGRAM GOSTINSTVO IN TURIZEM

Izobrazba za zaposlitvene možnosti doma in v tujini. Študij zagotavlja šte-vilne karierne možnosti in obvladovanje različnih področij (znanje tujih jezikov, vodenje in organizacija dogodkov, poznavanje ekonomije, trženja, gastronomi¬je, prava, informatike ter naravne in kulturne dediščine).
Cilji: zagotoviti napredna znanja na področju gostinstva in turizma, ki sta perspektivni gospodarski panogi, in posameznika usposobiti za uspešno delo in razvijanje inovativnih idej na tovrstnih in sorodnih področjih.

PROGRAM EKONOMIST – računovodska in poslovna smer

Znanje za obetavno karierno pot. Študij zagotavlja široko izobrazbo s pou-darkom na področjih komerciale, finančnega poslovanja in računovodstva, ki vsakomur omogoča konkurenčno prednost na trgu dela.
Cilj: nuditi uporabna znanja za vodenje in obvladovanje raznovrstnih poslovnih procesov na področju trženja, prodaje, nabave, logistike, zagotavljanja kakovosti in računovodstva.

PROGRAM POSLOVNI SEKRETAR

Usvajanje uporabnih kompetenc. Študijski program omogoča pridobitev uporabnih znanj (načrtovanje in organizacija delovnih procesov in poslovnih dogodkov, izvajanje analiz in priprava dokumentacije, učinkovitost pri delu in uvajanje sodobnih rešitev).
Cilj: zagotoviti znanja za uspešno vodenje in organizacijo pisarniškega poslovanja ter učinkovito uporabo informacijskih in komunikacijskih orodij.