Šola prijaznih ljudi

Niste našli želenih informacij?

S pomočjo UPI svetovalke odgovore dobite hitro in brez dodatnega brskanja.
Ponujamo vam:
Poklepetajte z nami v živo.
03 713 35 76
Pišite nam preko e-pošte.
Pošljite nam e-obrazec.

Nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) Možnosti za zaposlitev in mobilnost na trgu dela

Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) odpira nove možnosti za zaposlitev in mobilnost na trgu dela, saj omogoča potrjevanje znanja in delovnih sposobnosti, ki jih je posameznik pridobil na različne načine v poklicnem in strokovnem izobraževanju, na delovnem mestu in v drugih življenjskih situacijah. Sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij je primeren zlasti za tiste posameznike, ki niso bili uspešni v formalnem poklicnem in strokovnem izobraževanju ali niso imeli možnosti, da si pridobijo poklicno oziroma strokovno izobrazbo, pa jo za opravljanje poklica potrebujejo.

Na UPI Žalec izvajamo preverjanje in potrjevanje naslednjih NPK:

V letu 2024 smo razpisali naslednje roke za preverjanje in potrjevanje za NPK Roki za NPK 2024
Za vse informacije v zvezi z NPK-ji smo vam na voljo v Svetovalnem središču Žalec mihaela.anclin@upi.si, če pa vas zanimata organizacija in potek priprav, pa se obrnite na Biserko Neuholt Hlastec biserka.neuholt@upi.si

Priprave na NPK socialni oskrbovalec na domu

Na UPI Žalec izvajamo priprave na NPK socialni oskrbovalec na domu, ki so verificirane s strani Socialne zbornice Slovenije. Priprave obsegajo 150 pedagoških ur in potekajo 2-3-krat tedensko v popoldanskem času, od 16. ure dalje. Od tega je 60 ur teoretičnega dela, predavanj ter 90 ur praktičnega dela v Domu Nine Pokorn Grmovje.

Vsebina priprav:

  • socialno varstvo;
  • delo z uporabniškami skupinami;
  • organizacija dela, komunikacija;
  • ravnanje s pripomočki;
  • osebna oskrba in gospodinjska pomoč;
  • zagotavljanje kvalitete dela v socialni oskrbi.

Po zaključenih pripravah bomo organizirali preverjanje in potrjevanje na NPK socialni oskrbovalec na domu. To zajema pregled zbirnih map, ki poteka na UPI Žalec in neposredno praktično preverjanje, ki poteka v Domu Nine Pokorn Grmovje.

Pogoji za pridobitev NPK:

- izobrazba najmanj na ravni SOK 2 in najmanj 5 let izkušenj na področju dela z ljudmi ali najmanj 1 leto izkušenj na področju socialne oskrbe starejših, invalidnih idr. oseb s posebnimi potrebami, kar kandidat dokazuje s potrdili, referencami, izjavami in
- starost najmanj 21 let in
- opravljen verificiran program usposabljanja v socialnem varstvu s področja socialne oskrbe.

S programom Socialni oskrbovalec na domu smo vpisani v register zunanjih izvajalcev aktivnosti programov aktivne politike zaposlovanja in ga izvajamo za brezposelne osebe po predhodni napotitvi ZRSZ na lokacijah znotraj območne službe ZRSZ Celje. Program v tem primeru sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. www.eu-skladi.si

 ESS_logo                                                                                                      zrsz_logo

Nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) Knjigovodska dela Izobraževanje za podjetja