Šola prijaznih ljudi

Niste našli želenih informacij?

S pomočjo UPI svetovalke odgovore dobite hitro in brez dodatnega brskanja.
Ponujamo vam:
Poklepetajte z nami v živo.
03 713 35 76
Pišite nam preko e-pošte.
Pošljite nam e-obrazec.

SŠ - Elektrikar Srednješolski program

*Spletna učilnica*

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=23684

Vpis in vpisni pogoji:

Uspešno končana osnovna šola, končano nižje poklicno izobraževanje ali nedokončana srednja šola.

Organizacija predavanj:

Predavanja potekajo v seminarski obliki v popoldanskem času večkrat tedensko.

Predmetnik:

Predmet izbirnost Št. KT
Slovenščina obvezno 12
Matematika obvezno 12
Tuji jezik obvezno 9
Umetnost obvezno 2
Družboslovje obvezno 6
Naravoslovje obvezno 6
Informatika s tehniškim komuniciranjem obvezno 6
Izdelava električnih tokokrogov obvezno 6
Električne naprave obvezno 8
Uporaba krmilnih naprav obvezno 6
Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij obvezno 6
Obnovljivi viri energije obvezno 6/8
Elektronski sklopi obvezno 6/8
Zajemanje in obdelava procesnih veličin obvezno 6/8
Praktični pouk obvezno 30
Praktično usposabljanje z delom obvezno 36
Interesne dejavnosti obvezno 6
Odprti kurikulum obvezno 30

Izpiti in izpitni roki:

Izpiti potekajo v skladu s programom in pravilnikom o ocenjevanju (ustno, pisno, ustno in pisno, v obliki izdelka oz. storitve). Izpite, ki se jih že opravili v predhodnem izobraževanju, vam lahko na podlagi vloge za priznavanje, priznamo. Izpitni roki so določeni vnaprej za ves semester; oktobra se objavijo izpitni roki za zimski semester, januarja pa za letni semester.

Delovna praksa:

Praktično usposabljanje z delom je del predmetnika in je obvezno. Kandidati ga opravijo v podjetju, in sicer 274ur. Če so v podjetju zaposleni več kot tri leta pa lahko oddajo vlogo za priznavanje praktičnega usposabljanja z delom.

Zaključek izobraževanja:

Izobraževanje traja dve leti. Svojo izobraževalno pot boste zaključili z zaključnim izpitom, ki vsebuje:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Zaključni izpit poteka 3-krat na leto (spomladanski, jesenski in zimski rok).

Status udeleženca:

Udeleženci srednješolskih programov na Ljudski univerzi Žalec si pridobijo status udeleženca izobraževanja odraslih. Za vse tiste, ki so mlajši od 26 let, niso zaposleni in niso prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje to pomeni, da imajo enake pravice (status) kot dijaki, ki se izobražujejo redno.