Šola prijaznih ljudi

Niste našli želenih informacij?

S pomočjo UPI svetovalke odgovore dobite hitro in brez dodatnega brskanja.
Ponujamo vam:
Poklepetajte z nami v živo.
03 713 35 76
Pišite nam preko e-pošte.
Pošljite nam e-obrazec.

Izjava o dostopnosti Ljudska univerza Žalec

Izjava o dostopnosti se nanaša na uporabo celotnega spletišča www.upi.si

UPI - ljudska univerza Žalec se zavezuje omogočati dostopnost za svoje spletne strani in mobilne aplikacije v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in Direktivo EU 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta. Z dodatnim vtičnikom obiskovalcem omogočamo, da prikaz spletišča prilagodijo svojim potrebam.

Nabor storitev za dostopnost

Spletna stran ima razumljivo in konsistentno strukturo in navigacijo.

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so: 

  • izbira velikosti pisave,
  • izbira razmika besedila,
  • sprememba kontrasta barv,
  • vse povezave so barvno označene,
  • ustavljanje animacije,
  • spremembe oblike kurzorja,
  • vpogled v zemljevid strani.

Stopnja skladnosti

Spletna stran je postavljena v jeziku HTML5 ter uporablja CSS3 stilske predloge (angl. Cascading Style Sheets). Za interakcije in določene funkcionalnosti se uporablja jQuery JavaScript knjižnica.

Javno dostopni del spletne strani  www.upi.si dosega raven dostopnosti AA smernic za načrtovanje spletnih vsebin Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.0, ki so objavljene na spletnem naslovu http://www.w3.org/TR/WCAG20/ in je delno skladen z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacijstandardom SIST EN 301 549 V2.1.2, ki je zahtevan v ZDSMA, zaradi v nadaljevanju naštetih izjem. 

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča UPI - ljudske univerze Žalec nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Primeri takih vsebin so: skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa, različne kompleksne tabele s podatki, vsebina v formatih, ki zahteva prenos in uporabo namenskih aplikacij, vse fotografije na spletnih mestih še niso opremljene z opisi oziroma še nimajo alternativnega besedila, video vsebine nimajo ustreznih podnapisov, transkriptov ali zvočnih opisov, prav tako nekatere video vsebine nimajo podnapisov, ki so berljivi z bralniki, ampak so integrirani v video ter video posnetki, ki zaradi nesorazmernega bremena niso opremljeni z znakovnim jezikom in s podnapisi. Organ nesorazmerno breme ocenjuje s tem, da bi za organ nastale znatne finančne posledice, če bi hotel vso vsebino prevesti v znakovni jezik, saj je obseg vsebine velik.

Povratne in kontaktne informacije

Zaradi pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletni strani, kljub prizadevanjem, da bi bila le-ta čim bolj dostopna in uporabnikom prijazna, občasno naletijo na težave z dostopnostjo. Obvestila o merebitnih neskladnostih objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki nam lahko pošljete po navadni ali ekektronski pošti na naslov

UPI - ljudska univerza Žalec
Ulica Ivanke Uranje 6, 3310 Žalec
e pošta: lu-zalec@upi.si

Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razlog za zakasnitev odgovora. 

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravljajo inšpektorji za informacijsko družbo. 

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Ministrstvo za javno upravo
Uprava RS za informacijsko varnost
Inšpekcija za informacijsko družbo

Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
gp.uiv@gov.si  
www.uiv.gov.si

Priprava izjave o dostopnosti

Izjava je bila nazadnje pregledana in dopolnjena 14. 4. 2023.