Šola prijaznih ljudi

Niste našli želenih informacij?

S pomočjo UPI svetovalke odgovore dobite hitro in brez dodatnega brskanja.
Ponujamo vam:
Poklepetajte z nami v živo.
03 713 35 76
Pišite nam preko e-pošte.
Pošljite nam e-obrazec.

Kakovost - Politika kakovosti Kakovost je postala del našega vsakdana, neločljivi del naših aktivnosti

Kakovosti smo se na UPI – ljudski univerzi Žalec zavezali že leta 1999, ko smo sprejeli odločitev o uvajanju sistematičnega spremljanja ter nadgrajevanja kakovosti pri organizaciji našega dela in izvajanju naših programov. K tej odločitvi nas je spodbudila želja za in usmerjenost k skrbi za zadovoljstvo naših uporabnikov, tako individualnih udeležencev kot tudi institucij in podjetij v lokalnem okolju in širše, s katerimi sodelujemo in se povezujemo pri delu. 

Od uvedbe sistema kakovosti po standardih ISO v letu 2000 dalje nenehno skrbimo za vsestranski razvoj in napredek svoje organizacije, zaposlenih, pedagoških aktivnosti in s tem vzdržujemo in krepimo kakovost našega dela. V skrbi za izpolnjevanje zastavljenega poslanstva in vizije smo na področju kakovosti prehodili že kar dolgo in bogato pot: uvedli smo številne izboljšave, odpravili mnoge pomanjkljivosti, sprejeli pomembne strateške odločitve, uvedli modele samoevalvacije na področju izobraževalnih programov (POKI) in svetovalne dejavnosti, spoznali orodja za izvajanje samoocenjevanja po modelu EFQM ter se veliko izobraževali

Na ta način je kakovost postala del našega vsakdana, neločljivi del naših aktivnosti in ne nazadnje naša zaveza: mi o kakovosti ne samo govorimo, mi kakovost živimo. In tako še naprej odločno stopamo po poti do poslovne odličnosti.


IZJAVA O KAKOVOSTI