Šola prijaznih ljudi

Niste našli želenih informacij?

S pomočjo UPI svetovalke odgovore dobite hitro in brez dodatnega brskanja.
Ponujamo vam:
Poklepetajte z nami v živo.
03 713 35 76
Pišite nam preko e-pošte.
Pošljite nam e-obrazec.

SŠ - Ekonomska gimnazija Srednješolski program

*Spletna učilnica*

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=23686

Vpis in vpisni pogoji:

Uspešno končana osnovna šola, zaželena uspešno zaključena vsaj dva letnika programa gimnazije.

Organizacija predavanj:

Predavanja potekajo v seminarski obliki v popoldanskem času večkrat tedensko.

Predmetnik:

Predmet 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
Slovenščina        
Matematika        
Tuji jezik I        
Tuji jezik II        
Ekonomija        
Zgodovina       X
Glasba*    X X X
Likovna umetnost*    X X X
Geografija       X
Biologija**     X X
Kemija**     X X
Fizika**     X  X 
Psihologija  X   X    X 
Sociologija X   X X
Informatika      X  X
Podjetništvo  X      
IZBIRNI PREDMETI
Poslovna informatika (4 sklopi)  X  X     
Ekonomska zgodovina (1 sklop)  X X    
Ekonomska geografija (1 sklop)  X X    
*   Udeleženec izmed dveh predmetov umetnosti izbere enega.
** UPI LU Žalec izmed treh naravoslovnih predmetov ponudi skladno z interesi udeležencev najmanj dva predmeta
X  izpita v tem letniku ni
IZBIRNI PREDMETI: udeleženec izbere 3 sklope (2 v 3. letniku in 1 v 4. letniku)

Izpiti in izpitni roki:

Izpiti potekajo v skladu s programom in pravilnikom o ocenjevanju (ustno, pisno, ustno in pisno, v obliki izdelka oz. storitve). Izpite, ki se jih že opravili v predhodnem izobraževanju, vam lahko na podlagi vloge za priznavanje, priznamo. Izpitni roki so določeni vnaprej za ves semester; oktobra se objavijo izpitni roki za zimski semester, januarja pa za letni semester.

Zaključek izobraževanja:

Svojo izobraževalno pot boste zaključili s splošno maturo, ki vključuje izpite iz petih predmetov (treh obveznih in dveh izbirnih).
Splošna matura poteka 2-krat na leto (spomladanski in jesenski).

Status udeleženca:

Udeleženci srednješolskih programov na Ljudski univerzi Žalec si pridobijo status udeleženca izobraževanja odraslih. Za vse tiste, ki so mlajši od 26 let, niso zaposleni in niso prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje to pomeni, da imajo enake pravice (status) kot dijaki, ki se izobražujejo redno.