Šola prijaznih ljudi

Niste našli želenih informacij?

S pomočjo UPI svetovalke odgovore dobite hitro in brez dodatnega brskanja.
Ponujamo vam:
Poklepetajte z nami v živo.
03 713 35 76
Pišite nam preko e-pošte.
Pošljite nam e-obrazec.

UPI - ljudska univerza Žalec Javni zavod za izobraževanje odraslih in mladine

Kratka predstavitev

Kratka predstavitev

UPI – ljudska univerza Žalec je javni zavod za izobraževanje odraslih in mladine. Ustanovljena je bila leta 1975 kot Delavska univerza Žalec. Leta 1990 se je Delavska univerza preimenovala v UPI – ljudsko univerzo Žalec. Ustanoviteljice UPI – ljudske univerze Žalec so v različnih deležih občine Braslovče, Prebold, Polzela, Tabor, Vransko in Žalec. Kratica UPI pomeni usposabljanje in permanentno izobraževanje. S širitvijo izobraževalnih programov se je tudi večalo število zaposlenih in danes je na UPI – ljudski univerzi zaposlenih 15 ljudi.

Začetek izobraževanja odraslih sega v leto 1975, ko je bila ustanovljena Delavska univerza Žalec. Takrat smo se v ponudbi izobraževalnih programov osredotočali na šolske oblike izobraževanja, družbeno-politično izobraževanje, strokovno-funkcionalno usposabljanje ter na splošno izobraževanje. Prvo leto je bilo v izobraževalne programe vključenih 2080 udeležencev. Že leto kasneje je število udeležencev naraslo na več kot 3600 udeležencev. Hkrati s številom udeležencev se je večala tudi pestrost ponudbe izobraževalnih oblik. Leta 1979 smo pričeli s ponudbo jezikovnega izobraževanja odraslih ter povečali ponudbo strokovnega poklicnega in visokošolskega izobraževanja, zmanjševal pa se je delež družbeno-političnega izobraževanja. 

Naše osnovno poslanstvo je razvijanje in širjenje kulture vseživljenjskega učenja v lokalnem okolju in širši regiji, kar pomeni, da želimo čim širšemu krogu ljudi ponuditi in zagotavljati kar se da bogato izbiro različnih izobraževalnih programov, tečajev in delavnic tako na področju formalnega kot tudi neformalnega izobraževanja in svetovalno dejavnost. Osredotočamo se na različne ciljne skupine odraslih. Prepoznavni smo po prijaznosti, fleksibilnosti, prilagajanju potrebam lokalnega okolja in kakovosti. Ugotavljamo, da so naši udeleženci s pri nas pridobljenimi znanji uspešni tudi po zaključenem izobraževanju.


Poslanstvo 

UPI - ljudska univerza gradi svoje poslanstvo na skoraj 45-letni tradiciji v izobraževanju odraslih, vidimo pa ga v zagotavljanju pestre ponudbe kakovostnih formalnih in neformalnih izobraževalnih programov ob upoštevanju posebnosti lokalnega okolja ter v prijaznem odnosu do udeležencev, ki jim omogočimo pot do ustrezne izobrazbe in znanj ter tako tudi do boljše kakovosti njihovega življenja. 

Vizija 

Želimo biti ugledna, priljubljena in vsem dostopna izobraževalna organizacija v Savinjski regiji, prepoznavna tudi v celotnem slovenskem prostoru kot ponudnica kakovostnih, raznovrstnih, aktualnih izobraževalnih programov in svetovanja za odrasle. 

Vrednote 

Skupne vrednote, ki nas vodijo pri našem delu, so: 

  • strokovnost, 
  • kakovost, 
  • skrb za udeležence, 
  •  prijaznost, 
  • dostopnost, 
  • dobro sodelovanje in predanost delu zaposlenih in zunanjih sodelavcev.

Nagovor direktorice

Spoštovani. 

direktorica

Znanje je ključni dejavnik našega uspeha, zadovoljstva in, ne nazadnje ali pa predvsem, sreče, tako v zasebnem življenju kot tudi poklicno. Daje nam moč in svobodo, da se prilagajamo, da odločamo, rastemo in se razvijamo. Vsi se moramo učiti, od najmlajših do najstarejših, od manj izobraženih do visoko izobraženih, saj se svet dandanes hitro spreminja in znanje hitro zastara. Učiti se moramo vsak dan sproti, različne stvari, na različnih nivojih in različnih področjih. Težko je napovedati, kakšno znanje, kakšne kompetence in spretnosti bomo potrebovali v prihodnosti, npr. v naslednjih desetih, dvajsetih letih, zagotovo pa lahko napovemo, da se bomo morali hitro prilagajati na nove potrebe, nove tehnološke zahteve, na razvoj, spremembe v gospodarstvu in družbi.
Sodelavci UPI – ljudske univerze Žalec svoje poslanstvo vidimo prav v tem, da našim občanom in občankam ponujamo različne poti do znanja in spretnosti, da odpiramo učne priložnosti, nagovarjamo aktualne vsebine, svetujemo za izobraževanje in pri načrtovanju kariere, promoviramo pomen in udejanjamo možnosti vseživljenjskega učenja za vse generacije. S prijaznim pristopom, odprtim razmišljanjem, povezovanjem z različnimi deležniki tudi sami nenehno strokovno rastemo ter pridobivamo nova znanja in izkušnje, ki jih delimo v lokalnem in nacionalnem okolju.  Mednarodno sodelovanje, ki smo ga v zadnjih letih zelo okrepili, pa nam daje  novo dimenzijo in nove vpoglede v skupne izobraževalne in razvojne cilje tudi v evropskem prostoru.
Učimo se zato, da rastemo, raziskujemo lastne potenciale, razvijamo svoje talente in širimo svoja obzorja. Stalno nadgrajevanje znanja je predvsem odgovornost vsakega posameznika, je pa v današnjem, hitro spreminjajočem se svetu, tudi potreba in nuja

Želimo vam, da bi v učenju in znanju našli veselje, mogoče celo svojo strast. Mi vas bomo pri tem še naprej podpirali, usmerjali in spremljali.    

Franja Centrih, prof.
Direktorica UPI – ljudske univerze Žalec


Reference

Odelo Slovenija d.o.o., Prebold 
Omco Feniks Slovenija d.o.o., Žalec
BSH Hišni aparati, d.o.o., Nazarje
ECE d.o.o., Celje 
Tehnos d.o.o., Žalec 
Juteks d.d., Žalec 
Zagožen d.o.o., Žalec 
Bastl-Reduktor d.o.o., Polzela

Servis DREV d.o.o., Petrovče 
ZIKŠT 3 Jezera, Braslovče
PETKA Šolske storitvene dejavnosti Žalec
Cinkarna Celje d.d., Celje 
Alpos d.d., Šentjur 
Medicor d.d., Ljubljana
Gorenje d.d., Velenje 
Mladinska knjiga d.d., Celje
GRENKO tisk storitve d.o.o., Petrovče

JKP ŽALEC, d.o.o., Žalec
HRC Informacijski inženiring d.o.o., Žalec 
PREMOGOVNIK VELENJE d.d., Velenje
ZKŠT Žalec                                                                         
TEŠ d.o.o., Šoštanj
GAMIT d.o.o., Rečica ob Savinji
DLearn, Italija
in številni drugi. 

Koristne povezave:

Karierni kotiček

Zaposlitev

Trenutno ni razpisanih prostih delovnih mest.

V najem oddajamo učilnice 

V najem oddajamo učilnice različnih velikosti za različne priložnosti (predavanja, seminarji, delavnice ...). Za najem učilnice se dogovorite z Marušo Burnik Žolek, ki je dosegljiva na telefonski številki (03) 713 35 50 ali po elektronski pošti Marusa.Burnik@upi.si.