Šola prijaznih ljudi

Niste našli želenih informacij?

S pomočjo UPI svetovalke odgovore dobite hitro in brez dodatnega brskanja.
Ponujamo vam:
Poklepetajte z nami v živo.
03 713 35 76
Pišite nam preko e-pošte.
Pošljite nam e-obrazec.

Študijski krožki - aktualni Študijski krožek je brezplačna oblika izobraževanja in druženja

za splet
Veseli in ponosni smo, da smo bili izbrani na Javnem pozivu za izbor dobrih praks izobraževanja odraslih v projektu Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju, ki ga je objavil Andragoški center Slovenije. 
Med izvajalci študijskih krožkov so izbrali tiste, ki bomo vključeni v izvajanje aktivnosti, katerih namen je sistematično vključevanje podnebnih ciljev in vsebin v izobraževanje odraslih ter spodbujanje prilagajanja in blaženja podnebnih sprememb.
Na naši organizaciji bomo izvajali študijski krožek z naslovom (IZ)VIRNICA, v okviru katerega se bomo posvetili zlasti varovanju vodnih virov v našem okolju in bomo zato izvedli številne aktivnosti:
- zbiranje lokalnih primerov dobrih/slabih primerov s področja vodnih virov in analiza stanja;
- izdelava (interaktivnega) zemljevida skupnosti;
- izdelava SWOT analize s predlogi za izboljšanje stanja;
- priprava mozaika/razstave dobrih praks vpeljanih konkretnih ukrepov, ki prispevajo k doseganju okoljskih ciljev;
- pospeševanje trajnostnih sprememb v izobraževanju odraslih skozi vzpostavitev knjižnice-orodjarnice;
- oblikovanje delovne skupine in njenega predloga vpeljave umestitve podnebnih vsebin v izobraževalno ponudbo UPI Žalec ter posledične pilotne izvedbe (nadgradnje dobre prakse);
- ozaveščanje zaposlenih, udeležencev, predavateljev, obiskovalcev in drugih o pomenu varovanja vodnih virov;
- ozaveščanje udeležencev, obiskovalcev, predavateljev in drugih deležnikov o njihovi so-odgovornosti za okoljske probleme ter krepitev in gradnja odzivnosti na podnebne spremembe;
- predstavitev delovanja in zaključnih ugotovitev krožka (skupaj s predlogi za nadaljnje aktivnosti) ter ustrezna diseminacija.

Če bi želeli sodelovati - vabljeni! 
Več informacij in prijave: Mihaela Anclin, 03 713 35 65, mihaela.anclin@upi.si.
aqua-trash-1


V šolskem letu 2021/2022 smo izvedli študijske krožke
1) E-spretni
Seznanili smo se z osnovnimi pojmi in funkcijami računalnika in njegovo varno rabo, spoznali osnove obdelave besedil, uporabe glavnih spletnih storitev, brskalnikov in e-pošte ter Googlove aplikacije. Naučili smo seuporabe glavnih spletnih portalov, kar nam bo omogočilo aktivno vlogo v informacijski družbi.
DNPG1
2) Narava: »Bodi dober z mano!« 
Seznanili smo se z obstoječimi možnostmi alternativnih oblik vzajemnega sožitja med človekom in naravo (Zero Waste, zdravilne rastline), spoznali potrebe lokalne skupnosti na področju zdravega načina življenja, spoznali pomen trajnostnih in zelenih oblik sobivanja z naravo (problematika porabe naravnih virov) ter našo lokalno skupnost ozaveščali o podnebnih spremembah v povezavi z razvojem odgovornega odnosa do lastnega načina življenja.
Poglejte si nekaj utrinkov z naših druženj.

       IMG_20220919_112707      IMG_20220905_103028       IMG_20220912_102556IMG_20220919_115915IMG_20220919_122631

3) Znanje za vsak dan in še več

V mesecu maju smo izvedli študijski krožek s prav posebnimi udeleženci – skupino iz Ukrajine. Poudarek krožka je bil na učenju osnov slovenskega jezika, kulture in vrednot. Skozi celoten krožek smo izmenjali ogromno koristnih in uporabnih informacij, mnenj in znanj, krepili medsebojno vez, komunikacijo in občutek pripadnosti.
Jezikovne spretnosti smo z udeleženci začeli usvajati najprej s podobnostmi in razlikami med ukrajinskim in slovenskim jezikom, nadaljevali z začetnim sporazumevalnim besediščem in osnovnimi glagoli, osebnimi zaimki, obravnavali slovnični čas in števila ter utrjevali tudi javno nastopanje – skratka vse, kar so potrebovali za lažjo komunikacijo in vključitev v novo okolje. Udeležence smo poleg osnov sporazumevanja v slovenščini spoznali tudi s slovenskimi navadami, kulinariko, z delovanjem javnih uradov in ustanov v lokalnem okolju, s pravnimi ureditvami in sistemi ter mnogo drugega.
Krožek ni bil zgolj poučevanje jezika, temveč učinkovito medsebojno sodelovanje dveh različnih, a bogatih kultur, s čimer smo efektivno zaobjeli naslov »Znanje za vsak dan in še več«, kar je krožek zagotovo tudi ponudil.

K slov1K slov2Več informacij: Mihaela Anclin, 03 713 35 65 ali mihaela.anclin@upi.si