Šola prijaznih ljudi

Niste našli želenih informacij?

S pomočjo UPI svetovalke odgovore dobite hitro in brez dodatnega brskanja.
Ponujamo vam:
Poklepetajte z nami v živo.
03 713 35 76
Pišite nam preko e-pošte.
Pošljite nam e-obrazec.

Kakovost - ISO 9001 Stalno se trudimo, da bi izboljšali kakovost naših storitev ter znižali stroške poslovanja.

SIQNa UPI - ljudski univerzi Žalec se zavedamo odgovornosti za kakovost izobraževanja odraslih, zato zanjo sistematično skrbimo in združujemo različne standarde kakovosti.

Cilji:

  • premišljeno načrtovanje in kakovostno izvajanje celotnega izobraževalnega procesa;
  • ponudba kakovostnih, raznovrstnih, aktualnih izobraževalnih programov in svetovanja za odrasle ob upoštevanju posebnosti in potreb lokalnega okolja;
  • zagotavljanje in stalno izboljševanje kakovosti naših storitev;
  • skrb za stalen profesionalni razvoj in vpeljevanje novih pristopov, metod dela in tehnologij;
  • prijazen pristop in prilagajanje potrebam posameznikov;
  • spodbujanje sodelovanja ter izmenjavanje izkušenj in dobrih praks.     


STANDARD KAKOVOSTI ISO 9001  

Leta 2000 uveden sistem kakovosti po mednarodnem standardu ISO 9001 nas zavezuje k učinkovitemu obvladovanju organizacije, vodenja in upravljanja poslovnega procesa. Standard kakovosti je dokumentiran v Poslovniku kakovosti, ki je za nas temeljni dokument upravljanja s sistemom kakovosti v podjetju. Kakovost zagotavljamo v vseh fazah poslovnega procesa. 

Motiviranost za kakovost pri vseh zaposlenih dosegamo s stalnim usposabljanjem in stimulativnimi faktorji nagrajevanja. Uveljavili smo načelo, da vsak delavec odgovarja za kakovost svojega dela, ki mora v celoti zadovoljiti tako zunanje kupce kot tudi vse sodelavce v poslovnem procesu. 

Da bi ugotovili ustreznost, učinkovitost in stalnost izvajanja sistema kakovosti, vodstvo pregleduje delovanje tega sistema in zahteva redno izvajanje notranje presoje v skladu z letnim delovnim načrtom. Vsako leto imamo tudi zunanjo presojo s strani organizacije SIQ in letošnjo smo uspešno prestali v novembru.

Naše storitve, ki jih tržimo s svojim imenom, ustrezajo vsem zahtevam nacionalnih in mednarodnih standardov, za kar smo pridobili ustrezne verifikacije in certifikate.

Cilje kakovosti določamo v okviru kratkoročnih in dolgoročnih načrtov zavoda.