Šola prijaznih ljudi

Niste našli želenih informacij?

S pomočjo UPI svetovalke odgovore dobite hitro in brez dodatnega brskanja.
Ponujamo vam:
Poklepetajte z nami v živo.
03 713 35 76
Pišite nam preko e-pošte.
Pošljite nam e-obrazec.

ISIO - Informiranje in svetovanje Z mobilno dislokacijo delujemo tudi po drugih krajih in organizacijah.

PASICA FB_2022 Dnevi svetovanja za znanje

Svetovalna dejavnost v IO je ena ključnih podpornih dejavnosti v izobraževanju odraslih in pomembno prispeva k:

  • večji dostopnosti izobraževanja
  • večji vključenosti v izobraževanje
  • večji uspešnosti in učinkovitosti izobraževanja in učenja odraslih.

V sistem izobraževanja odraslih smo svetovanje vpeljali že leta 2000, ko so začela delovati svetovalna središča za izobraževanje odraslih – središča ISIO. V Žalcu smo ga slovesno odprli 18. septembra 2001. Delovala so regijsko in odraslim ponujala brezplačno svetovanje o različnih možnostih učenja in izobraževanja. Odrasli, ki se iz različnih razlogov niso želeli vključevati v tradicionalne oblike učenja in izobraževanja, pa so se lahko samostojno učili v središčih za samostojno učenje; tudi ta so delovala po vsej Sloveniji.

Uspešno delovanje obeh dejavnosti, stalna skrb za sistemsko umeščanje in tudi to, da se je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport zavedalo, kako pomembna je podporna dejavnost svetovanja za uspešno in učinkovito izobraževanje odraslih, so pripeljali do umestitve obeh dejavnosti v Zakon o izobraževanju odraslih (ZIO-1). Ta je svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih umestil v javno službo na področju izobraževanja odraslih.  Javna služba na področju svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih je začela delovati 1. januarja 2021. Strokovne podlage za njeno izvajanje so zapisane v Smernicah za izvajanje svetovalne dejavnosti v  izobraževanju odraslih, ki se izvaja kot javna služba. Junija 2020 jih je sprejel Strokovni svet za izobraževanje odraslih.

Svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih se izpeljuje na treh področjih:

  • pri vključevanju v izobraževanje in nadaljevanju izobraževanja,
  • pri ugotavljanju in dokumentiranju znanja in spretnosti,
  • pri samostojnem učenju.

Svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih se izvaja v različnih oblikah, načinih. 

Pri nas na UPI - ljudski univerzi Žalec se lahko oglasite vsak dan (ponedeljek in sreda od 10. do 16. ure, torek in četrtek od 10. do 17. ure ter petek od 10. do 15. ure). 

Svetujemo tudi po telefonu (03) 713 35 65 (Mihaela), (03) 713 35 76 (Darja), po mobitelu 041 699 260 ter po elektronski pošti isio@upi.si in svetovanje@upi.si.

V svetovalnem središču sta za svetovanja na razpolago svetovalki Mihaela Anclin in Darja Lužnik.

Svetovanje in podpora učenju

Varstvo osebnih podatkov