Šola prijaznih ljudi

Niste našli želenih informacij?

S pomočjo UPI svetovalke odgovore dobite hitro in brez dodatnega brskanja.
Ponujamo vam:
Poklepetajte z nami v živo.
03 713 35 76
Pišite nam preko e-pošte.
Pošljite nam e-obrazec.

Prijavi se UPI - ljudska univerza Žalec

Vpis v programe izobraževanja, jezikovno šolo in tečaje

Na podlagi 44. člena Zakona o izobraževanju odraslih – ZIO (Uradni list RS, št. 110/2006) in Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 82/98) UPI - ljudska univerza Žalec, objavlja javni razpis za vpis odraslih v posamezne programe za pridobitev javno veljavnih listin.

Vrste programov

UPI - ljudska univerza Žalec v izobraževalni sezoni 2019/20 vpisuje v naslednje javnoveljavne programe

V izobraževalne programe se lahko vpišete, če niste vključeni v redno šolanje in ste stari najmanj 15 oziroma 16 let. V programe vpisujemo do zasedbe mest.

Pogoji za vpis

Pogoji za vpis v posamezni program so objavljeni na spletni strani pod posameznimi opisi programov.

Začetek izobraževanja

V programe vpisujemo od 20. avgusta do konca septembra. V primeru, da bomo imeli še prosta mesta, vpisujemo tudi skozi celo leto do zasedbe mest.

Prijave zbira posamezni organizator izobraževanja programa vsak delovni dan v času uradnih ur, po dogovoru tudi izven tega termina. Organizator izobraževanja vas bo seznanil s postopki vpisa, predvidenimi roki za začetek izobraževanja, postopki za priznavanje formalnega in neformalnega znanja in drugo. Pred vpisom v programe za pridobitev izobrazbe bodo organizatorji izobraževanj skupaj z vami izdelali individualni izobraževalni načrt.

Oblike izvedbe programov

V programih za pridobitev izobrazbe izvajamo pouk v kombinaciji individualnega in skupinskega organizacijskega modela, v ostalih programih pa v tečajni obliki, po dogovoru tudi individualno.

Informacije o cenah programa

Programi za pridobitev izobrazbe v srednje poklicnem in srednje strokovnem oz. tehniškem izobraževanju so ovrednoteni s kreditnimi točkami.

Ostali programi so brezplačni, saj jih delno financirajo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za zaposlovanje, Evropski socialni sklad, ter občina Žalec.

Dejavnosti v podporo izobraževanju odraslih

Dodatne informacije in svetovanje pri odločanju za vpis v izobraževalne programe zagotavlja Svetovalno središče Žalec, Ulica Ivanke Uranjek 6, 3310 Žalec, telefon: 03 713 35 76 ali 713 35 65, e-naslov: isio@upi.si. V središču za samostojno učenje (SSU) odrasli samostojno in brezplačno utrjujejo ter pridobivajo znanje z različnih področij. Pri tem pomagajo usposobljeni strokovni delavci (informacije po telefonu na 03/ 713 35 75 ali e-naslovu na ssu@upi.si).

Kontakti 

Kontakte organizatorjev izobraževanj po programih najdete na naslednji povezav