Šola prijaznih ljudi

Niste našli želenih informacij?

S pomočjo UPI svetovalke odgovore dobite hitro in brez dodatnega brskanja.
Ponujamo vam:
Poklepetajte z nami v živo.
03 713 35 76
Pišite nam preko e-pošte.
Pošljite nam e-obrazec.

Kakovost - POKI Ponudimo Odraslim Kakovostno Izobraževanje (POKI)

ZELENEGA ZNAKA KAKOVOSTI

pokiUPI Ljudska univerza Žalec se je v letu 2006 vključila v nacionalni razvojni projekt Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje (POKI), ki ga ob podpori Ministrstva za šolstvo in šport ter Evropskega socialnega sklada razvija Andragoški center Slovenije. Namen projekta je ugotavljanje, spremljanje in povečanje kakovosti dela in storitev v izobraževanju odraslih.

Projekt temelji na tem, da organizacija z uvajanjem modela POKI v svoje delo postane prednostna izobraževalna organizacija, ki je razpoznavna po kakovosti ter zadovoljstvu udeležencev. Projekt bo potekal dve leti, v okviru projekta bo izdelano samoevalvacijsko poročilo, ki je natančen posnetek stanja na izbranih področjih samoevalvacije. Na ta način lahko področja dela, kjer se izkažejo pomanjkljivosti, še dopolnimo in izboljšamo. Na UPI-Ljudski univerzi Žalec sicer že dosegamo  visoke standarde kakovosti, saj imamo od leta 2003 ISO 9001: 2000, ki je organizacijski predpis za kakovostno izvajanje celotnega izobraževalnega procesa v zavodu, in tako že zadoščamo kriterijem tako notranje kot zunanje presoje kakovosti.
V okviru projekta POKI smo tudi sprejeli naše poslanstvo, vizijo in vrednote:

Poslanstvo

UPI - Ljudska univerza Žalec gradi svoje poslanstvo na več kot 40-letni tradiciji v izobraževanju odraslih, vidimo pa ga v zagotavljanju pestre ponudbe kakovostnih formalnih in neformalnih izobraževalnih programov ob upoštevanju posebnosti lokalnega okolja ter v prijaznem odnosu do udeležencev, ki jim pomagamo do ustrezne izobrazbe in znanj ter tako tudi do boljše kakovosti njihovega življenja.

Vizija

Želimo biti ugledna, priljubljena in vsem dostopna organizacija v Savinjski regiji, prepoznavna tudi v celotnem slovenskem prostoru kot ponudnica kakovostnih, raznovrstnih, aktualnih izobraževalnih programov in svetovanja za odrasle.

Vrednote

Skupne vrednote, ki nas vodijo pri našem delu, so:

  • Strokovnost
  • Kakovost
  • Skrb za udeležence
  • Prijaznost
  • Dostopnost
  • Dobro sodelovanje in predanost delu zaposlenih in zunanjih sodelavcev

Na osnovi doseganja kazalnikov kakovosti imamo pravico do uporabeZELENEGA ZNAKA KAKOVOSTI POKI.